Πλήρες κείμενο: Η ομιλία του Σι Τζινπίνγκ για την ενίσχυση της κοινής ευημερίας

Επιμέλεια: Ευθυμιάτος Αντώνης

Μετάφραση: http://www.DeepL.com/Translator (free version)

Πηγή: https://www.caixinglobal.com/2021-10-19/full-text-xi-jinpings-speech-on-boosting-common-prosperity-101788302.html

Ο Σι Τζινπίνγκ, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) και Πρόεδρος της Κίνας, αναφέρθηκε στη δέσμευση της Κίνας για κοινή ευημερία κατά τη 10η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για τις Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Υποθέσεις τον Αύγουστο [2021]. Αποσπάσματα της ομιλίας δημοσιεύτηκαν από το κομματικό περιοδικό Qiushi. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Από τότε που η Κίνα ξεκίνησε την πολιτική της μεταρρύθμισης και του ανοίγματος, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας (ΚΚΚ) έχει προβεί σε ενδελεχή ανασκόπηση της ιστορικής εμπειρίας και των θετικών και των αρνητικών πτυχών, αποκτώντας μια πολύ βαθύτερη κατανόηση ότι η φτώχεια δεν είναι σοσιαλισμός. Ως εκ τούτου, το ΚΚΚ έσπασε τα δεσμά του παραδοσιακού συστήματος σχεδιασμένης [σχεδιοποιημένης] οικονομίας και επέτρεψε σε μια μερίδα ανθρώπων και περιοχών να ευημερήσουν πρώτα, απελευθερώνοντας τελικά και προωθώντας την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.

Από το 18ο Εθνικό Συνέδριο του ΚΚΚ [2012], η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ έχει συμβαδίσει με τις νέες αλλαγές της εποχής, έχει θέσει σε πιο σημαντική θέση τη σταδιακή πραγματοποίηση της κοινής ευημερίας για όλους, έχει προωθήσει τη συντονισμένη περιφερειακή ανάπτυξη, έχει αναλάβει ισχυρή δράση για την περιφρούρηση και τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης [του βιοπορισμού] των ανθρώπων, έχει κερδίσει την αποφασιστική μάχη κατά της φτώχειας και έχει ολοκληρώσει την οικοδόμηση μιας μετρίως ευημερούσας κοινωνίας από όλες τις απόψεις, θέτοντας στέρεα θεμέλια για την κοινή ευημερία. Μέχρι στιγμής, η Κίνα έχει εγκαινιάσει ένα ιστορικό στάδιο για την ακούραστη πραγματοποίηση της κοινής ευημερίας.

Τώρα, η Κίνα βαδίζει προς το στόχο της 2ης εκατονταετηρίδας, προς μια μεγάλη σύγχρονη σοσιαλιστική χώρα από κάθε άποψη. Για να επενεργήσει στην εξέλιξη [evolution] της κύριας αντίφασης [principal contradiction] στην κινεζική κοινωνία και να εκπληρώσει καλύτερα τις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες του λαού για μια καλύτερη ζωή, το ΚΚΚ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση της ευημερίας των ανθρώπων στην ενίσχυση της κοινής ευημερίας για να ενισχύσει το θεμέλιο για τη μακροπρόθεσμη διακυβέρνηση του Κόμματος. Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας βασίζεται σε εργαζομένους υψηλής ποιότητας. Για την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών [total factor productivity] και την εδραίωση των κινητήριων δυνάμεων για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ο μόνος τρόπος είναι η προώθηση της κοινής ευημερίας, η αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων του άστεως και της υπαίθρου, και η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Επί του παρόντος, ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα εξέχον ζήτημα εισοδηματικής ανισότητας. Σε ορισμένες χώρες, το χάσμα πλούτου και η κατάρρευση της μεσαίας τάξης έχουν επιδεινώσει τις κοινωνικές διαιρέσεις, την πολιτική πόλωση και το λαϊκισμό, δίνοντας ένα βαθύ μάθημα στον κόσμο. Η Κίνα πρέπει να καταβάλει αποφασιστικές προσπάθειες για να αποτρέψει την πόλωση, να προωθήσει την κοινή ευημερία και να πραγματοποιήσει την κοινωνική αρμονία και σταθερότητα.

Εν τω μεταξύ, πρέπει να έχουμε σαφή αντίληψη ότι η μη ισορροπημένη [ανισομερής] και ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει εξέχουσα στην Κίνα, και ότι οι ανισότητες στην ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, μεταξύ περιφερειών, και στην κατανομή του εισοδήματος παραμένουν σημαντικές. Ένας νέος γύρος τεχνολογικής επανάστασης και βιομηχανικού μετασχηματισμού αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και επιβάλλει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την κατανομή του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αρνητικών επιπτώσεων που πρέπει να επιλυθούν αποτελεσματικά.

Η κοινή ευημερία αποτελεί βασική προϋπόθεση [βασικό όρο] του σοσιαλισμού και βασικό χαρακτηριστικό του εκσυγχρονισμού κινεζικού ύφους. Η κοινή ευημερία που επιδιώκουμε είναι για όλους, ευημερία στην υλική και στην πνευματική ζωή, αλλά ούτε για μια μικρή μερίδα ούτε για ομοιόμορφη ισότητα [uniform egalitarianism].

Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή σε βάθος έρευνας περί των σταδιακών σκοπών [objectives] και την προώθηση της κοινής ευημερίας κατά στάδια. Μέχρι το τέλος του 14ου 5ετούς σχεδίου, θα βαδίσουμε με σίγουρες, αποφασιστικές δρασκελιές προς την κοινή ευημερία για όλους και βαθμιαία θα αμβλύνουμε την εισοδηματική ανισότητα και θα περιορίσουμε τα καταναλωτικά χάσματα. Μέχρι το 2035, θα κάνουμε πιο αξιοσημείωτη και ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη κοινής ευημερίας για όλους και θα διασφαλίσουμε αποτελεσματικά την ισότιμη [equitable] πρόσβαση σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, θα επιτύχουμε ουσιαστικά κοινή ευημερία για όλους και θα μειώσουμε τις εισοδηματικά και καταναλωτικά χάσματα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών σε ένα λογικό εύρος. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός σχεδίου δράσης για την προώθηση της κοινής ευημερίας, και την εκπόνηση επιστημονικών και εφικτών συστημάτων δεικτών και μηχανισμών αξιολόγησης-αποτίμησης σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες.
Για να πραγματοποιήσουμε την κοινή ευημερία, θα πρέπει να τηρήσουμε τις ακόλουθες αρχές:

— Ενθάρρυνση της σκληρής εργασίας και της καινοτομίας. Η ευτυχία επιτυγχάνεται μέσω της σκληρής εργασίας. Εν τω μεταξύ, η κοινή ευημερία εξαρτάται από τη σκληρή δουλειά και τη σοφία. Θα πρέπει να περιφρουρήσουμε και να βελτιώσουμε τα μέσα διαβίωσης [το βιοπορισμό] των ανθρώπων ενώ επιδιώκουμε την ανάπτυξη, να δώσουμε ύψιστη προτεραιότητα στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, να δημιουργήσουμε ευνοϊκότερες και δικαιότερες [equitable] συνθήκες για τους ανθρώπους ώστε να λαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση και να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές τους ικανότητες, να ενισχύσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις επαγγελματικές δεξιότητες σε ολόκληρη την κοινωνία και να βελτιώσουμε τις ικανότητες των ανθρώπων να προσληφθούν [εργαστούν] και να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και την επάρκειά τους να ευημερούν. Θα πρέπει να αποτρέψουμε την οστεοποίηση της κοινωνικής τάξης [των κοινωνικών τάξεων], να σχηματίσουμε ένα αναπτυξιακό περιβάλλον που θα παρέχει ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους να γίνουν εύποροι και να αποφύγουμε την «αναδίπλωση» [“involution”, εμπλοκή] και το «ξάπλωμα» [“lying flat”].
— Προσκόλληση στο βασικό οικονομικό σύστημα. Καθώς η Κίνα βρίσκεται ακόμη στο πρωταρχικό στάδιο [primary stage] του σοσιαλισμού, πρέπει να εργαστούμε αταλάντευτα για την εδραίωση και την ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και για την ενθάρρυνση, την υποστήριξη και την καθοδήγηση της ανάπτυξης του μη δημόσιου τομέα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον κυρίαρχο ρόλο του δημόσιου τομέα και την κοινή ανάπτυξη των οικονομικών οντοτήτων υπό ποικίλες μορφές ιδιοκτησίας, να ασκήσουμε το σημαντικό ρόλο του δημόσιου τομέα στην προώθηση της κοινής ευημερίας και να προωθήσουμε την υγιή μεγέθυνση του μη δημόσιου τομέα της οικονομίας και των εργαζομένων στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να επιτρέψουμε σε μια μερίδα ανθρώπων να γίνουν πλούσιοι πρώτοι, να τους ενθαρρύνουμε να βοηθήσουν εκείνους που εξακολουθούν να υστερούν και να εστιάσουμε στην ενθάρρυνση των ιδιωτών επιχειρηματιών [entrepreneurial individuals] που εργάζονται σκληρά, εμπλέκονται σε νόμιμες επιχειρήσεις και έχουν το θάρρος να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Δεν υποστηρίζουμε τον πλουτισμό από πλαϊνές πόρτες και θα αντιμετωπίσουμε τις παραβάσεις σύμφωνα με τον νόμο.
— Θα κάνουμε τα πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιστημονικής δημόσιας πολιτικής για να μεγαλώσει η «πίτα» και να σχηματιστεί ένα μοτίβο δίκαιης κατανομής για όλους. Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες και να ληφθούν πιο πρακτικά μέτρα για να μπορέσουν οι μάζες να έχουν μεγαλύτερη αίσθηση του οφέλους [gain]. Εν τω μεταξύ, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας μας εξακολουθεί να υστερεί πολύ σε σχέση με αυτό των αναπτυγμένων χωρών. Σχεδιάζουμε λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες και τις δυνατότητες και βελτιώνουμε την ευημερία των ανθρώπων με βάση την οικονομική ανάπτυξη και την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα [financial sustainability]. Δεν πρέπει να στοχεύουμε πολύ ψηλά και να δίνουμε υποσχέσεις που δε μπορούν να εκπληρωθούν. Αντί να αναλαμβάνει τα πάντα, η κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διεκπεραίωση προγραμμάτων που είναι γενικά, χωρίς αποκλεισμούς και εγγυώνται τις βασικές ανάγκες. Ακόμη και αν γίνουμε πιο ανεπτυγμένοι και οικονομικά ισχυρότεροι στο μέλλον, δεν πρέπει να θέτουμε υπερβολικά υψηλούς στόχους και να παρέχουμε υπερβολικές εγγυήσεις, προκειμένου να μην πέσουμε στην παγίδα του «ευεργετισμού» που ενθαρρύνει την τεμπελιά.
— Προχωρώντας βήμα προς βήμα. Καθώς η κοινή ευημερία είναι ένας στόχος που απαιτεί μακροπρόθεσμες προσπάθειες και δε μπορεί να επιτευχθεί εν μία νυκτί, ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας, η δυσκολία και η πολυπλοκότητά του θα πρέπει να εκτιμηθούν πλήρως και να πραγματοποιηθεί ο στόχος βήμα προς βήμα. Ακόμη και ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν επιτύχει την κοινή ευημερία ακόμα, και αντ’ αυτού το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών γίνεται αυξανόμενα σοβαρό λόγω προβλημάτων στα κοινωνικά τους συστήματα, παρόλο που έχουν εκβιομηχανιστεί εδώ και αιώνες. Ως εκ τούτου, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να κάνουμε σταθερά βήματα και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της εργασίας μας. Θα πρέπει να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες για την κατασκευή της ζώνης επίδειξης για την κοινή ευημερία στη Zhejiang και να παροτρύνουμε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις να διερευνήσουν αποτελεσματικούς δρόμους υπό το πρίσμα των τοπικών συνθηκών, να συνοψίσουν την εμπειρία και να εφαρμόσουν σταδιακά τα αντίστοιχα σχέδια.
Η γενική ιδέα είναι να τηρηθεί [ακολουθηθεί] η έννοια της ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο‧ να προωθηθεί η κοινή ευημερία σε μια ανάπτυξη υψηλής ποιότητας‧ να αντιμετωπιστεί σωστά η σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης [fairness]‧ να γίνουν βασικές θεσμικές διευθετήσεις [arrangements] για το σχεδιασμό της πρωτογενούς διανομής [primary distribution], της αναδιανομής και της τριτογενούς διανομής [tertiary distribution]‧ να αυξηθεί η ένταση και η ακρίβεια της ρύθμισης, όπως η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση και οι μεταβιβαστικές πληρωμές‧ να διευρυνθεί το ποσοστό της ομάδας μεσαίου εισοδήματος, να αυξηθεί το εισόδημα της ομάδας χαμηλού εισοδήματος, να ρυθμιστούν ορθολογικά τα υψηλά εισοδήματα και να απαγορευτούν τα παράνομα εισοδήματα, ώστε να συγκροτηθεί μια δομή διανομής σχήματος ελιάς‧ να διευκολυνθεί η κοινωνική δικαιοσύνη [fairness] και ισονομία [justice]‧ να επιταχυνθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων‧ και να επιτραπεί σε όλους τους ανθρώπους να πετύχουν σταθερή πρόοδο προς τον στόχο της κοινής ευημερίας.

Πρώτον, προσδιορισμός μιας πιο ισορροπημένης, συντονισμένης και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακής πορείας. Η σοσιαλιστική αγοραία οικονομία θα πρέπει να βελτιωθεί με ταχύτερο ρυθμό ως ένας τρόπος για να καταστεί η ανάπτυξη πιο ισορροπημένη, συντονισμένη και χωρίς αποκλεισμούς. Η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη μεταξύ των διαφόρων περιφερειών μέσω της εφαρμογής περιφερειακών στρατηγικών μείζονος σημασίας και περιφερειακών συντονισμένων αναπτυξιακών στρατηγικών‧ το σύστημα μεταβιβαστικών πληρωμών [transfer payment system] θα πρέπει να βελτιωθεί‧ οι διαφορές στις κατά κεφαλή δημοσιονομικές δαπάνες μεταξύ των περιφερειών θα πρέπει να περιοριστούν και η στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η συντονισμένη ανάπτυξη των βιομηχανιών θα πρέπει να ενισχυθεί‧ η μεταρρύθμιση των μονοπωλιακών βιομηχανιών θα πρέπει να επιταχυνθεί‧ και η συντονισμένη ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα και του τομέα της ακίνητης περιουσίας με την πραγματική οικονομία θα πρέπει να προωθηθεί. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να προωθηθεί ένα οικοσύστημα επιχειρηματικής ανάπτυξης στο οποίο οι μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι αλληλεξαρτώμενες και αμοιβαία ενισχυόμενες.

Δεύτερον, προσπάθεια επέκτασης της ομάδας [group] μεσαίου εισοδήματος. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επίλυση βασικών προβλημάτων και να ληφθούν με ακρίβεια μέτρα ώστε να επιτραπεί σε περισσότερους ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα να εισέλθουν στην ομάδα μεσαίου εισοδήματος. Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος εκείνων που αναμένεται να εισέλθουν στην ομάδα μεσαίου εισοδήματος. Η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να βελτιωθεί, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να οπλιστούν με τεχνογνωσία και χρήσιμες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνικής ανάπτυξης το συντομότερο δυνατό. Οι τεχνικοί εργαζόμενοι αποτελούν επίσης ένα σημαντικό μέρος της ομάδας μεσαίου εισοδήματος. Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την κατάρτιση εξειδικευμένων ταλέντων, την αύξηση των μισθών τους και την προσέλκυση περισσότερων ικανών ατόμων που θα ενταχθούν στις τάξεις των εξειδικευμένων εργαζομένων. Οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι σημαντικές πηγές που συμβάλλουν στην ευημερία με βάση την επιχειρηματικότητα. Το επιχειρηματικό περιβάλλον θα πρέπει να βελτιωθεί, οι φορολογικές τους επιβαρύνσεις και τα τέλη θα πρέπει να μειωθούν και θα πρέπει να προσφερθούν περισσότερες χρηματοπιστωτικές [χρηματοοικονομικές] υπηρεσίες με βάση την αγορά για να τους βοηθήσουν να διατηρήσουν σταθερή λειτουργία και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Οι αγροτικοί μετανάστες εργαζόμενοι στις πόλεις αποτελούν σημαντική πηγή της ομάδας μεσαίου εισοδήματος. Η μεταρρύθμιση του συστήματος καταγραφής [καταχώρησης] των νοικοκυριών θα πρέπει να εμβαθυνθεί και η σχολική εκπαίδευση των παιδιών των αγροτικών μεταναστών εργατών θα πρέπει να επιλυθεί κατάλληλα, ώστε να μπορούν να μεταναστεύσουν στις πόλεις χωρίς ανησυχίες και να βρουν σταθερές θέσεις εργασίας. Οι μισθοί και οι παροχές των δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως των δημοσίων υπαλλήλων πρώτης γραμμής και των δημοσίων υπαλλήλων σε επίπεδο βάσης και των εργαζομένων σε επίπεδο βάσης των κρατικών επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών θα πρέπει να αυξηθούν κατάλληλα. Θα πρέπει να αυξηθούν τα εισοδήματα των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου από τη στέγαση, την αγροτική γη και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

Τρίτον, διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη της ομάδας χαμηλού εισοδήματος για την κοινή ευημερία. Θα πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μειωθεί αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό βάρος για τις άπορες οικογένειες και να γίνουν τα παιδιά από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα πιο μορφωμένα. Τα συστήματα περίθαλψης ηλικιωμένων και ιατρικής ασφάλειας [ασφάλισης] θα πρέπει να βελτιωθούν, γεγονός που θα συμβάλει στο σταδιακό περιορισμό του χάσματος στη χρηματοδότηση και τις παροχές ασφάλειας [ασφάλισης] μεταξύ εργαζομένων και κατοίκων, αστικών και αγροτικών περιοχών και στην αύξηση του επιπέδου των βασικών συντάξεων για τους κατοίκους των πόλεων και της υπαίθρου. Το σύστημα για τα επιδόματα διαβίωσης θα πρέπει να βελτιωθεί με την επιτάχυνση των προσπαθειών για τον περιορισμό των διαφορών στα πρότυπα κοινωνικής αρωγής μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, αυξάνοντας έτσι τα επιδόματα διαβίωσης προς εγγύηση του βασικού βιοπορισμού των ανθρώπων. Επιπλέον, θα πρέπει να τελειοποιηθεί το σύστημα παροχής στέγασης και ασφάλειας [ασφάλισης]. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η στέγαση είναι για διαμονή και όχι για κερδοσκοπία, και πρέπει να ενθαρρύνουμε και την αγορά και την ενοικίαση κατοικιών υιοθετώντας πολιτικές ειδικές για κάθε πόλη. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να βελτιώσουμε την πολιτική μακροχρόνιας μίσθωσης και να παρέχουμε περισσότερες κρατικά επιδοτούμενες ενοικιαζόμενες κατοικίες με έμφαση στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των νεοαφιχθέντων.

Τέταρτον, ένταση της ρύθμισης και της προσαρμογής του υπερβολικού εισοδήματος. Παράλληλα με την προστασία του νόμιμου εισοδήματος σύμφωνα με τον νόμο, είναι απαραίτητο να αποτραπεί η πόλωση και να εξαλειφθεί η άδικη κατανομή του πλούτου. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να λάβουμε πολλά μέτρα, όπως η ορθολογική ρύθμιση του υπερβολικού εισοδήματος, η βελτίωση του συστήματος φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η τυποποίηση της διαχείρισης του εισοδήματος από κεφάλαιο, η ενεργή και σταθερή προώθηση της νομοθεσίας και της μεταρρύθμισης του φόρου ακίνητης περιουσίας με παράλληλη διασφάλιση της καλής εκπλήρωσης των πιλοτικών έργων, η ένταση της φορολογικής ρύθμισης στις συνδέσεις κατανάλωσης, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του φόρου κατανάλωσης, η ενίσχυση της τυποποιημένης διαχείρισης της δημόσιας πρόνοιας και της φιλανθρωπίας, η βελτίωση των προτιμησιακών φορολογικών πολιτικών, η ενθάρρυνση της ομάδας υψηλού εισοδήματος και των επιχειρήσεων να επιστρέψουν περισσότερα στην κοινωνία, η εκκαθάριση των αδικαιολόγητων εισοδημάτων, η ενίσχυση της διαχείρισης της κατανομής εισοδήματος σε μονοπωλιακές βιομηχανίες και κρατικές επιχειρήσεις, η διόρθωση της διάρθρωσης της κατανομής του εισοδήματος [order of income distribution], και η εξάλειψη του χάους της κατανομής -όπως η αύξηση του εισοδήματος των ανώτερων στελεχών στο όνομα της μεταρρύθμισης- η αποφασιστική απαγόρευση των παράνομων εισοδημάτων, ο περιορισμός της ανταλλαγής «εξουσία έναντι χρημάτων» και η πάταξη της απόκτησης παράνομων εισοδημάτων μέσω της εσωτερικής πληροφόρησης, της χειραγώγησης του χρηματιστηρίου [stock market], της οικονομικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Μετά από χρόνια προσπαθειών, έχουμε διερευνήσει ένα πλήρες φάσμα λύσεων για την ανακούφιση της φτώχειας, αλλά πρέπει ακόμη να διερευνήσουμε και να συσσωρεύσουμε εμπειρία περί του πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ευημερήσουν. Πρέπει να αποδώσουμε σημασία στην προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της νόμιμης απόκτησης πλούτου, να αντιταχθούμε αποφασιστικά στην απεριόριστη εξάπλωση του κεφαλαίου, να καταρτίσουμε αρνητικό κατάλογο πρόσβασης σε ευαίσθητες περιοχές και να ενισχύσουμε την αντιμονοπωλιακή εποπτεία. Εν τω μεταξύ, πρέπει να κινητοποιήσουμε το ζήλο των επιχειρηματιών και να προωθήσουμε την προτυποποιημένη και υγιή ανάπτυξη όλων των ειδών κεφαλαίου.
Πέμπτον, προώθηση της κοινής ευημερίας της πνευματικής ζωής των ανθρώπων. Η υπόθεση της προώθησης της κοινής ευημερίας, η οποία συνάδει σε μεγάλο βαθμό με την επιδίωξη της ολόπλευρης ανάπτυξης του ανθρώπου, απαιτεί την ενίσχυση της καθοδήγησης των βασικών σοσιαλιστικών αξιών, την ενίσχυση του πατριωτισμού, του κολεκτιβισμού και της σοσιαλιστικής εκπαίδευσης, την ανάπτυξη δημόσιων πολιτιστικών εγχειρημάτων και τη βελτίωση του συστήματος δημόσιων πολιτιστικών υπηρεσιών, ικανοποιώντας έτσι σταθερά τις ποικίλες, πολυεπίπεδες και πολύπλευρες πνευματικές και πολιτιστικές ανάγκες του λαού. Για να εξασφαλίσουμε ένα καλό περιβάλλον κοινής γνώμης για την υπόθεση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την καθοδήγηση της κοινής γνώμης στην προώθηση της κοινής ευημερίας, να αποσαφηνίσουμε κάθε είδους ασαφείς αντιλήψεις και να αποτρέψουμε τη βιασύνη για επιτυχία και το φόβο των δυσκολιών.

Έκτον, προώθηση της κοινής ευημερίας στις αγροτικές περιοχές. Η προώθηση της κοινής ευημερίας στις αγροτικές περιοχές είναι ένα σκληρό καρύδι που χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Ωστόσο, είναι ακατάλληλο να καθοριστούν ενιαίοι, ποσοτικοί δείκτες, όπως κάνουμε για την καταπολέμηση της φτώχειας. Το κλειδί για την κοινή ευημερία στις αγροτικές περιοχές είναι να παγιωθούν και να επεκταθούν τα επιτεύγματα της μείωσης της φτώχειας, να ενισχυθεί η παρακολούθηση [καταγραφή] και η έγκαιρη παρέμβαση για τους ανθρώπους που είναι επιρρεπείς να πέσουν ξανά στη φτώχεια, και να δοθεί στους νομούς [στις κομητείες] που βγήκαν από τη φτώχεια μια ώθηση για να ξεκινήσουν, διασφαλίζοντας έτσι ότι δε θα υπάρξει μεγάλης κλίμακας επιστροφή στη φτώχεια και νέα φτώχεια. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθήσουμε περιεκτικά [συνολικά, comprehensively] την αγροτική αναζωογόνηση, να επιταχύνουμε την αγροτική εκβιομηχάνιση, να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία και να αυξήσουμε το εισόδημα των αγροτών από την περιουσία τους, βοηθώντας έτσι περισσότερους κατοίκους της υπαίθρου να αποκτήσουν πλούτο μέσω σκληρής εργασίας. Στο μεταξύ, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών και των συστημάτων δημόσιων υπηρεσιών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές.

Κατά τη γνώμη μου, η επιδίωξη της κοινής ευημερίας, όπως και η οικοδόμηση μιας μετρίως ευημερούσας κοινωνίας από κάθε άποψη, είναι μια γενική έννοια που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της κοινωνίας σε ολόκληρη τη χώρα και δεν προτείνεται μόνο για τις αστικές ή τις αγροτικές περιοχές ή για τις ανατολικές, κεντρικές ή δυτικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα η διατύπωση δεικτών να απαιτεί συνολική συνειδητοποίηση [overall consciousness]. Για να επιτύχουμε κοινή ευημερία για 1,4 δισεκατομμύρια Κινέζους, πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένες και μακροχρόνιες δράσεις. Αυτό δε σημαίνει ταυτόχρονη ευημερία για όλους ή το ίδιο επίπεδο αφθονίας σε όλη τη χώρα. Ο βαθμός ευημερίας διαφορετικών ομάδων και περιοχών και ο χρόνος επίτευξης της ευημερίας μπορεί να ποικίλει. Η κοινή ευημερία συνεπάγεται μια διαδικασία προώθησης εν μέσω εξελίξεων και πρέπει να προωθείται σταθερά για συνεχή επιτυχία.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s