Xi Jinping: Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικής και της Κινεζικής Ένωσης Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πλήρης μετάφραση της ομιλίας του Κινέζου Πρόεδρο Xi Jinping της 28ης Μάη 2021 σε κοινή συνεδρίαση των γενικών συνελεύσεων των μελών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικής και το εθνικό συνέδριο της Κινεζικής Ένωσης Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Σημειώστε ότι είναι μια προσωπική μετάφραση η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά στο προσωπικό newsletter Pekingnology στις 8 Ιουνίου 2021, σε μετάφραση από τα μανδαρινικά του Zichen Wang, ο οποίος θεωρεί ότι η εν λόγω ομιλία είναι σημαντική και αντικείμενο ενδιαφέροντος για ένα ευρύτερο κοινό, καθώς παρέχει την επίσημη, περιεκτική εκτίμηση της Κίνας περί της επιτυχίας της στην επιστήμη και την τεχνολογία και τις μελλοντικές προτεραιότητες. Η ομιλία, στα μανδαρινικά, δημοσιεύτηκε από την Xinhua στις 28 Μαΐου. Ένα φυλλάδιο αφιερωμένο στην ομιλία, που δημοσιεύτηκε από τον People’s Publishing House, είναι διαθέσιμο στα καταστήματα βιβλιοπωλείων της Xinhua σε ολόκληρη τη χώρα, ανέφερε στα αγγλικά η Xinhua στις 2 Ιουνίου 2021.

Μετάφραση από την εν λόγω αγγλική εκδοχή του κειμένου: Αντώνης Ευθυμιάτος, φοιτητής ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.


Συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, σύντροφοι και φίλοι:

Σήμερα, ανοίγουν η 20ή Γενική Συνέλευση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, η 15η Γενική Συνέλευση της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικής και το 10ο Εθνικό Συνέδριο της Κινεζικής Ένωσης Επιστήμης και Τεχνολογίας. Αυτό είναι ένα μεγαλειώδες γεγονός ώστε να συζητηθεί η ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιστήμη και την τεχνολογία -στην ιστορική τομή των δύο εκατονταετών στόχων μας και στη σημαντική στιγμή στο άνοιγμα ενός νέου ταξιδιού για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης σοσιαλιστικής χώρας.

Πρώτα απ’ όλα, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, στις Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, εκφράζω θερμά συγχαρητήρια! Στους σκληρά εργαζόμενους στην επιστήμη και την τεχνολογία σε διάφορες θέσεις, στέλνω ειλικρινείς χαιρετισμούς! Η 30ή Μαΐου είναι η 5η Εθνική Ημέρα των Εργαζομένων στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, τους στέλνω εορταστικούς χαιρετισμούς πανεθνικά!

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Κατά τη διάρκεια των διαφόρων ιστορικών περιόδων επανάστασης, οικοδόμησης και μεταρρύθμισης, το Κόμμα μας προσέδωσε μεγάλη σημασία στα επιστημονικά και τεχνολογικά εγχειρήματα. Δώσαμε μεγάλη σημασία στο έργο των διανοουμένων κατά τη διάρκεια της επαναστατικής περιόδου, σαλπίσαμε την «πορεία στην επιστήμη» [“marching into science”] μετά την ίδρυση της Νέας Κίνας, και διατυπώσαμε την κρίση ότι «η επιστήμη και η τεχνολογία είναι οι κύριες παραγωγικές δυνάμεις» μετά τη μεταρρύθμιση και άνοιγμα. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα γνώσης καινοτομίας το νέο (21ο) αιώνα, τη στρατηγική αναζωογόνησης της χώρας μέσω της επιστήμης και της εκπαίδευσης και τη στρατηγική ενδυνάμωσης της χώρας με ταλέντα. Βελτιώνουμε διαρκώς το εθνικό σύστημα καινοτομίας και χτίζουμε μια καινοτόμα χώρα. Μετά το 18ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (το 2012), προτείναμε ότι «η καινοτομία είναι η πρώτη κινητήριος δύναμη», εφαρμόσαμε πλήρως την οδηγούμενη από καινοτομία αναπτυξιακή στρατηγική και (προτείναμε) την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας δύναμης στην επιστήμη και την τεχνολογία. Η επιστήμη και η τεχνολογία έπαιρναν πάντα μια πολύ σημαντική, στρατηγική θέση για την υπόθεση του Κόμματος και του λαού και έπαιξαν έναν πολύ σημαντικό, στρατηγικό ρόλο.

Από το 19ο Εθνικό Συνέδριο του ΚΚΚ, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ ανέλυσε διεξοδικά την ανταγωνιστική κατάσταση της διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας, μελέτησε σε βάθος την κατάσταση ανάπτυξης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και επέμεινε να θέσει την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία στον πυρήνα της συνολικής ανάπτυξη της χώρας ενόψει των εκκρεμών προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα επιστημονικά και τεχνολογικά εγχειρήματα της Κίνας, και σχεδίασε περιεκτικά το έργο της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Επιβεβαιώσαμε τη συνολική ηγεσία του Κόμματος επί των επιστημονικών και τεχνολογικών εγχειρημάτων, παρατηρήσαμε τη γενική τάση, αναζητήσαμε τη συνολική κατάσταση και πιάσαμε τα θεμελιώδη [στοιχεία]. Συγκροτήσαμε ένα αποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης και κινητοποίησης και ένα συντονισμένο μηχανισμό κατανομής επιστημονικών και τεχνολογικών πόρων. Πιάσαμε στέρεα το στρατηγικό στόχο της οικοδόμησης μιας παγκόσμιας δύναμης στην επιστήμη και την τεχνολογία, αδράξαμε τις ευκαιρίες της παγκόσμιας επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης με συναίσθηση του καθήκοντος, της ευθύνης και του επείγοντος χαρακτήρα και αγωνιστήκαμε γενναία στην εμπροσθοφυλακή των βασικών πεδίων. Παίξαμε πλήρως τον ηγετικό ρόλο της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας, αγωνιστήκαμε να κάνουμε νέες τομές [breakthroughs] στην αυθεντική καινοτομία, επιτύχαμε αλματώδη ανάπτυξη σε σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, προωθήσαμε τον ανεξάρτητο έλεγχο των κρίσιμων βασικών τεχνολογιών [key core technologies] και ενισχύσαμε την ολοκλήρωση της βιομηχανικής αλυσίδας και της αλυσίδας καινοτομίας. Εκδιπλώσαμε πλήρως τη μεταρρύθμιση του επιστημονικού και τεχνολογικού συστήματος καινοτομίας και εισαγάγαμε μια σειρά από σημαντικά μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας του εθνικού συστήματος καινοτομίας. Εστιάσαμε στην εφαρμογή της στρατηγικής ενδυνάμωσης της χώρας με ταλέντα, δημιουργίας ενός καλού οικολογικού περιβάλλοντος για ταλέντα και καινοτομία, συγκέντρωσης ταλέντων από όλα τα κοινωνικά στρώματα και της πλήρους τόνωσης του ενθουσιασμού, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας των ερευνητών. Διευρύναμε την ανοιχτή συνεργασία στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενσωματωθήκαμε ενεργά στο παγκόσμιο δίκτυο επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας, συμμετείχαμε ενεργά στην επίλυση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και αγωνιστήκαμε να προωθήσουμε επιτεύγματα επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας προς όφελος περισσότερων χωρών και λαών. Το 2016, πραγματοποιήσαμε το Εθνικό Συνέδριο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Καινοτομίας, τις γενικές συνελεύσεις των μελών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικής και το 9ο Εθνικό Συνέδριο της Κινεζικής Ένωσης Επιστήμης και Τεχνολογίας, και το 2018, πραγματοποιήσαμε τις γενικές συνελεύσεις των μελών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και της Κινεζικής Ακαδημίας Μηχανικής. Τα τελευταία χρόνια, υπό την ισχυρή ηγεσία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ και τις κοινές προσπάθειες των επιστημονικών και τεχνολογικών κύκλων και όλων των τομέων της κοινωνίας, η επιστημονική και τεχνολογική δύναμη της χώρας μας μεταβαίνει από ποσοτική συσσώρευση σε ποιοτικό άλμα, από τομές [breakthroughs] σε επιμέρους σημεία σε βελτίωση των συστηματικών ικανοτήτων, και έχουν γίνει νέα ιστορικά επιτεύγματα στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία.

—— Έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη βασική έρευνα και την αυθεντική καινοτομία. Η συνολική δύναμη της βασικής έρευνας έχει ενισχυθεί σημαντικά και το συνολικό επίπεδο της χημείας, [της επιστήμης] των υλικών, της φυσικής, της μηχανικής και άλλων πειθαρχιών [επιστημονικών κλάδων] έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έγιναν μια σειρά από σημαντικά πρωτότυπα επιτεύγματα στις κατευθύνσεις εμπροσθοφυλακής της κβαντικής πληροφορίας, των βλαστοκυττάρων και της επιστήμης του εγκεφάλου. Οργανώσαμε με επιτυχία μια σειρά από βασικά ερευνητικά έργα. Πραγματοποιήσαμε τη δειγματοληψία και την επιστροφή του δείγματος από ένα ουράνιο σώμα μέσω του Chang’e 5. Ξεκινήσαμε την εξερεύνηση του Άρη δια του Tianwen-1. Εκτοξεύσαμε το Huairou-1 –τον καταγραφέα ουρανού βαρυτικών κυμάτων ηλεκτρομαγνητικού ισοδυνάμου υψηλής ενέργειας (Gravitational wave high energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor, GECAM) της Κίνας. Το δικό μας ισχυρό τηλεσκόπιο διαμόρφωσης ακτίνων Χ (Hard X-ray Modulation Telescope, HXMT) γνωστό και ως Insight εντόπισε άμεσα το ισχυρότερο μαγνητικό πεδίο στο σύμπαν μέχρι τώρα. Το σφαιρικό ραδιοτηλεσκόπιο μας με άνοιγμα πεντακοσίων μέτρων (Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, FAST) ανακάλυψε για πρώτη φορά πάλσαρ [pulsar, PULSating stAR (παλλόμενος αστέρας)] με περίοδο παλμού χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η νέα γενιά του «Τεχνητού Ήλιου» της Κίνας επιτεύχθηκε για πρώτη φορά. Το δικό μας «Snow Dragon 2» ξεκίνησε το πρώτο του ταξίδι στην Ανταρκτική. Το κβαντικό υπολογιστικό πρωτότυπο 76 φωτονίων «Nine Chapters» και το 62-bit προγραμματιζόμενο υπεραγώγιμο κβαντικό υπολογιστικό πρωτότυπο «Zu Chongzhi» εγκαινιάστηκαν με επιτυχία. Μια σειρά σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές υποδομές πρώτης τάξης διεθνώς, όπως το China Spallation Neutron Source, έχουν περάσει τη δοκιμασία αποδοχής.

—— Έγινε νέο άλμα στο στρατηγικό πεδίο της υψηλής τεχνολογίας. Κατακτήσαμε ενεργά τα επιβλητικά ύψη της επιστήμης και της τεχνολογίας στα βάθη της θάλασσας, του διαστήματος και της γης. Το Haidou 1 ολοκλήρωσε τη δοκιμή βαθιάς θάλασσας -βάθους 10.000 μέτρων. Το επανδρωμένο υποβρύχιο Fendouzhe, ή Striver, έκανε μια κατάδυση 10.909 μέτρων στην τάφρο Mariana στο δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Beidou άνοιξε πλήρως. Ο αρθρωτός [modular] θάλαμος Tianhe, πυρήνας [κορμός] του κινεζικού διαστημικού σταθμού εκτοξεύθηκε με επιτυχία. Ο πύραυλος Y3 «Long March 5» εκτοξεύθηκε με επιτυχία και ο επιταχυντής 400kV JUNA (Jinping Underground Nuclear Astrophysics) που εγκαταστάθηκε στο εργαστήριο υπεδάφους Jinping της Κίνας (China Jinping deep underground Laboratory, CJPL) έδωσε την πρώτη του ακτίνα υψηλής έντασης. Ο υπερυπολογιστής Sunway TaihuLight πραγματοποίησε για πρώτη φορά την υπολογιστική προσομοίωση εκατομμυρίων παράλληλων πυρήνων (Million Core Parallel First-principles Computing Simulation) και το «Mozi» πραγματοποίησε κβαντική ασφαλή επικοινωνία μη αναμετάδοσης της τάξης των χιλιάδων χιλιομέτρων [thousand-kilometer-class non-relay quantum secure communication]. Η πρώτη θαλάσσια δοκιμή του «Tiankun» ήταν επιτυχής. Έχουν γίνει νέες τομές στις τεχνολογίες πυρηνικής ενέργειας 3ης γενιάς των «Guohe One» και «Hualong One».

——Νέες τομές έχουν γίνει σε βιομηχανίες υψηλού επιπέδου. Το μεγάλο αεροσκάφος C919 είναι έτοιμο για λειτουργία, το πρωτότυπο τρένο υψηλής ταχύτητας τύπου μάγκλεβ [maglev] 600 χλμ/ώρα δοκιμάστηκε επιτυχώς και η μεγαλύτερη μηχανή θωράκισης σήραγγας [shield tunneling machine] βγήκε ομαλά στην παραγωγή. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Daxing του Πεκίνου τέθηκε επίσημα σε λειτουργία και η Γέφυρα Χονγκ Κονγκ-Zhuhai -Μακάο τέθηκε επίσης σε λειτουργία. Η ευφυής μεταποίηση έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή οικονομία είναι σε άνθιση, η αναγνώριση εικόνας και ομιλίας [της Κίνας] βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κόσμου και η τεχνολογία μας κινητής επικοινωνίας 5G είναι η πρώτη στον κόσμο που επιτυγχάνει εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Η ανάπτυξη νέων ενεργειακών οχημάτων έχει επιταχυνθεί. Τα καταναλωτικά μας drones αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό της παγκόσμιας αγοράς. Η συνεχής καινοτομία της τεχνολογίας μεθανόλη-σε-ολεφίνη οδήγησε την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας άνθρακα-σε-ολεφίνη της χώρας μας.

—— Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και τον έλεγχο του COVID-19. Επιστημονικοί και τεχνολογικοί κύκλοι παρείχαν επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη και υποστήριξη αποφάσεων στο Κόμμα και την κυβέρνηση για την επιστημονική αντιμετώπιση του COVID-19. Απομονώσαμε με επιτυχία το πρώτο στέλεχος COVID-19 στον κόσμο, ολοκληρώσαμε την αλληλουχία γονιδιώματος του ιού, αναπτύξαμε μια δέσμη φαρμάκων κλινικής θεραπείας, εξοπλισμό δοκιμών και αντιδραστήρια και αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε μια ποικιλία εμβολίων. Η επιστήμη και η τεχνολογία παρείχαν ισχυρή υποστήριξη στον έλεγχο των λοιμώξεων, τον εντοπισμό της προέλευσης του ιού, τη θεραπεία των ασθενειών, την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων και την επανέναρξη της εργασίας. Δώσαμε έναν επιτυχημένο πόλεμο ενάντια στον COVID-19 με την επιστήμη και τεχνολογία.

—— Σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν επιτευχθεί για τον βιοπορισμό των ανθρώπων. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος στον εντοπισμό ιατρικού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, όπως ιατρικό επιταχυντή βαρέων ιόντων [medical heavy ion accelerator], μαγνητική τομογραφία [magnetic resonance imaging], έγχρωμο υπέρηχο [color ultrasound] και αξονική τομογραφία [computed tomography, CT]. Χρησιμοποιήσαμε επιστημονικά και τεχνολογικά μέσα για να χτίσουμε ένα νέο μοντέλο ακριβούς εξάλειψης της ακραίας φτώχειας και καλλιεργήσαμε επιστημονικές και τεχνολογικές επιχειρήσεις και ταλέντα για φτωχές περιοχές, με την επιστήμη και την τεχνολογία να παίζουν σημαντικό ρόλο στη νίκη στη μάχη ενάντια στη φτώχεια. Η εκλαΐκευση και εφαρμογή πολλών κρίσιμων τεχνολογιών, όπως η καθαρή και αποτελεσματική καύση άνθρακα και ο έλεγχος εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών πολλαπλών ρύπων σε χαλυβουργεία, έχει συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
—— Σημαντικά επιτεύγματα έχουν γίνει στην εθνική αμυντική επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία. Η εθνική αμυντική επιστήμη και τεχνολογία υποστήριξε σθεναρά την έρευνα και ανάπτυξη σημαντικών όπλων και εξοπλισμού. Καθελκύσθηκε το πρώτο εγχώριο αεροπλανοφόρο και το μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς J-20 μπήκε επίσημα σε υπηρεσία. Ο βαλλιστικός πύραυλος Dongfeng-17 αναπτύχθηκε με επιτυχία και η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε υπερηχητικά όπλα.

Τα γεγονότα έχουν αποδείξει ότι η αυτοτελής καινοτομία της χώρας μας είναι πολλά υποσχόμενη! Οι πάρα πολλοί εργαζόμενοι στην επιστήμη και την τεχνολογία της χώρας μας είναι πολλά υποσχόμενοι! Με το πνεύμα να συμβαδίζουν με την εποχή, το θάρρος να απορρίπτουν το παλιό και να εισάγουν το νέο, και την επιμονή, οι εργαζόμενοι στην επιστήμη και την τεχνολογία στη χώρα μας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την εμπροσθοφυλακή της παγκόσμιας επιστήμης και τεχνολογίας, το κύριο οικονομικό πεδίο μάχης, τις σημαντικές ανάγκες της χώρας και τη ζωή και την υγεία του λαού, να πιάσουν τη γενική τάση, ν’ αδράξουν τις ευκαιρίες, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα κατά μέτωπο, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να επωμιστούν τη βαριά ευθύνη που επιβάλλουν οι καιροί και να αγωνιστούν να επιτύχουν αυτοδύναμη επιστήμη και τεχνολογία υψηλού επιπέδου!

Συνάδελφοι Ακαδημαϊκοί, Σύντροφοι και Φίλοι!

Σήμερα, ο κόσμος έχει γνωρίσει αλλαγές που έχουμε να δούμε έναν αιώνα. Το διεθνές περιβάλλον είναι περίπλοκο, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, η παγκόσμια βιομηχανική αλυσίδα και η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζουν αναδιαμόρφωση και η αστάθεια και η αβεβαιότητα αυξάνονται εμφανώς. Ο αντίκτυπος του COVID-19 είναι εκτεταμένος και μακρόπνοος, και η αντι-παγκοσμιοποίηση, η ανισομέρεια [unilateralism] και ο προστατευτισμός αυξάνονται σαν υπόγεια ρεύματα. Η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία έχει γίνει το κύριο πεδίο μάχης του διεθνούς στρατηγικού παιχνιδιού και ο ανταγωνισμός γύρω από τα κορυφαία ύψη της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι πρωτοφανώς άγριος. Πρέπει να διατηρήσουμε μια ισχυρή συναίσθηση επαγρύπνησης και να κάνουμε επαρκείς προετοιμασίες στις σκέψεις και το έργο.

Προς το παρόν, ο νέος γύρος της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης και του βιομηχανικού μετασχηματισμού προχωρά με αλματώδη βήματα, το υπόδειγμα της επιστημονικής έρευνας υφίσταται βαθιές αλλαγές, η διεπιστημονική ολοκλήρωση αναπτύσσεται διαρκώς και η διείσδυση και ολοκλήρωση της επιστήμης και της τεχνολογίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης επιταχύνεται. Το εύρος της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο μακρόκοσμος είναι τόσο μεγάλος όσο η λειτουργία του ουράνιου σώματος, η εξέλιξη των γαλαξιών και η προέλευση του σύμπαντος, και ο μικρόκοσμος είναι τόσο μικρός όσο η γονιδιακή επεξεργασία, η δομή των σωματιδίων και ο κβαντικός έλεγχος, που βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης στον κόσμο σήμερα. Το βάθος της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας έχει αυξηθεί σημαντικά και η εξερεύνηση του διαστήματος έχει γίνει το κορυφαίο ύψος του επιστημονικού και τεχνολογικού ανταγωνισμού. Η εξερεύνηση σε μεγάλο βάθος θάλασσας και γης διαρκώς επεκτείνει νέους ορίζοντες για την ανθρώπινη κατανόηση της φύσης. Η ταχύτητα της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας έχει επιταχυνθεί σημαντικά και η ταχεία ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών που αντιπροσωπεύονται από την τεχνολογία της πληροφορίας και την τεχνητή νοημοσύνη έχει επεκτείνει σημαντικά την εμβέλεια του χρόνου, του χώρου και της γνώσης των ανθρώπων. Τα ανθρώπινα όντα εισέρχονται σε μια εποχή ευφυούς διασύνδεσης όλων των πραγμάτων με την ολοκλήρωση «ανθρώπου-μηχανής-αντικειμένου» [“human-machine-object”]. Η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα στις βιολογικές επιστήμες έχουν αναπτυχθεί ραγδαία. Η ακρίβεια της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας έχει ενισχυθεί σημαντικά και η έρευνα για βιολογικά μακρομόρια και γονίδια έχει μπει στο στάδιο της ακριβούς παρέμβασης. Από την κατανόηση της ζωής, στο μετασχηματισμό της ζωής, τη σύνθεση της ζωής και το σχεδιασμό της ζωής, οι εξελίξεις όχι μόνο φέρνουν οφέλη στους ανθρώπους, αλλά φέρνουν επίσης προκλήσεις στη ζωή και την ηθική.
Μετά από χρόνια προσπαθειών, το συνολικό επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας της χώρας μας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έχουμε το θεμέλιο, την εμπιστοσύνη, το πνεύμα και την ικανότητα να αδράξουμε την ευκαιρία του νέου γύρου της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης και του βιομηχανικού μετασχηματισμού και να επωφεληθούμε από την ορμή για να πραγματοποιήσουμε μεγάλα επιτεύγματα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δούμε επίσης ότι η ικανότητα αυθεντικής καινοτομίας της χώρας μας δεν είναι ισχυρή, η συνολική απόδοση του συστήματος καινοτομίας δεν είναι υψηλή, η ολοκλήρωση των πόρων επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας δεν επαρκεί, η διάταξη δυνάμεων επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας πρέπει να βελτιστοποιηθεί, η αποδοτικότητα μεταξύ επιστημονικής και τεχνολογικής εισροής και παραγωγής [εκροής] είναι χαμηλή, η δομή των επιστημονικών και τεχνολογικών ταλέντων πρέπει να βελτιστοποιηθεί, το σύστημα αποτίμησης της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν πληροί τις απαιτήσεις της ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και η επιστημονική και τεχνολογική οικολογία πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Πολλά από αυτά τα προβλήματα είναι μακροχρόνιες δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να επιλυθούν με παρατεταμένες, μεγάλες προσπάθειες.

Το 19ο Εθνικό Συνέδριο του ΚΚΚ καθιέρωσε το στρατηγικό στόχο να γίνει η Κίνα μία από τις ηγετικές καινοτόμες χώρες έως το 2035. Η 5η Ολομέλεια της 19ης Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ διατύπωσε ότι η καινοτομία θα πρέπει να είναι στην κεντρική θέση στη συνολική κατάσταση της εκσυγχρονισμένης οικοδόμησης της Κίνας, και η αυτοδυναμία στην επιστήμη και την τεχνολογία θα πρέπει να είναι η στρατηγική υποστήριξη της εθνικής ανάπτυξης. Για να βασιστούμε στο νέο στάδιο ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τη νέα φιλοσοφία ανάπτυξης και χτίζοντας ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πρέπει να εφαρμόσουμε τις στρατηγικές αναζωογόνησης της χώρας μέσω της επιστήμης και της εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης της χώρας μέσω των ταλέντων, και προώθησης της ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας, πρέπει να βελτιώσουμε το εθνικό σύστημα καινοτομίας, να επιταχύνουμε την οικοδόμηση μιας ισχυρής χώρας στην επιστήμη και την τεχνολογία και να επιτύχουμε αυτοδυναμία στην επιστήμη και την τεχνολογία υψηλού επιπέδου.
Πρώτο, η ενίσχυση της πρωτότυπης και κορυφαίας επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κέρδισε αποφασιστικά σκληρές μάχες σε κρίσιμες βασικές τεχνολογίες [key core technologies]. Εάν εδραιωθούν η επιστήμη και η τεχνολογία, θα εδραιωθεί το έθνος, και αν η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ισχυρές, η χώρα θα είναι ισχυρή. Η ενίσχυση της βασικής έρευνας είναι αναπόφευκτη απαίτηση για να σταθούν η επιστήμη και η τεχνολογία στα πόδια τους, και μια αναπόφευκτη επιλογή για εμάς από το άγνωστο στο εγνωσμένο, από την αβεβαιότητα στη βεβαιότητα. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τη συγκρότηση ενός 10ετούς σχεδίου δράσης για τη βασική έρευνα. Η βασική έρευνα θα πρέπει να είναι γενναία στην εξερεύνηση, την ανάδειξη της πρωτοτυπίας, την προώθηση της εξερεύνησης και της ανακάλυψης της εξέλιξης του σύμπαντος, της ουσίας της συνείδησης, της δομής της ύλης, της προέλευσης της ζωής κ.λπ., διευρύνοντας τα σύνορα της κατανόησης της φύσης και ανοίγοντας νέα γνωστικά σύνορα. Η βασική έρευνα θα πρέπει να προσανατολίζεται από την εφαρμογή, να θραύει τα σημεία συμφόρησης [bottlenecks], να βρίσκει επιστημονικά προβλήματα από πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και η εθνική ασφάλεια, και να κατανοεί τη βασική θεωρία και την τεχνική αρχή της αποτροπής ενός τεχνολογικού κλοιού [“卡脖子”技术, “chokeneck” technology]. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις οικονομικές [financial] επενδύσεις στη βασική έρευνα, να βελτιστοποιήσουμε τη δομή των δαπανών, να εφαρμόσουμε φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις βασικής έρευνας των επιχειρήσεων και να ενθαρρύνουμε την κοινωνία να πραγματοποιεί επενδύσεις πολλαπλών διαύλων μέσω δωρεών και τοποθέτησης κεφαλαίων, ώστε να διαμορφωθεί ένας βιώσιμος και σταθερός επενδυτικός μηχανισμός.

Για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στην επιστήμη και την τεχνολογία, θα παραμείνουμε προσανατολισμένοι στα προβλήματα [problem-orientation] και θα σπεύσουμε στα πιο επείγοντα και πιεστικά προβλήματα. Προχωρώντας από τις επείγουσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της χώρας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κρίσιμων βασικών τεχνολογιών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τις βασικές πρώτες ύλες, τα υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένα κυκλώματα [chips], το βιομηχανικό λογισμικό, τους σπόρους καλλιέργειας, τα όργανα και τον εξοπλισμό για επιστημονικά πειράματα, χημικούς παράγοντες κλπ., και να επιταχύνουμε τομές [breakthrough] σε μια σειρά κρίσιμων βασικών τεχνολογιών στα πεδία του φαρμάκου, των ιατρικών συσκευών, του ιατρικού εξοπλισμού, των εμβολίων κ.λπ. Στα βασικά κεντρικά πεδία [basic core fields] που σχετίζονται με τη συνολική ανάπτυξη και την εθνική ασφάλεια, θα στοχεύσουμε στα πεδία εμπροσθοφυλακής [frontier fields] όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική πληροφορία, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, η προηγμένη μεταποίηση, η ζωή και η υγεία, η επιστήμη του εγκεφάλου, η βιολογική αναπαραγωγή [biological breeding], η αεροδιαστημική επιστήμη και τεχνολογία, τα βάθη της θάλασσας, και θα προβούμε σε ρυθμίσεις προοπτικής για μια σειρά στρατηγικών και εφεδρικών, τεχνολογικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, με στόχο τα κορυφαία ύψη της μελλοντικής επιστήμης, τεχνολογίας και βιομηχανικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τις οικονομικές [financial] επενδύσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, εστιάζοντας σε στρατηγικούς και κρίσιμους τομείς.

Το κλειδί για την ολοκλήρωση μεταξύ της αλυσίδας καινοτομίας και της βιομηχανικής αλυσίδας είναι να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις να καθιερώσουν τη θέση τους ως οι κύριοι φορείς καινοτομίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα κίνητρα πίσω από την καινοτομία των επιχειρήσεων, να δώσουμε κίνητρα στην καινοτομία των επιχειρήσεων και να αποθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις από τη μη καινοτομία. Θα πρέπει να εκδιπλώσουμε πλήρως το ρόλο των επιχειρήσεις στον εντοπισμό (επιστημονικών και τεχνολογικών) προβλημάτων, να προωθήσουμε το συντονισμό των κρίσιμων προγραμμάτων [key projects] και την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων Ε&Α. Να επιταχύνουμε την οικοδόμηση μιας κοινοπραξίας καινοτομίας οδηγούμενης από κορυφαίες επιχειρήσεις, υποστηριζόμενη από πανεπιστήμια και κολέγια και συντονισμένη από διάφορα υποκείμενα καινοτομίας, να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα εφοδιασμού [supply system] για κοινή τεχνολογία και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα μεταφοράς και μετασχηματισμού των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Η σύγχρονη μηχανική [engineering] και τεχνική επιστήμη είναι μια απαραίτητη γέφυρα μεταξύ επιστημονικών αρχών, βιομηχανικής ανάπτυξης και τεχνολογικής [engineering] έρευνας και ανάπτυξης και παίζει κρίσιμο ρόλο στο σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό σύστημα. Να ενισχύσουμε την επιστημονική έρευνα για τη σύγχρονη μηχανική και τεχνολογία με διεπιστημονική ολοκλήρωση, να προωθήσουμε την ανάπτυξη της βασικής επιστήμης και της μηχανικής τεχνολογίας [engineering technology] και να συγκροτήσουμε ένα πλήρες σύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό σύστημα.
Δεύτερο, η ενίσχυση της εθνικής, στρατηγικής, επιστημονικής και τεχνολογικής δύναμης και η ενίσχυση της συνολικής αποτελεσματικότητας του εθνικού συστήματος καινοτομίας. Οι παγκόσμιες δυνάμεις στην επιστήμη και την τεχνολογία ανταγωνίζονται, και είναι η εθνική, στρατηγική, επιστημονική και τεχνολογική ισχύς αυτό επί του οποίου ανταγωνίζονται. Τα εθνικά εργαστήρια, τα εθνικά επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα, τα ερευνητικά πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου και οι κορυφαίες επιχειρήσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία είναι όλα σημαντικές συνιστώσες των εθνικών, στρατηγικών, επιστημονικών και τεχνολογικών δυνάμεων, και θα πρέπει να εκπληρώσουν ευσυνείδητα την αποστολή της αυτοδύναμης επιστήμης και τεχνολογίας υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των «Τεσσάρων Μετώπων» [«Four Facings»] (αντιμετώπιση της εμπροσθοφυλακής της επιστήμης και της τεχνολογίας στον κόσμο, αντιμετώπιση του κύριου, οικονομικού πεδίου μάχης, αντιμετώπιση των κύριων αναγκών της χώρας, και αντιμετώπιση της ζωής και της υγεία του λαού), το εθνικό εργαστήριο να συμβαδίσει με την τάση της παγκόσμιας επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, να προσαρμοστεί στην αποστολή και το καθήκον που τίθεται από την ανάπτυξη της χώρας μας, να παράγει πιο στρατηγικά και κρίσιμα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και να συνδυαστεί με το κρατικό βασικό εργαστήριο ώστε να συγκροτήσει ένα εθνικό σύστημα εργαστηρίων με κινεζικά χαρακτηριστικά.

Τα εθνικά επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα [ινστιτούτα] να καθοδηγούνται από τις εθνικές στρατηγικές ανάγκες, να εστιάζουν στην επίλυση σημαντικών επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη συνολική ανάπτυξη και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας, να επιταχύνουν την οικοδόμηση πρωτότυπων [αυθεντικών] πηγών καινοτομίας και να επιταχύνουν την ανακάλυψη κρίσιμων βασικών τεχνολογιών.

Τα ερευνητικά πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου θα πρέπει να συνδυάζουν την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας ως της πρώτης παραγωγικής δύναμης, την καλλιέργεια ταλέντων ως τους πρώτους πόρους και την ενίσχυση της καινοτομίας ως της πρώτης κινητήριας δύναμης. Να εκδιπλώσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της σε βάθος βασικής έρευνας και της διεπιστημονικής ολοκλήρωσης και να γίνουν η κύρια δύναμη της βασικής έρευνας και η νέα δύναμη των σημαντικών επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη σύνδεση μεταξύ της οικοδόμησης ερευνητικών πανεπιστημίων και των εθνικών στρατηγικών στόχων και καθηκόντων, να ενισχύσουμε την εξερεύνηση βασικών συνόρων [της επιστημονικοτεχνικής γνώσης] και βασικών τεχνολογικών ανακαλύψεων και να αγωνιστούμε να χτίσουμε ένα σύστημα πειθαρχιών [επιστημονικών κλάδων], ένα ακαδημαϊκό σύστημα και σύστημα διαλόγου με κινεζικά χαρακτηριστικά, κινέζικο ύφος, και κινέζικο τρόπο, ώστε να συμβάλλει στην καλλιέργεια πιο εξαιρετικών ταλέντων.

Οι κορυφαίες επιχειρήσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία θα πρέπει να εκδιπλώσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της ζήτησης της αγοράς, της ολοκληρωμένης [ολιστικής, integrated] καινοτομίας και της οργανωτικής πλατφόρμας και να ανοίξουν το δίαυλο από τη βαθιά επιστήμη και τεχνολογία προς ισχυρές επιχειρήσεις, βιομηχανία και οικονομία. Οι επιχειρήσεις να αναλάβουν την καθοδήγηση, την ολοκλήρωση και τη συγκέντρωση πόρων καινοτομίας, τη συγκρότηση διεπιστημονικής, μεγάλης κλίμακας συνεργασίας και βάσης εντάσεως καινοτομία, να διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη κρίσιμων κοινών βιομηχανικών τεχνολογιών [key technologies of industrial commonality], το μετασχηματισμό και την εκβιομηχάνιση [χρησιμοποίηση στη βιομηχανία] των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, και το διαμοιρασμό υπηρεσιών επιστημονικών και τεχνολογικών πόρων, να προωθούν την ολοκληρωμένη κατανομή των προγραμμάτων, βάσεων, ταλέντων και κεφαλαίων σε τομείς κλειδιά, και να ενισχύουν τη βασική βιομηχανική ικανότητα της χώρας μας και το επίπεδο εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής αλυσίδας.

Κάθε περιοχή θα πρέπει να βασίζεται στα δικά της πλεονεκτήματα, να συνδυάζει τις ανάγκες βιομηχανικής ανάπτυξης και να διατάσσει [διαρθρώνει οργανωτικά] επιστημονικά και κατάλληλα την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία. Να υποστηρίξουμε την οικοδόμηση ολόπλευρων [comprehensive] εθνικών επιστημονικών κέντρων ή περιφερειακών κέντρων επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας σε μέρη όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες, έτσι ώστε να γίνουν χώροι συγκέντρωσης της τεχνολογικής καινοτομίας στα παγκόσμια πεδία εμπροσθοφυλακής της επιστήμης και των αναδυόμενων βιομηχανιών, καθώς και χώροι συγκέντρωσης των στοιχείων της παγκόσμιας επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας.

Τρίτο, η προώθηση της μεταρρύθμισης του επιστημονικού και τεχνολογικού συστήματος και η συγκρότηση ενός βασικού συστήματος που υποστηρίζει την ολόπλευρη [περιεκτική, comprehensive] καινοτομία. Να βελτιώσουμε ένα νέο σύστημα συγκέντρωσης της πανεθνικής προσπάθειας και πόρων σε κρίσιμα εθνικά εγχειρήματα υπό τη σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς, να εκδιπλώσουμε πλήρως το ρόλο του κράτους ως οργανωτή σημαντικών επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών, να υποστηρίξουμε στρατηγικά επιστημονικά σχέδια και επιστημονικά προγράμματα μακράς περιόδου, υψηλής αβεβαιότητας, υψηλών δυσκολιών και καλών προοπτικών, και να φροντίσουμε τη διάταξη του συστήματος, την οργάνωση του συστήματος και τη διεπιστημονική ολοκλήρωση, ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις της κυβέρνησης, της αγοράς και της κοινωνίας και να διαμορφώσουμε τα συνολικά πλεονεκτήματα στο μέλλον. Να προωθήσουμε έναν καλύτερο συνδυασμό αποτελεσματικής αγοράς και ικανής κυβέρνησης, να εκδιπλώσουμε πλήρως τον καθοριστικό ρόλο της αγοράς στην κατανομή των πόρων, να καθοδηγήσουμε την αποτελεσματική κατανομή των πόρων καινοτομίας μέσω της ζήτησης της αγοράς και να συγκροτήσουμε μια ισχυρή ενωμένη δύναμη για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας.

Nα εστιάσουμε στις βασικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του συστήματος αποτίμησης κ.ά., να εμείνουμε στον προσανατολισμό αποτίμησης με ποιότητα, απόδοση και συνεισφορά στο κύριο και να αντικατοπτρίσουμε περιεκτικά και με ακρίβεια το επίπεδο των ερευνητικών επιτευγμάτων στην καινοτομία, την απόδοση στο μετασχηματισμό και εφαρμογή, και την πραγματική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Στην αποτίμηση των ερευνητικών προγραμμάτων, να θεσπίσουμε και να βελτιώσουμε το σύστημα αποτίμησης σύμφωνα με τους νόμους των επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, να βελτιώσουμε το σύστημα ταξινόμησης και αποτίμησης για επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα ελεύθερης εξερεύνησης και προσανατολισμό στο καθήκον [task-orientation] και να θεσπίσουμε το μηχανισμό αποτίμησης επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων τα οποία ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν αποτελέσματα που δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με την κυρίαρχη άποψη της επιστημονικής κοινότητας [scientific consensus]. Στην αποτίμηση των ταλέντων, να «σπάσουμε το Siwei» (αξιολογήσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε τέσσερα κριτήρια -δημοσιεύσεις, τίτλους, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και βραβεία) και ταυτόχρονα «να θέσουμε νέα πρότυπα» και να επιταχύνουμε τη θέσπιση ενός συστήματος αποτίμησης επιστημονικών και τεχνολογικών ταλέντων προσανατολισμένου στην αξία, την ικανότητα και τη συνεισφορά καινοτομίας. Να υποστηρίξουμε τα επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα να διερευνήσουν ένα πιο ευέλικτο σύστημα μισθών, να σταθεροποιήσουν και να ενισχύσουν την ομάδα επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού το οποίο εμπλέκεται με βασική, αιχμής και δημόσιας ευημερίας έρευνα και να παρέχουμε εχέγγυα και σταθερότητα για την αφοσίωσή τους στην έρευνα.

Η μεταρρύθμιση της διεύθυνσης-διοίκησης της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν πρέπει να αφορά μόνο την «πρόσθεση», αλλά να είναι καλή και στην «αφαίρεση». Να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο θάρρος για να προωθήσουμε το μετασχηματισμό των λειτουργιών διεύθυνσης-διοίκησης της επιστήμης και της τεχνολογίας, να κατευθύνουμε τη διεύθυνση-διοίκηση της επιστήμης και της τεχνολογίας ώστε να εστιάσει στη στρατηγική, τη μεταρρύθμιση, τη σχεδιοποίηση και την εξυπηρέτηση, να αλλάξουμε το ύφος εργασίας, να βελτιώσουμε την ικανότητα, να μειώσουμε τις άμεσες παρεμβάσεις όπως η κατανομή χρημάτων, υλικών και προγραμμάτων, να ενισχύσουμε τη σχεδιοποίηση, τη χάραξη πολιτικής και την καθοδήγηση, να δώσουμε μεγαλύτερη αυτονομία στα επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και να δώσουμε στους επιστήμονες μεγαλύτερη δύναμη λήψης αποφάσεων περί των τεχνικών διαδρομών και της χρήσης των κεφαλαίων. Να απαλλάξουμε τα επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και τους ερευνητές από δυσκίνητους και περιττούς θεσμικούς περιορισμούς.

Η καινοτομία δε ρωτά για τις οικογενειακές καταβολές των καινοτόμων και αν κάποιος είναι ήρωας δεν έχει καμία σχέση με την προέλευσή του. Να μεταρρυθμίσουμε τον τρόπο δημιουργίας σημαντικών επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και την οργάνωση και διεύθυνσή τους και να εφαρμόσουμε το μηχανισμό του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή των καλύτερων υποψηφίων σε κορυφαίες έρευνες. Να μελετήσουμε τα πραγματικά προβλήματα και να επιτρέψουμε στον ανοιχτό διαγωνισμό να είναι πραγματικός. Να μελετήσουμε σοβαρά τα προβλήματα, να επιτρέψουμε στους επιστημονικούς και τεχνολογικούς ηγέτες που θέλουν να ηγηθούν, να μπορούν να ηγηθούν και να φέρουν εις πέρας το έργο τους, και να εφαρμόσουμε το σύστημα του επικεφαλής τεχνικού υπεύθυνου, το σύστημα των καθορισμένων αναλογιών για τα έσοδα και τις δαπάνες, και το σύστημα της πιστωτικής δέσμευσης. Να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν [άλλα] προαπαιτούμενα για τα προσόντα και τα κατώτατα όρια, έτσι ώστε το επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό με πραγματικά ταλέντα να μπορεί να ασκήσει τα ταλέντα του.

Τέταρτο, χτίζουμε μια ανοιχτή και καινοτόμο οικολογία και συμμετέχουμε στην παγκόσμια διακυβέρνηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι κοσμοπολίτικες και σύγχρονες και αποτελούν τον κοινό πλούτο της ανθρωπότητας. Να συντονίσουμε την ανάπτυξη και την ασφάλεια, να σχεδιάσουμε και να προωθήσουμε την καινοτομία από μια παγκόσμια άποψη, να ενσωματωθούμε ενεργά στο παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας, να εστιάσουμε στην κλιματική αλλαγή, την ανθρώπινη υγεία και άλλα ζητήματα και να ενισχύσουμε τη συλλογική-συντονισμένη έρευνα και ανάπτυξη με ερευνητές από άλλες χώρες. Να σχεδιάσουμε ενεργά και να ηγηθούμε στην έναρξη διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας και να δημιουργήσουμε ταμεία επιστημονικής έρευνας με παγκόσμιο προσανατολισμό.

Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ένα αιχμηρό όπλο για την ανάπτυξη, και μπορεί επίσης να γίνει η πηγή κινδύνων. Θα πρέπει να αναμένουμε συγκρούσεις κανόνων, κοινωνικούς κινδύνους και ηθικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και να βελτιώσουμε τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, τους κανόνες ηθικού [δεοντολογικού] ελέγχου και το κανονιστικό πλαίσιο. Να συμμετάσχουμε βαθιά στην παγκόσμια διακυβέρνηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, να συνεισφέρουμε την κινεζική σοφία, να διαμορφώσουμε την πολιτιστική αντίληψη ότι η επιστήμη και η τεχνολογία είναι για καλό, να επιτρέψουμε στην επιστήμη και την τεχνολογία να ενισχύσουν περισσότερο την ανθρώπινη ευημερία και να επιτρέψουμε στην κινεζική επιστήμη και τεχνολογία να συμβάλει περισσότερο στο χτίσιμο μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα.

Πέμπτο, τόνωση της ζωτικότητας της καινοτομίας των ταλέντων όλων των ειδών και χτίσιμο ενός παγκόσμιου βουνού ταλέντων. Μια παγκόσμια δύναμη στην επιστήμη και την τεχνολογία πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύει, να συγκρατεί και να χρησιμοποιεί σωστά τα ταλέντα σε παγκόσμια κλίμακα. Σε τελευταία ανάλυση, για να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνολογική αυτοδυναμία, η χώρα μας πρέπει να εξαρτάται από καινοτόμα ταλέντα υψηλού επιπέδου.
Η καλλιέργεια καινοτόμων ταλέντων είναι το μεγάλο σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας και του έθνους μας. Σε τελευταία ανάλυση, ο ανταγωνισμός στο σημερινό κόσμο είναι ανταγωνισμός ταλέντων και ανταγωνισμός εκπαίδευσης. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην αυτοτελή καλλιέργεια ταλέντων και στην καλλιέργεια επιστημονικού πνεύματος, καινοτόμων ικανοτήτων και κριτικής σκέψης. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην εκπαίδευση νεαρών ταλέντων, να αγωνιστούμε να εκπαιδεύσουμε μια τάξη [group] κορυφαίων επιστημονικών και τεχνολογικών ταλέντων με παγκόσμια επιρροή, να υποστηρίξουμε σταθερά μια τάξη [group] καινοτόμων ομάδων και να εκπαιδεύσουμε πιο υψηλής ποιότητας τεχνικά ταλέντα, ειδικευμένους τεχνίτες, και οι μεγάλοι τεχνίτες αντιστοιχούν σε μια μεγάλη χώρα. Η εκπαίδευση της χώρας μας μπορεί να παράγει αυθεντίες -να είμαστε σίγουροι για αυτό! Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που σέβεται την εργασία, τη γνώση, τα ταλέντα και τη δημιουργία σε ολόκληρη την κοινωνία και να διαμορφώσουμε έναν τρόπο να υποστηρίζουμε την επιστήμη, έτσι ώστε περισσότεροι έφηβοι να μπορούν να λατρεύουν τα όνειρα στην επιστήμη και να θέτουν φιλοδοξίες στην καινοτομία. «Φυτεύστε τον πλάτανο, και θα προσελκύσετε το χρυσό Φοίνικα» [«栽下梧桐树,引来金凤凰»]. Να χτίσουμε ένα βουνό επιστημονικής έρευνας καινοτομίας που συγκεντρώνει εξαιρετικά ταλέντα από όλο τον κόσμο και να βελτιώσουμε τις πολιτικές για ταλέντα και επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, ώστε να εργάζονται, να ερευνούν και να διεξάγουν ανταλλαγές στην Κίνα.

Η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία μπορεί να προέλθει μόνο από τη μακροπρόθεσμη επένδυση του χρόνου του επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο χρόνος των επιστημόνων ερευνητών, το 1961, η Κεντρική Επιτροπή διατύπωσε την ιδέα «να διασφαλιστεί ότι το επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό έχει 5 ημέρες κάθε εβδομάδα για να κάνει επιστημονική έρευνα». Η εγγύηση του χρόνου (του επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού) είναι η προστασία των δυνατοτήτων καινοτομίας! Να θεσπίσουμε ένα μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι το επιστημονικό ερευνητικό προσωπικό εστιάζει στην επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε να επικεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και του χρόνου του στην επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία και στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Δε θα υπάρξει απώλεια εάν το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό συμμετέχει λιγότερο σε κάθε είδους δραστηριότητες κοινωνικής ευγένειας! Δεν πρέπει να επιτρέπουμε το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό να ξοδεύει πολύ χρόνο σε περιττές δραστηριότητες συναντήσεων και αποστολής ανθρώπων, περιττές αξιολογήσεις, τυπολατρικές και γραφειοκρατικές δραστηριότητες![Χάρης Βάρβογλης, καθ. Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, «Η μεγάλη απώλεια του Βλαντίμιρ Άρνολντ», Το Βήμα, 29/8/2010:

Για την αμερικανική νοοτροπία ο [σημαντικός σοβιετικός/Ρώσος μαθηματικός] Αρνολντ συνήθιζε να διηγείται την παρακάτω ιστορία: Σε μια συνεδρίαση του Διεθνούς Ιδρύματος Επιστημών, που δίνει υποτροφίες σε Ρώσους επιστήμονες, κάποιος Αμερικανός συνάδελφος πρότεινε να ενισχυθεί ένας συγκεκριμένος Ρώσος μαθηματικός «επειδή εργάζεται με το καλό αμερικανικό στυλ». Όταν τον ρώτησα ποιο είναι ακριβώς το αμερικανικό στυλ ερευνητή, μου απάντησε: «Ταξιδεύει πολύ για να παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα αποτελέσματά του σε όλα τα συνέδρια και τον γνωρίζουν προσωπικά όλοι οι ειδικοί της ερευνητικής του κατεύθυνσης». Η άποψή μου είναι ότι θα ήταν προτιμότερο να υποστηριχθούν όσοι εργάζονται με το καλό ρωσικό στυλ, που συνίσταται στο να κάθεται κανείς στη δουλειά του και να εργάζεται σκληρά για να αποδείξει βασικά θεωρήματα, που θα παραμείνουν ως ακρογωνιαίοι λίθοι των μαθηματικών για πάντα].

Συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, σύντροφοι και φίλοι!

Η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και η Κινεζική Ακαδημία Μηχανικής είναι τα υψηλότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα στους εθνικούς κύκλους επιστήμης και τεχνολογίας, τους κύκλους μηχανικής επιστήμης και τεχνολογίας, και είναι εθνικές, στρατηγικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δυνάμεις. Να εκδιπλώσουμε πλήρως το ρόλο των δύο Ακαδημιών ως της εθνικής ομάδας σε κορυφαίες ακαδημαϊκές σπουδές, κάνοντας έρευνα σε κρίσιμες βασικές τεχνολογίες, καλλιεργώντας καινοτόμα ταλέντα, λύνοντας μεγάλα πρωτότυπα επιστημονικά προβλήματα, εισχωρώντας τολμηρά σε «εδάφη που δεν πάτησε ακόμα ο άνθρωπος», διαπερνώντας τις κρίσιμες βασικές τεχνολογίες που περιορίζουν την ανάπτυξη, και ανακαλύπτοντας, εκπαιδεύοντας και συγκεντρώνοντας μια τάξη [group] ταλέντων υψηλής ποιότητας και καινοτόμων ομάδων υψηλού επιπέδου. Να ενισχύσουμε τις λειτουργίες των δύο Ακαδημιών ως εθνικές δεξαμενές σκέψης [thinktanks] υψηλού επιπέδου, να επιτρέψουμε στους στρατηγικούς επιστήμονες να παίξουν το ρόλο τους και να διεξάγουμε ενεργά διαβούλευση και αξιολόγηση για την εξυπηρέτηση της εθνικής λήψης αποφάσεων.

Η Κινεζική Ένωση Επιστήμης και Τεχνολογίας να επωμιστεί την ευθύνη της σύνδεσης του Κόμματος και της κυβέρνησης με τους εργαζόμενους στην επιστήμη και την τεχνολογία, να επιμένει στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εξυπηρέτηση της οδηγούμενης από καινοτομία ανάπτυξης, στην εξυπηρέτηση της βελτίωσης της λαϊκής κατανόησης της επιστήμης, στην εξυπηρέτηση της επιστημονικής λήψης αποφάσεων του Κόμματος και κυβέρνησης, ενώνοντας τους εργαζομένους στην επιστήμη και την τεχνολογία γύρω από το Κόμμα σε ακόμα μεγαλύτερο εύρος, μεταφέροντας το πνεύμα των επιστημόνων και καλλιεργώντας μια εξαιρετική ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα. Πρέπει να επιμείνουμε να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και να αντιμετωπίζουμε το μέλλον, να ενισχύσουμε το άνοιγμα, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα και να συνεισφέρουμε περισσότερο στην οικοδόμηση μιας σύγχρονης σοσιαλιστικής χώρας με έναν ολόπλευρο τρόπο και στην προώθηση μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα.
Ο ακαδημαϊκός είναι ο υψηλότερος τιμητικός τίτλος στα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας και της μηχανικής επιστήμης και τεχνολογίας στη χώρα μας. Οι ακαδημαϊκοί των δύο Ακαδημιών είναι ο πλούτος της χώρας, η υπερηφάνεια του λαού και η δόξα του έθνους. Από την 3η Ολομέλεια της 18ης Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ, μεταρρυθμίσαμε το ακαδημαϊκό σύστημα και επιτύχαμε θετικά αποτελέσματα. Η 5η Ολομέλεια της 19ης Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ πρότεινε την εμβάθυνση της μεταρρύθμισης του ακαδημαϊκού συστήματος, έτσι ώστε ο τίτλος του ακαδημαϊκού να επιστρέψει στην τιμή και την ακαδημαϊκή φύση. Κατά την επιλογή των ακαδημαϊκών, να θραύσουμε τη λήψη αποφάσεων επί της ιεραρχικής θέσης [βαθμού, rank] και την αντιμετώπιση μόνο με βάση την παλαιότητα, να εξαλείψουμε την επιρροή μη ακαδημαϊκών παραγόντων, να ενισχύσουμε την εποπτεία από την κοινωνία και να διατηρήσουμε την καθαρότητα του τίτλου του ακαδημαϊκού.
Εδώ, θα ήθελα να πω μερικές ελπίδες για τους ακαδημαϊκούς.

—— Ελπίζω ότι οι ακαδημαϊκοί θα δώσουν ένα παράδειγμα φροντίδας για την πατρίδα και εξυπηρέτησης του λαού. Στο ταξίδι της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους, γενιές επιστημόνων συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, στη βελτίωση της ζωής του λαού και στην ανάπτυξη του κινεζικού έθνους. Στη νέα εποχή, είναι ακόμη πιο απαραίτητο να κληρονομήσετε και να μεταφέρετε το πατριωτικό πνεύμα που φέρει την ευθύνη του εθνικού πεπρωμένου και να συνεχίσετε να μεταφέρετε το πνεύμα των επιστημόνων στο οποίο ο πατριωτισμός είναι το χρώμα του φόντου. Οι ακαδημαϊκοί δεν πρέπει να ξεχνούν τις αρχικές τους προθέσεις, πρέπει να θυμούνται την αποστολή τους, να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Κόμματος, να ακούν το κάλεσμα της πατρίδας, να διατηρούν βαθιά συναισθήματα για την οικογένεια και το έθνος και ένα ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να καταβάλλουν αδιάκοπες προσπάθειες για το Κόμμα, την πατρίδα και το λαό!

—— Ελπίζω ότι οι ακαδημαϊκοί θα δώσουν το παράδειγμα στην επιδίωξη της αλήθειας και γενναία θα σκαρφαλώσουν στην κορυφή (της επιστήμης και της τεχνολογίας). Η επιστήμη παίρνει την εξερεύνηση της αλήθειας και την ανακάλυψη νέων γνώσεων ως αποστολή της. Όλες οι πραγματικά πρωτότυπες γνώσεις πρέπει να θραύσουν το υπάρχον σύστημα γνώσης. «Αυτοί που είναι καλοί στη γνώση εξαντλούν τις αρχές. Αυτοί που είναι καλοί στην πρακτική προσπαθούν να λύσουν τα πιο δύσκολα προβλήματα». Οι ακαδημαϊκοί να ανέβουν γενναία στην κορυφή της επιστήμης, να είναι οι πρώτοι, να επιδιώξουν την αριστεία, να προσπαθήσουν να εξερευνήσουν τα επιστημονικά σύνορα, να ανακαλύψουν και να επιλύσουν νέα επιστημονικά προβλήματα, να εκφράσουν νέες έννοιες, θεωρίες και μεθόδους, να ανοίξουν νέα πεδία και κατευθύνσεις και να συγκροτήσουν σχολές σε νέα σύνορα. Οι ακαδημαϊκοί να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να συγκεντρώσουν σοφία για την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων, να εστιάσουν στα προβλήματα αποτροπής κλοιού [«chokeneck»] σε κρίσιμες βασικές τεχνολογίες και να οδηγήσουν τις ομάδες τους σε σημαντικές ανακαλύψεις.

—— Ελπίζω ότι οι ακαδημαϊκοί θα αποτελέσουν παράδειγμα τηρώντας την ακαδημαϊκή ηθική και την αυστηρή υποτροφία. Η ειλικρίνεια είναι η αναπόφευκτη απαίτηση του επιστημονικού πνεύματος. Οι ακαδημαϊκοί πρέπει να είναι υπόδειγμα στην ακαδημαϊκή ηθική, να τηρούν την ακαδημαϊκή ηθική και την επιστημονική ερευνητική ηθική, να εφαρμόζουν ακαδημαϊκούς κανόνες [norms], να εσωτερικεύουν την ακαδημαϊκή ηθική και το επιστημονικό πνεύμα στην καρδιά [τους] και να τα εξωτερικεύουν στην πράξη, να καλλιεργούν ένα επιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον με καθαρό και θετικό κλίμα, να καλλιεργούν μια επιστημονική νοοτροπία που είναι αυστηρή και απαιτητική. Η ενέργεια του λαού είναι περιορισμένη. Οι ακαδημαϊκοί να εστιάζουν περισσότερο στην επιστημονική έρευνα, να ελαχιστοποιούν τις θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης [τα συμπληρωματικά/δευτερεύοντα εργασιακά καθήκοντα] και να εστιάζουν περισσότερο στους επαγγελματικούς τους τομείς.

—— Ελπίζω ότι οι ακαδημαϊκοί θα δώσουν το παράδειγμα όντας πρόθυμοι να είναι μια σκάλα για τους άλλους και να ανταμείβουν και να προωθούν τις μελλοντικές γενιές. «Κάθε εποχή φέρνει μπροστά νέα ευφυία σε αυτή την ευγενή γη», «από την αρχαιότητα, οι ήρωες βγαίνουν από τους εφήβους». Οι ακαδημαϊκοί πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο του συμβούλου [mentor] στην καλλιέργεια καινοτόμων ταλέντων. «Το κλειδί με τα ταλέντα είναι να τα αναθρέψουμε σε κανονικούς καιρούς και στη συνέχεια να εκδιπλώσουμε πλήρως τις δυνατότητές τους». Είναι απαραίτητο να διδάσκουμε με λόγια και πράξεις, να προάγουμε τη δημοκρατία στην ακαδημαϊκή ζωή, να είμαστε πρόθυμοι να γίνουμε το λιθόστρωτο και ο προάγγελος, να θραύσουμε δυναμικά τη λήψη αποφάσεων για την ιεραρχική θέση [βαθμό, rank] και την αντιμετώπιση αποκλειστικά με βάση την παλαιότητα, να θραύσουμε δυναμικά τη νοοτροπία των μικρών κλικών, να ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους να καινοτομούν με τόλμη και γενναιότητα και να επιτρέπουμε στα νεαρά ταλέντα να ορμούν σαν το νερό της πηγής.

Οι κομματικές επιτροπές και οι κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα πρέπει να σέβονται πλήρως τα ταλέντα, να φροντίζουν πολιτικά τους ακαδημαϊκούς, να τους υποστηρίζουν στη δουλειά και να φροντίζουν τη ζωή τους, να ακούν προσεκτικά τις απόψεις των ερευνητών συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών, να ενισχύουν την επιστημονική διεύθυνση-διοίκηση και να εξυπηρετούν την εγγύηση για επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες και να δημιουργούν ένα καλό περιβάλλον καινοτομίας για τους ερευνητές.
Συνάδελφοι Ακαδημαϊκοί, Σύντροφοι και Φίλοι!

Το νέο ταξίδι της οικοδόμησης μιας σοσιαλιστικής εκσυγχρονισμένης χώρας με έναν ολόπλευρο τρόπο ξεκίνησε, και το σάλπισμα για πορεία προς το στόχο του 2ου αιώνα ακούστηκε. Ας ενωθούμε, να είμαστε γενναίοι στην καινοτομία, να εργαστούμε σκληρά και να κάνουμε νέες και μεγαλύτερες συνεισφορές στην οικοδόμηση μιας παγκόσμιας δύναμης στην επιστήμη και την τεχνολογία και στην πραγματοποίηση της μεγάλης αναζωογόνησης του κινεζικού έθνους!


Σημείωμα του μεταφραστή

Έχουμε ήδη μεταφράσει μέρος της ομιλίας του Xi Jinping στη 17η Γενική Συνέλευση των Μελών της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών και τη 12η Γενική Συνέλευση των Μελών της Κινέζικης Ακαδημίας Μηχανικής στις 9/6/2014 «Μετάβαση στην οδηγούμενη από καινοτομία μεγέθυνση», όπως παρατίθεται στο βιβλίο Xi Jinping, The Governance of China, εκδ. Foreign Languages Press, 2014.
Με αφορμή τη δημοσίευση των δύο ομιλιών του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΚ, προέδρου της ΛΔ Κίνας και αρχηγού της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, μια πρώτη κριτική γενική παρατήρηση είναι η μεγάλη πολυπλοκότητα και το μακρόχρονο της αποκρυστάλλωσης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας και, αντίστοιχα, της διεύθυνσης και οργάνωσής της. Ο Σι Τζινπίνγκ σημειώνει το Μάιο του 2021: «θα πρέπει να δούμε, επίσης, ότι η ικανότητα αυθεντικής καινοτομίας της χώρας μας δεν είναι ισχυρή, η συνολική απόδοση του συστήματος καινοτομίας δεν είναι υψηλή, η ολοκλήρωση των πόρων επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας δεν επαρκεί, η διάταξη δυνάμεων επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας πρέπει να βελτιστοποιηθεί, η αποδοτικότητα μεταξύ επιστημονικής και τεχνολογικής εισροής και παραγωγής [εκροής] είναι χαμηλή, η δομή των επιστημονικών και τεχνολογικών ταλέντων πρέπει να βελτιστοποιηθεί, το σύστημα αποτίμησης της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν πληροί τις απαιτήσεις της ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και η επιστημονική και τεχνολογική οικολογία πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. Πολλά από αυτά τα προβλήματα είναι μακροχρόνιες δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να επιλυθούν με παρατεταμένες, μεγάλες προσπάθειες». Δηλαδή επισημαίνεται η αδυναμία υπέρβασης ορισμένων δυσκολιών και περιορισμών που σημειώνονταν και στην ομιλία του τον Ιούνιο του 2014. Παρά τα κορυφαία επιτεύγματα στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, αλλά και του βιομηχανικού μετασχηματισμού, τις μακροχρόνιες προσπάθειες και τα εξαιρετικά και αντιφατικά αποτελέσματά τους, το συνολικό, και το ειδικό επιστημονικό κ.λπ. επίπεδο ανάπτυξης της ΛΔ Κίνας κρίνεται ότι υπολείπεται των προσδοκιών στο ίδιο το εσωτερικό της, από την πολιτική της ηγεσία, αλλά και υπό το πρίσμα της παγκόσμιας οικονομίας, παρόλο που βαθμιαία κατακτάει την πρωτιά μετά από μακροχρόνιες, δύσκολες προσπάθειες και βαθιά αντιφατική πορεία.


Το πρόβλημα της έρευνας και της τεχνολογίας, των ειδικών τεχνοοικονομικών και επιστημονικών προβλημάτων στη διαδικασία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και παραγωγής και, αντίστοιχα, η διεύθυνσή τους, η επενέργεια σ’ αυτά του εποικοδομήματος, των κρατικών θεσμών κ.λπ. είναι ανεπαρκώς συνειδητοποιημένο από αγωνιστές και κομμουνιστές, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ενδεχομένως και παραδόξως, η εν λόγω ανεπάρκεια χαρακτηρίζει και εκδηλώνεται περισσότερο από το «γενικό μέσο όρο» στους κομμουνιστές μηχανικούς κ.λπ. Βέβαια, ιστορικά, υπάρχει μια ορισμένη σχετική παράδοση στο κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα, η οποία, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται να μελετηθεί και κυρίως να γενικευτεί περεταίρω. Μάλιστα, τη στιγμή ακριβώς που το επαναστατικό κίνημα στη χώρα μας βρέθηκε σε συνθήκες πρακτικής διεκδίκησης της πολιτικής εξουσίας προς το τέλος του Β’ ΠΠ, αλλά και συγκρότησης ορισμένων θεσμών εξουσίας στις απελευθερωμένες περιοχές την περίοδο του ΕΑΜ και αργότερα του ΔΣΕ, «το τμήμα της αστικής τεχνικής διανόησης που προσχώρησε στο ΕΑΜ συμμετείχε αρχικά σε εθελοντικές μελετητικές ομάδες για την εκπόνηση Προγραμμάτων Ανασυγκρότησης. Η κριτική τους προς τα επίσημα (των κυβερνητικών και αμερικανικών επιτελείων) προγράμματα ασκούνταν κυρίως από τις στήλες οικονομικών περιοδικών, ανάμεσά τους του περιοδικού Ανταίος, που διηύθυνε ο Δημήτρης Μπάτσης, και του περιοδικού Νέα Οικονομία, που ιδρυτής του ήταν ο Άγγελος Αγγελόπουλος, γραμματέας οικονομικών της ΠΕΕΑ και υφυπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση που σχηματίστηκε με βάση τη Συμφωνία του Λιβάνου» (Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, τ. Β2, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2018, σελ.80). «Το 1947 εκδόθηκε η μελέτη του Δημήτρη Μπάτση Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα. Ο Μπάτσης, καταγράφοντας τις εγχώριες πρώτες ύλες, υποστήριξε και απέδειξε ότι η Ελλάδα δε στερούνταν ορυκτού πλούτου και ενεργειακών πηγών απαραίτητων για να ‘εκβιομηχανίσει’ την οικονομία της και να δημιουργήσει βαριά βιομηχανία, χωρίς να εξαρτάται από ανάλογες εισαγωγές. Ως πολιτικό πλαίσιο αυτής της εκβιομηχάνισης θεωρούσε τον κρατικό σχεδιασμό και τον κοινωνικό έλεγχο, με αποκλεισμό των ξένων οικονομικών ή πολιτικών παραγόντων. Είναι ιστορικής σημασίας η πρωτοποριακή τοποθέτηση του Μπάτση, και γενικότερα του ΚΚΕ, για την ύπαρξη πρώτων υλών και τη δυνατότητα ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα […]. Γιατί στην Ελλάδα, αν και αναγνωριζόταν ως γενική τάση η αναγκαιότητα εκβιομηχάνισης και εκτεταμένου εξηλεκτρισμού, ωστόσο δεν αναγνωριζόταν εξίσου και η αναγκαιότητα ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας (παραγωγής μέσων παραγωγής και επεξεργασμένων ενδιάμεσων υλικών της βιομηχανίας) μέσω ισχυρής κρατικής ή άμεσα ιδιωτικής επένδυσης» (Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ, τ. Β2, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2018, σελ. 79-80).


Αντίστοιχα, μια ορισμένη εμπειρία υπάρχει από τα χρόνια της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Για παράδειγμα, ο μπολσεβίκος ηλεκτρολόγος μηχανικός Κρζιζανόφσκι -ορισμένος από τον Λένιν σε θέση ευθύνης για την κατάρτιση του σχεδίου εξηλεκτρισμού της Ρωσίας- θυμάται πολλά χρόνια μετά την υλοποίησή του: «Όταν τα πρώτα δύσκολα χρόνια της σοβιετικής εξουσίας μπήκε το ερώτημα: “Τι θα γίνει στον τομέα της οικονομίας”, η απάντηση δε βρέθηκε αμέσως. Πολλές φορές ο μεγάλος Λένιν συσκέφτηκε με τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους. Ψάχναμε όλοι να βρούμε τον αποφασιστικό μοχλό, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούσαμε να ανορθώσουμε γρήγορα τη σοβιετική οικονομία. […] Θυμάμαι όταν τις παραμονές του 8ου Πανρωσικού Συνεδρίου των Σοβιέτ στο οποίο για πρώτη φορά ανακοινώθηκε το σχέδιο ΓΚΟΕΛΡΟ εισηγήθηκα το προκαταρκτικό σχέδιο εξηλεκτρισμού. Η μαρμάρινη αίθουσα των Συνδικάτων με τα πολυτελή πολύφωτα δε θερμαινόταν. Στεκόμουν στο βήμα με παλτό, έβλεπα μπροστά μου ανθρώπους εξουθενωμένους από την πείνα. Πόσες νευριασμένες και εχθρικές φωνές δεν άκουσα τότε εναντίον μου: “Η χώρα αφανίζεται από την πείνα και τον τύφο! Στους δρόμους της Μόσχας βρίσκονται ψόφια άλογα! Και εδώ ένας μηχανικός πρακτικιστής μάς μιλάει για γιγάντιες οικοδομές, για δισεκατομμύρια έξοδα, για την εξηλεκτρισμένη κοινωνία του μέλλοντος […]”. Παρόλα αυτά, παρά την ξένη επέμβαση, τον εμφύλιο πόλεμο, τον αποκλεισμό , πραγματοποίησαν το λενινιστικό σχέδιο» (Ακαδημία Επιστημών της ΕΣΣΔ, Έγχρωμη θεματική ακαδημαϊκή εγκυκλοπαίδεια, τ. 5, Τεχνική, εκδ. Γιαννίκος). Μάλιστα, ο Λένιν ένα μόλις μήνα πριν τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης, ακόμα και στο πλαίσιο της διαπάλης με το ρωσικό μαχισμό των Μπογκντάνοφ, Μπαζάροφ κ.ά., τους συμβούλευε: «Καταπιαστείτε, λοιπόν, με τα ‘σχέδια’, αγαπητοί πολίτες, αυτό δεν είναι πολιτική, δεν είναι υπόθεση της ταξικής πάλης, εδώ μπορείτε να προσφέρετε όφελος στο λαό. Στην εφημερίδα σας [Νόβαγια Ζιζν] έχετε ένα σωρό οικονομολόγους. Συνδεθείτε με τους μηχανικούς κ.λπ., που δέχονται να εργαστούν για τη ρύθμιση της παραγωγής και της κατανομής, αφιερώστε ένα παράρτημα του μεγάλου ‘μηχανισμού’ σας [της εφημερίδας] στην πρακτική επεξεργασία των συγκεκριμένων στοιχείων για την παραγωγή και κατανομή των προϊόντων στη Ρωσία, για τις τράπεζες και τα συνδικάτα κ.λπ. -να πώς θα προσφέρετε όφελος στο λαό, να πώς το γεγονός ότι κάθεστε ανάμεσα σε δύο καρέκλες δε θα αποβεί τόσο επιζήμιο, να ποια δουλειά για τα ‘σχέδια’ δε θα προκαλέσει την ειρωνεία, αλλά την ευγνωμοσύνη των εργατών» (Β. Ι. Λένιν, Άπαντα, τ. 34, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, σελ. 320).

Κατά τη γνώμη μας, η περιεκτική, σφαιρική, στρατηγική, επαναστατική θεωρητική αντίληψη των προβλημάτων της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογίας στη σοσιαλιστική οικοδόμηση και παραγωγή, των προβλημάτων διεύθυνση-διοίκησης και οργάνωσης της ερευνητικής κ.λπ. δραστηριότητας προϋποθέτουν την οργανική ολοκλήρωσή τους εντός μιας ανεπτυγμένης επιστήμης της πολιτικής οικονομίας της παγκόσμιας οικονομίας, την ανάπτυξη (με τη διαλεκτική έννοια του όρου) της ίδιας της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Εξάλλου, ο ίδιος ο Μαρξ στο πρωταρχικό του σχέδιο για τη συγγραφή του έργου του της πολιτικής οικονομίας (Αύγουστος/Σεπτέμβρης 1857 – Απρίλης 1858) «αποφάσισε να κατανείμει ολόκληρη την εργασία του σε έξι βιβλία. Το 1ο βιβλίο θα αφιερωνόταν στην εξέταση του κεφαλαίου, ενώ θα περιελάμβανε και κάποια εισαγωγικά κεφάλαια που θεωρούσε απαραίτητα γι’ αυτήν την εξέταση, το 2ο θα πραγματευόταν την ιδιοκτησία της γης, το 3ο τη μισθωτή εργασία, το 4ο το κράτος, το 5ο το διεθνές εμπόριο και το 6ο την παγκόσμια αγορά» (Σημείωμα του εκδότη στο Κ. Μαρξ, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2013, σελ. 9-10). Η αλληλουχία των περιεχομένων των βιβλίων του έργου του, όπως το σχεδίαζε, δείχνει την αρχική αντίληψη του Κ. Μαρξ για τη διάρθρωση της παγκόσμιας αγοράς ως την «πραγματικότητα» των παγκόσμιων σχέσεων παραγωγής. Ωστόσο, ως γνωστό, το εγχείρημα αυτό ήταν τόσο πολύπλοκο που δεν αρκούσε η δουλειά και η διάρκεια ζωής ενός προσώπου, ούτε ακόμα και του μεγαλοφυούς Κ. Μαρξ, για να ολοκληρωθεί. Τελικά, ο ίδιος ο Κ. Μαρξ πρόλαβε να ολοκληρώσει και να εκδώσει μόνο τον 1ο τόμο του «Κεφαλαίου», ο οποίος εκδόθηκε το 1867. Επιπλέον, ήδη ο σοσιαλισμός τον 20ό αι. σε μια πορεία συγκροτήθηκε ως σύστημα χωρών, με το δικό του διακρατικό καταμερισμό εργασίας. Οι σοσιαλιστικές επαναστάσεις τον 21ο αι., θεωρούμε, νομοτελώς θα κινηθούν σε ανάλογες τροχιές από αυτή την άποψη. Ουσιώδης πτυχή αυτού του προβλήματος της ανάπτυξης της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας είναι και η αντίληψη περί της βασικής αντίφασης του σοσιαλισμού, περί πρώιμων, ώριμων και ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων κ.ά. Το έργο αυτό δε μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς, καταρχάς, την αφομοίωση των ανώτερων, μέχρι στιγμής, κεκτημένων της επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογίας, του έργου του σοβιετικού στοχαστή Β. Α. Βαζιούλιν, αλλά και έργων μελών του ελληνικού -τουλάχιστον- τμήματος της διεθνούς σχολής – ερευνητικής ομάδας «Η Λογική της Ιστορίας», ιδρυτής της οποίας υπήρξε ο ίδιος Β. Α. Βαζιούλιν. Έργων που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογία στην ολότητα της κοινωνίας, την ψυχολογία, τη λογική του γίγνεσθαι της επιστήμης, τη γνώση, την παιδαγωγική, τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στην ΕΣΣΔ κ.λπ. «Ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας 1990-2000, ο Βαζιούλιν έστρεφε εμφατικά την προσοχή της σχολής ‘Η Λογική της Ιστορίας’ στη -συνδεόμενη με την ιστορική ιδιοτυπία της- ειδική θέση και στον αντίστοιχο ρόλο της Ελλάδας ως ‘ασθενούς κρίκου’. Με αυτή την προβληματική συναρτούσε και τη δυσανάλογη του μεγέθους της χώρας διεθνή σημασία του νεολαιίστικου και ευρύτερου επαναστατικού κινήματος και των παραδόσεών του, στη διεθνιστική διάσταση αυτού του κινήματος. Από αυτή την άποψη, δεν είναι τυχαία η διατήρηση επαναστατικών κομμουνιστικών παραδόσεων σε αυτήν ακριβώς τη χώρα παρά σε οποιαδήποτε άλλη της ιμπεριαλιστικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν είναι τυχαίο και το ενδιαφέρον της ελληνικής επαναστατικών διαθέσεων νεολαίας για τη μελέτη, διάδοση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της νέας επαναστατικής θεωρίας» (επίμετρο του Δ. Πατέλη, υποσημείωση 24, στο Β. Α. Βαζιούλιν, Η Λογική της Ιστορίας, εκδ. ΚΨΜ, 2013, σελ. 461).

Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά το ίδιο το πλέγμα των σχέσεων παραγωγής στην Κίνα. Ειδικότερα, πώς το κινεζικό κράτος παρεμβαίνει και ρυθμίζει τις επιλογές, την παραγωγή των μεγάλων επιχειρήσεων του κεφαλαιοκρατικού τομέα, γενικότερα του συνόλου των κινεζικών επιχειρήσεων γενικά και, ειδικότερα, ως προς τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη γενικότερη τεχνολογική τους δραστηριότητα, «παραγωγή» (σχεδίαση) τεχνολογίας κ.λπ. Π.χ.:

«Πρώτο, […].Το κλειδί για την ολοκλήρωση μεταξύ της αλυσίδας καινοτομίας και της βιομηχανικής αλυσίδας είναι να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις να καθιερώσουν τη θέση τους ως οι κύριοι φορείς καινοτομίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα κίνητρα πίσω από την καινοτομία των επιχειρήσεων, να δώσουμε κίνητρα στην καινοτομία των επιχειρήσεων και να αποθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις από τη μη καινοτομία. Θα πρέπει να εκδιπλώσουμε πλήρως το ρόλο των επιχειρήσεις στον εντοπισμό (επιστημονικών και τεχνολογικών) προβλημάτων, να προωθήσουμε το συντονισμό των κρίσιμων προγραμμάτων [key projects] και την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων Ε&Α. Να επιταχύνουμε την οικοδόμηση μιας κοινοπραξίας καινοτομίας οδηγούμενης από κορυφαίες επιχειρήσεις, υποστηριζόμενη από πανεπιστήμια και κολέγια και συντονισμένη από διάφορα υποκείμενα καινοτομίας, να αναπτύξουμε ένα αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα εφοδιασμού [supply system] για κοινή τεχνολογία και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα μεταφοράς και μετασχηματισμού των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων».

«Τρίτο, η προώθηση της μεταρρύθμισης του επιστημονικού και τεχνολογικού συστήματος και η συγκρότηση ενός βασικού συστήματος που υποστηρίζει την ολόπλευρη [περιεκτική, comprehensive] καινοτομία. Να βελτιώσουμε ένα νέο σύστημα συγκέντρωσης της πανεθνικής προσπάθειας και πόρων σε κρίσιμα εθνικά εγχειρήματα υπό τη σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς, να εκδιπλώσουμε πλήρως το ρόλο του κράτους ως οργανωτή σημαντικών επιστημονικών και τεχνολογικών καινοτομιών, να υποστηρίξουμε στρατηγικά επιστημονικά σχέδια και επιστημονικά προγράμματα μακράς περιόδου, υψηλής αβεβαιότητας, υψηλών δυσκολιών και καλών προοπτικών, και να φροντίσουμε τη διάταξη του συστήματος, την οργάνωση του συστήματος και τη διεπιστημονική ολοκλήρωση, ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις της κυβέρνησης, της αγοράς και της κοινωνίας και να διαμορφώσουμε τα συνολικά πλεονεκτήματα στο μέλλον. Να προωθήσουμε έναν καλύτερο συνδυασμό αποτελεσματικής αγοράς και ικανής κυβέρνησης, να εκδιπλώσουμε πλήρως τον καθοριστικό ρόλο της αγοράς στην κατανομή των πόρων, να καθοδηγήσουμε την αποτελεσματική κατανομή των πόρων καινοτομίας μέσω της ζήτησης της αγοράς και να συγκροτήσουμε μια ισχυρή ενωμένη δύναμη για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας».

Ποια είναι η αντίληψη, τα κριτήρια, οι σκοποί και στόχοι που κατευθύνουν την πολιτική του ΚΚΚ συνολικά -αλλά και την ανάπτυξη της παραγωγής- και ποιες οι ανεπάρκειες και περιορισμοί αυτών. Ποιες, τελικά, είναι οι πραγματικές σχέσεις παραγωγής που διαμορφώνονται εντός του κοινωνικού τρόπου παραγωγής στην Κίνα. Χωρίς τη λογική της ιστορίας, του γίγνεσθαι της κινεζικής σοσιαλιστικής επανάστασης, του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος και της διαπάλης του με το σοσιαλιστικό στον 20ό αι. είναι αδύνατη η σφαιρική διαλεκτική προσέγγιση αυτών των ζητημάτων. Αυτό εκδηλώνεται οξυμένα λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Κίνας που αφορούν, π.χ., τους κατά κεφαλή λιγοστούς φυσικούς πόρους της, τον τεράστιο πληθυσμό της, την τεράστια αρχική καθυστέρηση του συνολικού της τρόπου παραγωγής, επομένως και του πληθυσμού της, ενός πληθυσμού που βρέθηκε μπροστά στο ιστορικό καθήκον της οικοδόμησης του σοσιαλισμού υπό την καθοδήγηση του ΚΚΚ κ.λπ. Υπό αυτό μόνο το πρίσμα μπορεί να κριθεί «γειωμένα» η επιλογή του «ανοίγματος» της κινεζικής παραγωγής και οικονομίας στην παγκόσμια οικονομία, η ενσωμάτωσή της σ’ αυτή την τελευταία και, επομένως, οι συνοδές συνέπειες αυτής της ενσωμάτωσης-ολοκλήρωσης, η προσαρμογή της κρατικής πολιτικής σ’ αυτές τις συνθήκες, να εντοπιστεί η λογική της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Κίνας που οδηγεί στην άνοδο του γενικού βιοτικού επιπέδου, την επιλογή και, κατά τα φαινόμενα, αύξουσα πρακτική για την προστασία του περιβάλλοντος, την αποφυγή της γενικευμένης κρίσης του 2008-2018, την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της Κίνας, την υποδειγματική αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19, να κριθεί ολοκληρωμένα η εξωτερική της πολιτική και παραγωγική σχέση προς τις χώρες του «παγκόσμιου Νότου» κ.λπ.

Τρίτο, επισημαίνουμε απλώς την ιδεολογική ή φραστική διαφοροποίηση του ΚΚΚ συγκριτικά με τα Κομμουνιστικά Κόμματα και τη μαρξιστική παράδοση στην Ευρώπη και την ΕΣΣΔ: «Το αποφασιστικό στοιχείο στο σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων είναι σ’ όλες τις εποχές ο ίδιος ο εργαζόμενος άνθρωπος. Ο Μαρξ τον χαρακτηρίζει ρητά σαν την ‘κύρια παραγωγικής δύναμη’ (Κ. Μαρξ: «Σχεδιαγράμματα» της Κριτικής της πολιτικής οικονομίας, σελ 325) και ο Λένιν λέει: ‘Η πρώτη πραγματική δύναμη όλης της ανθρωπότητας είναι ο εργάτης, ο εργαζόμενος’ (Β. Ι. Λένιν, Λόγος στην πανρωσική συνδιάσκεψη για την εξωσχολική μόρφωση, Άπαντα, τ. 29, σελ. 352). Ο άνθρωπος παράγει τα μέσα της εργασίας του, ενώ αντικειμενοποιεί τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Η εργασιακή του δραστηριότητα οργανώνει την παραγωγική σύμπραξη όλων των στοιχείων του συστήματος των παραγωγικών δυνάμεων και έτσι προβάλλει [εκδηλώνει] και τις παραγωγικές δυνάμεις που ενυπάρχουν σ’ αυτή τη σύμπραξη. Ο κοινωνικός άνθρωπος είναι το υποκείμενο ολόκληρου του συστήματος των παραγωγικών δυνάμεων, αυτός που δρα, κινεί, προωθεί, θέτει σκοπούς και πραγματοποιεί ακολουθώντας τα συμφέροντά του. Όλα τα άλλα στοιχεία του πλέγματος των παραγωγικών δυνάμεων είναι τέτοια, μόνο στο βαθμό που αποτελούν παραγωγικές δυνάμεις της ζωντανής κοινωνικής εργασίας του ίδιου του ανθρώπου, όργανα της παραγωγικής του δραστηριότητας στα οποία προσθέτει αυτός τα φυσικά και νοητικά του όργανα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος είναι η σπουδαιότερη παραγωγική δύναμη μόνο μέσα στην αποτελεσματική σύμπραξη όλων των στοιχείων του συστήματος των παραγωγικών δυνάμεων. Η λειτουργία της ανθρώπινης εργασιακής δύναμης, σαν της πιο σπουδαίας παραγωγικής δύναμης, δεν είναι μια υπερφυσική, μυστηριώδης θαυματουργή δύναμη, ούτε καμία ανθρωπολογική ιδιότητα του ανθρώπου. Είναι μια κοινωνική ποιότητα που αναπτύσσεται πάνω στη βάση της βιολογικής κατασκευής του ανθρώπου, μέσα στη διαδικασία της ιστορικής ανάπτυξης της παραγωγής. Η εργασιακή δύναμη είναι πάντα μια ιστορικά αναπτυσσόμενη ενότητα των φυσικών και πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Σ’ αυτήν ανήκουν όχι μόνο ικανότητες που συνδέονται με τη φυσική κατασκευή του ανθρώπου, αλλά και οι παραγωγικές του εμπειρίες, η επιτηδειότητα και η δεξιοτεχνία του για ορισμένες κατασκευές, κυρίως όμως οι γνώσεις του για τους φυσικούς, τεχνικούς και οικονομικούς νόμους, οι ικανότητές του να διεισδύει στην επιστήμη και να μετατρέπει τις επιστημονικές γνώσεις σε τεχνολογικές διεργασίες, σε οργάνωση της παραγωγής, σε διεύθυνση των εργασιακών διαδικασιών, τέλος η ικανότητά του για πειθαρχημένη συλλογική συνεργασία. Η σημασία αυτών των επιμέρους στοιχείων στο σύστημα των παραγωγικών δυνάμεων είναι ιστορικά σχετική, όπως γενικά και η εργασιακή δύναμη σαν ενότητα των διαφόρων στοιχείων δεν είναι δοσμένη μια για πάντα, αλλά αλλάζει εξαρτώμενη από την ανάπτυξη των παραγωγικών διαδικασιών και των κοινωνικών σχέσεων. [Κ.λπ.]». (Β. Άιχχορν, Α. Μπάουερ, Γκ. Κοχ, «Η διαλεκτική των παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων» [Βερολίνο, 1974], μετάφραση Σταύρου Καμπουρίδη, εκδ. Αναγνωστίδη). Ακόμα: «Ο Μαρξ τόνισε ότι μόνο η εργατική τάξη μπορεί να μεταμορφώσει την επιστήμη από εργαλείο ταξικής κυριαρχίας σε δύναμη προς όφελος του λαού. Θεμελίωσε τον ηγετικό, πρωτοπόρο ρόλο της εργατικής τάξης στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης, φωτίζοντας την καθοριστική θέση της στην κοινωνική παραγωγή. Η εργατική τάξη αποτελεί την κύρια παραγωγική δύναμη της καπιταλιστικής κοινωνίας και ταυτόχρονα είναι η μόνη τάξη που δεν έχει να χάσει τίποτα εκτός από τις αλυσίδες της». (Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ΚΟΜΕΠ 1/2019, «Επιστήμη και έρευνα: Στην υπηρεσία του καπιταλιστικού κέρδους ή των λαϊκών αναγκών;»). «Κύρια παραγωγική δύναμη είναι ο άνθρωπος. Όμως, όχι ένας αφηρημένος, αποσπασμένος από τις ιστορικές συνθήκες άνθρωπος. Αλλά ο εργαζόμενος άνθρωπος που καθορίζεται τόσο από τη σχέση του με το σύνολο του υπάρχοντος συστήματος των παραγωγικών δυνάμεων όσο και από τις ταξικές αντιθέσεις και την ταξική πάλη που κάθε φορά εδράζονται σε συγκεκριμένες σχέσεις παραγωγής». (ό.π., ΚΟΜΕΠ 5/2017, «Από την Οκτωβριανή Επανάσταση, στην οπισθοχώρηση από την επαναστατική στρατηγική»). Ενώ ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρει παραπάνω ότι «διατυπώσαμε την κρίση ότι ‘η επιστήμη και η τεχνολογία είναι οι κύριες παραγωγικές δυνάμεις’ μετά τη μεταρρύθμιση και άνοιγμα». Βεβαίως, η επιστήμη και η ανάπτυξη της τεχνολογίας υπάρχει μόνο μέσα στη ζωντανή προσωπικότητα του εργαζόμενου (συλλογικού) επιστήμονα. Χωρίς την ανεπτυγμένη κοινωνική επαναστατική θεωρία και την έρευνα για την απάντηση σε κομβικά ερωτήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης (ή των ειδικών προβλημάτων και καταστάσεων της Κίνας), η δοσμένη «διαφοροποίηση» θα παραμένει κυρίως φραστική.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s