Ληστεία του εδάφους (μέρος 1): Κοινότητες και τάξεις πριν τον καπιταλισμό

Το Robbing the Soil είναι μια νέα σειρά άρθρων για την καπιταλιστική γεωργία, μέρος του συνεχιζόμενου έργου του Ian Angus για τα μεταβολικά ρήγματα. Πηγή: Climate and Capitalism

«Κάθε πρόοδος στην καπιταλιστική γεωργία είναι μια πρόοδος στην τέχνη, όχι μόνο της ληστείας του εργάτη, αλλά και της ληστείας του εδάφους». (Καρλ Μαρξ)

Για να ζήσουν, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε, και πάνω από το 90% των τροφίμων μας προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το έδαφος. Όπως λέει ο φιλόσοφος Wendell Berry, «Το έδαφος είναι ο μεγάλος σύνδεσμος της ζωής…. Χωρίς την κατάλληλη φροντίδα για αυτό δεν μπορούμε να έχουμε καμία κοινωνία, γιατί χωρίς την κατάλληλη φροντίδα για αυτό δεν μπορούμε να έχουμε καμία ζωή».[1]

Η πρόληψη της υποβάθισης και η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους πρέπει να αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα, αλλά δεν είναι. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το ένα τρίτο της γης του κόσμου έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση, και χάνουμε 24 δισεκατομμύρια τόνους γόνιμου εδάφους κάθε χρόνο. Περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τρόφιμα υποβαθμισμένης ή υποβαθμιζόμενης γεωργικής γης.[2] Ακόμη και στις πλουσιότερες χώρες, σχεδόν όλη η παραγωγή τροφίμων εξαρτάται από μαζικές εφαρμογές συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που υποβαθμίζουν περαιτέρω το έδαφος και δηλητηριάζουν το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα λόγια του Καρλ Μαρξ, «μια ορθολογική γεωργία είναι ασύμβατη με το καπιταλιστικό σύστημα»[3] Για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε πώς η καπιταλιστική γεωργία αναδύθηκε από ένα πολύ διαφορετικό σύστημα.

****

Για όλη σχεδόν την ανθρώπινη ιστορία, σχεδόν όλοι μας ζούσαμε και δουλεύαμε στη γη. Σήμερα, οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε πόλεις.

Είναι δύσκολο να υπερεκτιμούμε πόσο ριζική είναι αυτή η αλλαγή ή πόσο γρήγορα συνέβη. Πριν από διακόσια χρόνια, το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν αγροτικό. Το 1851, η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα του κόσμου όπου υπερισχύουν τα αστικά κέντρα. Μέχρι το 1960, τα δύο τρίτα των νοικοκυριών του κόσμου ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. Τώρα είναι λιγότερο από το μισό, και μόνο οι μισοί από αυτούς είναι αγρότες.

Μεταξύ της παρακμής της φεουδαρχίας και της ανόδου του βιομηχανικού καπιταλισμού, η αγροτική κοινωνία μετατράπηκε από το σύμπλεγμα των διαδικασιών που είναι συλλογικά γνωστές ως περίφραξη. Ο διαχωρισμός των περισσότερων ανθρώπων από τη γη, και η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας γης στα χέρια μιας μικρής μειοψηφίας, ήταν επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν. Συνέβη με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε διάφορα μέρη του κόσμου, και εξακολουθεί να συμβαίνει σήμερα.

Το σημείο εκκίνησής μας είναι η Αγγλία, όπου συνέβη για πρώτη φορά αυτό που ο Μαρξ χαρακτήρισε ως «πρωταρχική συσσώρευση».

Κοινά χωράφια, κοινά δικαιώματα

Στη μεσαιωνική και πρώιμη σύγχρονη Αγγλία, οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν φτωχοί, αλλά ήταν επίσης αυτοτροφοδοτούμενοι — κάλυπταν τις βασικές τους ανάγκες απευθείας από τη γη, η οποία ήταν ένας κοινός πόρος, όχι ιδιωτική ιδιοκτησία όπως καταλαβαίνουμε την έννοια.

Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πότε ή πώς ξεκίνησαν τα αγγλικά κοινά συστήματα καλλιέργειας. Πιθανότατα να μεταφέρθηκαν στην Αγγλία από Αγγλοσάξονες εποίκους μετά το τέλος της Ρωμαϊκής εξουσίας. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι η κοινή καλλιέργια των εδαφών ήταν διαδεδομένη, σε διάφορες μορφές, όταν ο αγγλικός φεουδαλισμός βρισκόταν στο αποκορύφωμά του τον δωδέκατο και δέκατο τρίτο αιώνα.

Την ίδια τη γη κατείχαν οι φεουδάρχες, άμεσα ή έμμεσα από τον βασιλιά. Μια μικρή οικογένεια ευγενών μπορεί να κατέχει και να ζει σε ένα μόνο φέουδο— περίπου ισοδύναμο με μια κωμόπολη— ενώ ένας κορυφαίος αριστοκράτης, επίσκοπος ή μοναστήρι θα μπορούσε να κατέχει δεκάδες. Οι άνθρωποι που πραγματικά εργάζονταν στη γη, συχνά συμπεριλαμβανομένου ενός συνδυασμού ανελεύθερων δουλοπάροικων και ελεύθερων αγροτών, πλήρωναν ενοίκιο και άλλα τέλη επί της παραγωγής ή (αργότερα) σε μετρητά, και είχαν, εκτός από τη χρήση αρόσιμης γης, διάφορα νομικά και παραδοσιακά δικαιώματα για τη χρήση των πόρων του φέουδου, όπως ζώα βοσκής σε κοινόχρηστους βοσκότοπους, τη συλλογή καυσόξυλων, μούρων και καρπών στο δάσος του φέουδου, και τη συλλογή σιτηρών που παρέμεινε στα χωράφια μετά τη συγκομιδή (gleaning).

«Τα κοινά δικαιώματα διαχειρίζονταν, διαιρούνταν και αναδιαιρούνταν από τις κοινότητες. Τα δικαιώματα αυτά βασίστηκαν στη διατήρηση σχέσεων και δραστηριοτήτων που συνέβαλαν στη συλλογική αναπαραγωγή. Κανένας φεουδάρχης δεν είχε δικαιώματα στη γη, που δεν περιλαμβάνει αυτά τα εθιμικά δικαιώματα των κοινών ανθρώπων. Ούτε είχε το δικαίωμα να αρπάξει ή να απασχολήσει κατά αποκλειστικότητα τα κοινά αγροτεμάχια ως δική του ιδιοκτησία».

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνταν στα αγροτεμάχια διέφεραν πολύ, αλλά συνήθως ένα φέουδο ή μια κωμόπολη περιλάμβανε τόσο το αγρόκτημα του φεουδάρχη (demesne) όσο και τη γη που καλλιεργούνταν από ενοίκους που είχαν δια βίου δικαιώματα χρήσης του. Οι περισσότεροι απολογισμοί κάνουν λόγο μόνο για τα συστήματα ανοικτών αγρών, στα οποία κάθε ενοικιαστής καλλιεργούσε πολλαπλές λωρίδες γης που ήταν διάσπαρτες μέσα στα αρόσιμα χωράφια, έτσι ώστε καμία οικογένεια να μην έχει όλα τα καλύτερα εδάφη, αλλά υπήρχαν και άλλες ρυθμίσεις. Σε τμήματα της νοτιοδυτικής Αγγλίας και Σκωτίας, για παράδειγμα, τα αγροκτήματα σε κοινή καλλιεργήσιμη γη ήταν συχνά συμπαγής, όχι σε λωρίδες, και περιοδικά ανακατανέμονταν μεταξύ των μελών της κοινότητας των κοινοτήτων. Αυτό ονομάστηκε runrig· παρόμοια ρύθμιση στην Ιρλανδία ονομάστηκε rundale.

Tα περισσότερα φέουδα είχαν επίσης κοινή βοσκή για τη διατροφή βοοειδών, προβάτων και άλλων ζώων, και σε ορισμένες περιπτώσεις δασών, υγροτόπων και υδάτινων οδών.

Αν και συνεργατικές, δεν ήταν κοινότητες ίσων. Αρχικά, όλες οι εκμεταλλεύσεις μπορεί να ήταν περίπου του ίδιου μεγέθους, αλλά με τον καιρό υπήρξε σημαντική οικονομική διαφοροποίηση [5]. Μερικοί εύποροι ενοικιαστές κρατούσαν γη που παρήγαγε αρκετή ποσότητα για να πουληθεί σε τοπικές αγορές. Άλλοι (πιθανότατα η πλειοψηφία των χωριών) είχαν αρκετή γη για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους με μικρό πλεόνασμα τα καλά χρόνια .Αλλοι με πολύ λιγότερη γη πιθανότατα δούλευαν με μερική απασχόληση για τους πιο ευκατάστατους γείτονές τους ή για τον φεουδάρχη. «Μπορούμε να δούμε αυτήν τη διαστρωμάτωση σε όλες τις αγγλικές κομητείες στο Domesday Book του 1086, όπου τουλάχιστον το ένα τρίτο του αγροτικού πληθυσμού ήταν μικροκτηματίες. Μέχρι το τέλος του 13ου αιώνα αυτή η αναλογία, σε μέρη της νοτιοανατολικής Αγγλίας, ήταν πάνω από το μισό».[6]

Όπως εξηγεί ο μαρξιστής ιστορικός Ρόντνεϊ Χίλτον, οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των αγροτών του μεσαίωνα δεν ήταν ακόμη διαφορές της τάξης. «Οι φτωχοί μικροκαλλιεργητές και οι πλουσιότεροι αγρότες, παρά τις διαφορές των εισοδημάτων τους, εξακολουθούσαν να ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα, με παρόμοιο στιλ ζωής, και διέφεραν από το ένα στο άλλο στην αφθονία παρά στην ποιότητα της περιουσίας τους.»[7] Δεν ήταν παρά μετά τη διάλυση του φεουδισμού τον δέκατο πέμπτο αιώνα που αναπτύχθηκε ένα στρώμα καπιταλιστών αγροτών.

Αυτοδιαχείριση

Αν πιστέψουμε ένα σημαίνον άρθρο που δημοσιεύτηκε το 1968, η γεωργία που βασίζεται στις κοινότητες θα έπρεπε να είχε εξαφανιστεί λίγο μετά τη γέννησή της. Στην ταινία «Η τραγωδία των Κοινοτήτων», ο Garrett Hardin υποστήριξε ότι οι κοινοί χρήστες αναπόφευκτα θα καταχράζονταν πόρους, προκαλώντας οικολογική κατάρρευση. Ειδικότερα, για να μεγιστοποιήσει το εισόδημά του, «κάθε κτηνοτρόφος θα προσπαθούσε να διατηρήσει όσα περισσότερα βοοειδή είναι δυνατόν στα κοινά», μέχρι η υπερβόσκηση να καταστρέψει το βοσκότοπο, και να μην υποστηρίζει καθόλου ζώα. «Η ελευθερία σε μια κοινότητα φέρνει την καταστροφή σε όλους»[8]

Από τη δημοσίευσή του το 1968, ο απολογισμός του Hardin έχει υιοθετηθεί ευρέως από ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, και χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει την κλοπή εδαφών αυτοχθόνων πληθυσμών, την ιδιωτικοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, δίνοντας στις εταιρείες «εμπορικές άδειες» για να ρυπαίνουν τον αέρα και το νερό, και πολλά άλλα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι λίγοι από αυτούς που έχουν αποδεχθεί τις απόψεις του Hardin ως έγκυρες παρατηρούν ότι δεν παρείχε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τα σαρωτικά συμπεράσματά του.[9]

Οι μελετητές που έχουν πράγματι μελετήσει τη γεωργία που βασίζεται στις κοινότητες έχουν καταλήξει σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα. «Αυτό που υπήρχε στην πραγματικότητα δεν ήταν μια ‘τραγωδία των κοινοτητων’, αλλά ένας θρίαμβος: ότι για εκατοντάδες χρόνια – και ίσως χιλιάδες, αν και γραπτά αρχεία δεν υπάρχουν για να αποδείξουν την μεγαλύτερη εποχή – η γη διαχειριζόταν με επιτυχία από τις κοινότητες.»[10]

Η πιο σημαντική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λειτούργησε στην πραγματικότητα η κοινοτική αγροτική πολιτική στην Αγγλία είναι το βραβευμένο βιβλίο της Jeanette Neeson, Commoners: Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700-1820. Η μελέτη της για τα επιζώντα αρχεία της χωροδεσποτείας από το 1700 έδειξε ότι οι χωρικοί, που συναντιόντουσαν δύο ή τρεις φορές το χρόνο για να αποφασίσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, είχαν πλήρη επίγνωση της ανάγκης ρύθμισης του μεταβολισμού μεταξύ ζώων, καλλιεργειών και εδάφους.

«Η αποτελεσματική ρύθμιση των κοινών βοσκοτόπων ήταν τόσο σημαντική για τα επίπεδα παραγωγικότητας όσο η εισαγωγή ζωοτροφών και η μετατροπή της καλλιεργούμενης γης σε βοσκότοπους, ίσως πιο σημαντική. Ο προσεκτικός έλεγχος επέτρεψε την αύξηση του αριθμού των ζώων και, μαζί με αυτά, την παραγωγή κοπριάς. … Οι οδηγίες πεδίου καθιστούν πολύ σαφές ότι οι χωρικοί κοινόχρηστων αγρών προσπάθησαν τόσο να διατηρήσουν την αξία του κοινόχρηστου βοσκότοπου όσο και να τροφοδοτήσουν τη γη». [11]».

Οι συναντήσεις στα χωριά επέλεγαν «κριτικές επιτροπές» έμπειρων αγροτών για να διερευνήσουν προβλήματα και να εισαγάγουν μόνιμους ή προσωρινούς νόμους. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα «stints» — όρια στον αριθμό των ζώων που επιτρέπονται στους βοσκότοπους, στα απορρίμματα και σε άλλες κοινόχρηστες εκτάσεις. «Η εισαγωγή ενός περιορισμού(stint) προστατεύει το κοινό, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει αρκετά μεγάλο για να χωρέσει τον αριθμό των ζώων που δικαιούνταν οι ενοικιαστές. Προστατεύει επίσης τους μικρότερους συνδιαχιαχειριστές από τις εμπορικές δραστηριότητες των κτηνοτρόφων και των κρεοπώλεων».[12]

Οι κριτικές επιτροπές έθεσαν επίσης κανόνες για τη μετακίνηση των προβάτων για να διασφαλίσουν την ομοιόμορφη κατανομή της κοπριάς, και οργάνωσαν τη φύτευση γογγύλων και άλλων κτηνοτροφικών φυτών σε χωράφια, έτσι ώστε να μπορούν να τρέφονται περισσότερα ζώα και να παράγεται περισσότερη κοπριά. Η κριτική επιτροπή σε ένα από τα φέουδα που μελέτησε ο Neeson επέτρεψε στους ενοικιαστές να βοσκήσουν επιπλέον πρόβατα εάν έσπειραν τριφύλλι στην καλλιεργήσιμη γη τους-πολύ πριν οι επιστήμονες ανακαλύψουν άζωτο και την σταθεροποίηση του αζώτου, αυτοί οι αγρότες γνώριζαν ότι το τριφύλλι εμπλούτιζε το έδαφος. [13]

Και, δεδομένης της σημερινής ανησυχίας για την εξάπλωση της ασθένειας σε μεγάλες εγκαταστάσεις σίτισης ζώων, είναι διδακτικό να μάθουμε ότι οι άνθρωποι στις κοινότητες του 18ου υιοθέτησαν κανονισμούς για την απομόνωση των ασθενών ζώων, για να σταματήσουν τα γουρούνια από τη ρύπανση των λιμνών αλόγων και να αποτρέψουν την ανάμιξη εξωτερικών αλόγων και αγελάδων με τα κοπάδια των χωρικών. Υπήρχαν επίσης αυστηροί έλεγχοι για το πότε οι ταύροι και τα κριάρια μπορούσαν να εισέλθουν στις κοινότητες για αναπαραγωγή και οι κριτικές επιτροπές «ρύθμιζαν προσεκτικά ή απαγόρευσαν την είσοδο στις κοινότητες, κατώτερων σε ποιότητα ζώων, ικανών να γονιμοποιήσουν πρόβατα, αγελάδες ή άλογα». [14]

Ο Neeson καταλήγει, ότι «το σύστημα κοινόχρηστου πεδίου ήταν ένας αποτελεσματικός, ευέλικτος και αποδεδειγμένος τρόπος οργάνωσης της γεωργίας του χωριού. Τα κοινά βοσκοτόπια διοικούνταν καλά, με την αξία ενός κοινού δικαιώματος διατηρούνταν καλά»[15]

Η κοινή γεωργία επιβίωσε για αιώνες ακριβώς επειδή οργανώθηκε και διαχειρίστηκε δημοκρατικά από ανθρώπους που ασχολούνταν στενά με τη γη, τις καλλιέργειες και την κοινότητα. Παρόλο που δεν ήταν ισότιμη κοινωνία, κατά κάποιο τρόπο προεικόνιζε αυτό που ο Καρλ Μαρξ, αναφερόμενος στο σοσιαλιστικό μέλλον, περιγράφεται ως «οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί, που διαχειρίζονται τον ανθρώπινο μεταβολισμό με τη φύση με ορθολογικό τρόπο» [16].

Ταξικοί αγώνες

Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγροτική κοινωνία ήταν χωρίς εντάσεις. Υπήρχαν σχεδόν συνεχείς αγώνες για το πώς ο πλούτος που παρήγαγαν οι αγρότες θα διανεμόταν στην κοινωνική ιεραρχία. Οι ευγενείς και άλλοι φεουδάρχες αναζητούσαν υψηλότερα ενοίκια, χαμηλότερους φόρους και όρια στις εξουσίες του βασιλιά, ενώ οι αγρότες αντιστέκονταν στις καταπατήσεις των φεουδαρχών επί των δικαιωμάτων τους και αγωνίζονταν για χαμηλότερα ενοίκια. Οι περισσότερες τέτοιες συγκρούσεις επιλύθηκαν με διαπραγματεύσεις ή προσφυγές στα δικαστήρια, αλλά μερικές οδήγησαν σε σκληρές συγκρούσεις, όπως το 1215 όταν οι βαρόνοι ανάγκασαν τον Βασιλιά Ιωάννη να υπογράψει τη Magna Carta και το 1381 όταν χιλιάδες αγρότες έκαναν πορεία στο Λονδίνο για να ζητήσουν τερματισμό της δουλοπαροικίας και την εκτέλεση των αντιλαϊκών αξιωματούχων.

Οι ιστορικοί έχουν συζητήσει εδώ και καιρό τα αίτια της παρακμής της φεουδαρχίας: δεν θα προσπαθήσω να επιλύσω ή ακόμη και να συνοψίσω αυτές τις περίπλοκες συζητήσεις εδώ. [17] Αρκεί να πούμε ότι στις αρχές του 1400 στην Αγγλία, η φεουδαρχική αριστοκρατία είχε αποδυναμωθεί πολύ. Η αντίσταση των αγροτών είχε ουσιαστικά τερματίσει την κληρονομική δουλοπαροικία και ανάγκασε τους γαιοκτήμονες να αντικαταστήσουν την εργασία με σταθερά ενοίκια, αφήνοντας παράλληλα την κοινοχρηστη γεωργία και πολλά κοινά δικαιώματα. Ο Μαρξ περιέγραψε το 1400 και τις αρχές του 1500, όταν οι αγρότες στην Αγγλία κέρδιζαν μεγαλύτερη ελευθερία και χαμηλότερα ενοίκια, ως «μια χρυσή εποχή για την εργασία στη διαδικασία της χειραφέτησης». [18]

Αλλά ήταν επίσης μια περίοδος κατά την οποία οι μακροχρόνιες οικονομικές διαιρέσεις εντός της αγροτιάς αυξάνονταν. Ο W.G. Hoskins περιέγραψε τη διαδικασία στην κλασική ιστορία της ζωής σε ένα χωριό στα Μίντλαντς.

«Κατά τη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα, εμφανίστηκε στο Γουίγκστον αυτό που μπορεί να ονομαστεί αγροτική αριστοκρατία, ή, αν αυτό είναι πολύ βαριά φράση, μια κατηγορία καπιταλιστών αγροτών που κατείχαν σε σημαντικό βαθμό μεγαλύτερα αγροκτήματα και κεφαλαιακούς πόρους από το γενικό καθεστώς του χωριού. αγρότες. Αυτή η διαδικασία συνέβαινε σε όλα τα Μίντλαντς αυτά τα χρόνια… »[19]

Οι καπιταλιστές αγρότες ήταν μια μικρή μειοψηφία. Ο γεωργικός ιστορικός Mark Overton εκτιμά ότι «στις αρχές του 16ου αιώνα, περίπου το 80 % των αγροτών καλλιεργούσαν μόνο αρκετό φαγητό για τις ανάγκες του οικογενειακού τους νοικοκυριού». Από το υπόλοιπο 20%, μόνο μερικοί ήταν πραγματικοί καπιταλιστές που απασχολούσαν εργάτες και συγκέντρωναν όλο και περισσότερη γη και πλούτο. Παρ ‘όλα αυτά, μέχρι το 1500, δύο πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις στη γη συνυπήρχαν σε πολλές κοινωνίες των κοινοτήτων.

«Οι προσεγγίσεις και η συμπεριφορά των αγροτών που παράγουν αποκλειστικά για τις δικές τους ανάγκες ήταν πολύ διαφορετικές από εκείνους τους αγρότες που προσπαθούσαν να κερδίσουν. Εκτιμούσαν τα προϊόντα τους ως προς τη χρησιμότητά τους και όχι για την αξία ανταλλαγής τους στην αγορά. … Οι μεγαλύτεροι, προσανατολισμένοι στο κέρδος, οι αγρότες εξακολουθούσαν να περιορίζονται από το έδαφος και το κλίμα, και από τα τοπικά έθιμα και παραδόσεις, αλλά είχαν επίσης την προσοχή τους στην αγορά ως προς το ποιοι συνδυασμοί καλλιεργειών και ζώων θα τους έβγαζαν τα περισσότερα χρήματα»[20]

Όπως θα δούμε, αυτή η διαίρεση οδήγησε τελικά στην ανατροπή των κοινοτήτων.

Πρωταρχική Συσσώρευση

Για τον Μαρξ, το κλειδί για την κατανόηση της μακράς μετάβασης από την αγροτική φεουδαρχία στον βιομηχανικό καπιταλισμό ήταν «η διαδικασία που χωρίζει τον εργαζόμενο από την ιδιοκτησία των συνθηκών της δικής του εργασίας», η οποία συνεπάγεται «δύο μετασχηματισμούς… τα κοινωνικά μέσα διαβίωσης και παραγωγής μετατρέπονται σε κεφάλαιο και οι άμεσοι παραγωγοί μετατρέπονται σε μισθωτούς». [21]

«Η φύση δεν παράγει από την μια ιδιοκτήτες χρημάτων ή εμπορευμάτων, και αφετέρου ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα άλλο παρά τη δική τους εργατική δύναμη. Αυτή η σχέση δεν έχει βάση στη φυσική ιστορία, ούτε έχει κοινή κοινωνική βάση σε όλες τις περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι σαφώς το αποτέλεσμα μιας ιστορικής εξέλιξης του παρελθόντος, το προϊόν πολλών οικονομικών επαναστάσεων, της εξαφάνισης μιας ολόκληρης σειράς παλαιότερων σχηματισμών κοινωνικής παραγωγής»[22]

Μια δεκαετία πριν από τη δημοσίευση του Κεφαλαίου, ο Μαρξ συνόψισε αυτή την ιστορική εξέλιξη σε ένα πρώιμο προσχέδιο.

«Είναι ακριβώς στην ανάπτυξη της ιδιοκτησίας της γης όπου μπορεί να μελετηθεί η σταδιακή νίκη και ο σχηματισμός του κεφαλαίου. … Η ιστορία της ιδιοκτησία της γης, η οποία θα καταδείκνυε τη σταδιακή μετατροπή του φεουδαρχικού γαιοκτήμονα σε ιδιοκτήτη, του κληρονομικού ημι-υποτελή και συχνά ανελεύθερου δια βίου ενοικιαστή στον σύγχρονο αγρότη, και των μόνιμων δουλοπάροικων, εγγυητών και δουλοπάροικων που ανήκαν για την ιδιοκτησία σε γεωργικούς εργάτες, θα ήταν πράγματι η ιστορία του σχηματισμού του σύγχρονου κεφαλαίου»[23]

Στο τμήμα VIII του Κεφαλαίου τόμος 1, με τίτλο «Η λεγόμενη πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου», επέκτεινε αυτή την παράγραφο σε μια ισχυρή και συγκινητική αφήγηση της ιστορικής διαδικασίας μέσω της οποίας η στέρηση των αγαθών των αγροτών δημιούργησε την εργατική τάξη, ενώ η γη στην οποία εργάζονταν για χιλιετίες έγινε ο καπιταλιστικός πλούτος που τους εκμεταλλεύτηκε. Είναι το πιο ρητά ιστορικό μέρος του Κεφαλαίου και μακράν το πιο αναγνώσιμο. Κανείς πριν από τον Μαρξ δεν είχε ερευνήσει το θέμα τόσο λεπτομερώς-ο Χάρι Μάγκντοφ σχολίασε κάποτε ότι ξαναδιαβάζοντάς τον, εντυπωσιάστηκε αμέσως από το βάθος της γνώσης του Μαρξ, από το «μέγεθος της εμβάθυνσης, σκληρής δουλειάς και τεράστιας ενέργειας που είναι συσσωρευμένη στο γεγονότα που αναδεικνύονται στις προτάσεις του»[24]

Από τότε που ο Μαρξ έγραψε το Κεφάλαιο, οι ιστορικοί έχουν δημοσιεύσει πλήθος έρευνας για την ιστορία της αγγλικής γεωργίας και της ιδιοκτησίας γης – τόσο πολύ που πριν από μερικές δεκαετίες, ήταν μόδα για ακαδημαϊκούς ιστορικούς να ισχυρίζονται ότι ο Μαρξ τα έκανε όλα λάθος, ότι η ιδιωτικοποίηση της κοινόχρηστης γης ήταν μια ευεργετική διαδικασία για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτή η άποψη έχει ελάχιστη υποστήριξη σήμερα. Φυσικά θα ήταν πολύ εκπληκτικό αν η μετέπειτα έρευνα δεν ερχόταν σε αντίθεση με τον Μαρξ, αλλά ενώ η αφήγησή του απαιτεί κάποια τροποποίηση, ειδικά όσον αφορά τις περιφερειακές διαφορές και το ρυθμό της αλλαγής, η ιστορία και η ανάλυση των κοινοτήτων από τον Μαρξ παραμένουν ουσιαστικές. [25]

*****

Το επόμενο μέρος αυτής της σειράς θα πραγματευτεί πώς, σε δύο μεγάλα κύματα κοινωνικής αλλαγής, οι φεουδάρχες και οι καπιταλιστές αγρότες «κατέκτησαν το πεδίο της καπιταλιστικής γεωργίας, ενσωμάτωσαν το έδαφος στο κεφάλαιο και δημιούργησαν για τις αστικές βιομηχανίες τις απαραίτητες προμήθειες ελεύθερων και χωρίς δικαιώματα προλετάριων . »[26]

Συνεχίζεται ….

1] Wendell Berry, Wendell Berry: Essays 1969-1990, ed. Jack Shoemaker (Library of America, 2019), 317.

[2] https://www.unccd.int/news-events/better-land-use-and-management-critical-achieving-agenda-2030-says-new-report

[3]. Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, trans. David Fernbach, vol. 3, (Penguin Books, 1981), 216

[4] John Bellamy Foster, Brett Clark, and Hannah Holleman, “Marx and the Commons,” Social Research (Spring 2021), 2-3.

[5] See “Reasons for Inequality Among Medieval Peasants,” in Rodney Hilton, Class Conflict and the Crisis of Feudalism: Essays in Medieval Social History (Hambledon Press, 1985), 139-151.

[6] Rodney Hilton, Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381 (Routledge, 2003 [1973]), 32.

[7] Rodney Hilton, Bond Men Made Free, 34.

[8] Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, Science, December 13, 1968.

[9] Ian Angus, The Myth of the Tragedy of the CommonsClimate & Capitalism, August 25, 2008; Ian Angus, Once Again: ‘The Myth of the Tragedy of the Commons’Climate & Capitalism, November 3, 2008.

[10] Susan Jane Buck Cox, No Tragedy of the CommonsEnvironmental Ethics 7, no. 1 (1985), 60.

[11] J. M. Neeson, Commoners: Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700-1820 (Cambridge University Press, 1993), 113.

[12] J. M. Neeson, Commoners, 117.

[13] J. M. Neeson, Commoners, 118-20.

[14] J. M. Neeson, Commoners, 132.

[15] J. M. Neeson, Commoners, 157.

[16] Karl Marx, Capital Volume 3, trans. David Fernbach, (Penguin Books, 1981), 959.

[17] For an insightful summary and critique of the major positions in those debates, see Henry Heller, The Birth of Capitalism: A Twenty-First Century Perspective (Pluto Press, 2011).

[18] Karl Marx, Grundrisse, trans. Martin Nicolaus (Penguin Books, 1973), 510.

[19] W. G. Hoskins, The Midland Peasant: The Economic and Social History of a Leicestershire Village (Macmillan., 1965), 141.

[20] Mark Overton, Agricultural Revolution in England: The Transformation of the Agrarian Economy, 1500-1850 (Cambridge University Press, 1996), 8, 21.

[21] Karl Marx, Capital Volume, 1, 874.

[22] Karl Marx, Capital Volume 1, 273.

[23] Karl Marx, Grundrisse, 252-3.

[24] Harry Magdoff, “Primitive Accumulation and Imperialism,” Monthly Review (October 2013), 14.

[25] “The So-Called Primitive Accumulation” — Chapters 26 through 33 of Capital Volume 1 — can be read on the Marxist Internet Archive, beginning here. The somewhat better translation by Ben Fowkes occupies pages 873 to 940 of the Penguin edition.

[26] Karl Marx, Capital Volume 1, 895.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ GUERNICAEU ΜΕΣΩ PAYPAL

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s