Έβο Μοράλες: Για μια πολυεθνική Αμερική

Πηγή: Kawsachun News

Ο Έβο Μοράλες καθορίζει τις κατευθυντήριες αρχές του RUNASUR, μιας αναδυόμενης συμμαχίας που θα ξεκινήσει για την πλουραλιστική ενσωμάτωση των αυτοχθόνων λαών, των αφρικανικής καταγωγής λαών, των εργατικών ενώσεων, των εδαφικών οργανώσεων και των κοινωνικών κινημάτων στην περιοχή. Το RUNASUR, το οποίο δημιουργήθηκε από κινήματα, έχει ως στόχο την επίλυση του ιστορικού χρέους των λαών απέναντι σε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κρίσεις.

Οι αρχές είναι οι εξής:

Για μια πολυεθνική Αμερική

Αδελφές, αδέλφια, λαοί της Abya Yala:
Βιώνουμε πολλαπλές κρίσεις στον κόσμο, είναι καιρός για ενότητα, οικοδόμηση και σφυρηλάτηση της πολυεθνικής μας Αμερικής και της ταυτότητάς μας με αξιοπρέπεια. Για τον λόγο αυτόν, από το Νότο της ηπείρου, προτείνουμε αυτές τις αρχές που καθοδηγούν το δρόμο μας, το δικό μας Qhapaq Ñan.

  1. Υπερασπιση της αυτοδιάθεση του λαού. Η πολυεθνική Αμερική μάχεται ενάντια σε κάθε μορφή επικυριαρχίας, ενάντια στην παρέμβαση και το ρατσισμό, για να εδραιώσει την αυτοδιάθεση και την ταυτότητα των λαών. Η διαδικασία ανασυγκρότησης και επανίδρυσης του κράτους είναι η πρότασή μας, όπου η προτεραιότητα δεν είναι το κεφάλαιο ή η υπερβολική κατανάλωση, αλλά οι άνθρωποι και η φύση, όπου η διακυβέρνηση ανήκει στον λαό και για τον λαό, σε ένα κράτος χωρίς διακρίσεις ή τάξεις.
  2. Ενίσχυση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συλλογικών δικαιωμάτων. Η πολυεθνική Αμερική είναι η έκφραση του πλουραλισμού και αναγνωρίζει όλες τις δημοκρατίες που ανταποκρίνονται στη βούληση και την άσκηση κυριαρχίας των λαών. Προωθούμε τον πλήρη σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των ανδρών και των γυναικών που κατοικούν στην τεράστια επικράτειά μας, καθώς και των συλλογικών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών και των λαών με αφρικανική καταγωγή. Προωθούμε τον διάλογο μεταξύ των λαών, σύμφωνα με τις κοινές αρχές που μας επιτρέπουν να οικοδομήσουμε μια συμμαχία για να διατυπώσουμε κοινές διαδικασίες που ενισχύουν τις φωνές μας. Πρέπει να καταστήσουμε την ελευθερία της έκφρασης πράξη χειραφέτησης, ώστε να μπορούν να εκφραστούν οι αλήθειες του λαού.
  3. Ενίσχυση της ολοκλήρωσης μεταξύ των λαών. Η πολυεθνική Αμερική είναι η έκφραση των αυτοχθόνων κινημάτων, των διαφορετικών κοινωνικών και εργασιακών τομέων, με πολιτική-ιδεολογική σαφήνεια, αρχές και αξίες ​ που αποτελούν τα μέσα αντίστασης και αγώνα μας από την εποχή της αποικιοκρατίας. Η ολοκλήρωση των λαών μας είναι η ενότητα και η αλληλεγγύη ως σύνολο αγώνα, υπεράσπισης και δικαίωσης των ιστορικών μας δικαιωμάτων. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την ολοκλήρωση των οργανώσεων για να εδραιώσουμε την ενότητά μας ως ένα κίνημα που προωθεί την απελευθέρωση των λαών στη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική και τον κόσμο.
  4. Επιβεβαιώνουμε την πολυμορφία, τον πλουραλισμό και την πολυγλωσσία μας. Η πολυεθνική Αμερική είναι η ενότητα στην πολυμορφία, είναι η συνάντηση των χιλιάδων και σύγχρονων ταυτοτήτων. Είμαστε διαφορετικοί λαοί. Η γνώση, η προγονική σοφία και η ταυτότητα των λαών μας είναι ο πλούτος μας. Η πολυεθνική Αμερική αναγνωρίζει τους εαυτούς της ως ίσους ανθρώπους, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
  5. Εδραίωση του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. Η πολυεθνική Αμερική είναι η απάντηση των λαών και των κοινωνικών κινημάτων, ενάντια σε κάθε μορφή παρεμβατισμού και επέμβασης. Απορρίπτουμε τις ενέργειες του ιμπεριαλισμού και του καπιταλισμού που επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, που επιβάλλουν πραξικοπήματα, που προωθούν το φασισμό και τον ρατσισμό που απειλούν την κυριαρχία των λαών. Η πολυεθνική Αμερική υπερασπίζεται τους φυσικούς πόρους, την ανακατανομή του πλούτου και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. Απορρίπτουμε τον καπιταλισμό και τον καταναλωτισμό ως ένα αποτυχημένο σύστημα που προκαλεί ανισότητα, θάνατο και καταστροφή.
  6. Ας οικοδομήσουμε την ειρήνη μέσω της δικαιοσύνης. Η πολυεθνική Αμερική προωθεί το δικαίωμα των λαών στην ειρήνη, καθώς και τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών και περιοχών του κόσμου. Απορρίπτουμε τις στρατιωτικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούν το πρόσχημα της αναζήτησης ειρήνης. Η ειρήνη οικοδομείται με περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη ανάπτυξη, με βασικές υπηρεσίες, με εκπαίδευση, υγεία, στέγαση, όπου ο πλούτος ανακατανέμεται υπέρ της ισότητας.
  7. Προωθούμε το «Buen Vivir»: Ευ ζην. Η πολυεθνική Αμερική προτείνει την ανάκαμψη του Sumaq Qamaña, του Sumaq Kawsay, του Ivi Marey ως μορφή συνύπαρξης, ευημερίας και ανάπτυξης, σε αντίθεση με το να ζουν καλύτερα οι λίγοι. Το Ευ ζην επιδιώκει την επίτευξη αρμονίας μεταξύ των λαών και της Μητέρας Γης, όπου όλοι ασκούμε τα δικαιώματά μας και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.
  8. Ενίσχυση της υπεράσπισης της Μητέρας Γης και των δικαιωμάτων της. Η πολυεθνική Αμερική προωθεί τα δικαιώματα της Μητέρας Γης. Οι αυτόχθονες λαοί ζουν πάντα σε αρμονία με τη φύση. Ο άνθρωπος χωρίς τη φύση δεν μπορεί να ζήσει, η φύση χωρίς τους ανθρώπους μπορεί ίσως να ζήσει καλύτερα.
  9. Ανακτουμε τις επί χιλιετίες αρχές της ζωής μας, επιταχύνουμε την αποαποικιοποίηση και την αποπατριαρχία. Η πολυεθνική Αμερική είναι η έκφραση των λαών που ανακάμπτουν, επαναξιολογούν ​ και προωθούν τη χιλιετή γνώση των λαών μας, μάχονται ενάντια σε όλες τις καταβολές που κληρονομήθηκαν από την αποικιακή εποχή, προωθώντας τις διαδικασίες αποαποικιοποίησης σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο, για να εγγυηθούν την απελευθέρωσή μας. Η Πολυεθνική Αμερική αγωνίζεται για την απο-πατριαρχία για τη δημιουργία πιο δίκαιων κοινωνιών, όπου τα δικαιώματα των γυναικών αναγνωρίζονται πλήρως, μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σημαίνει επίσης μεγαλύτερη ανάπτυξη για τους λαούς μας.
  10. Ανάπτυξη ενός πολυφωνικού και κοινωνικού οικονομικού μοντέλου. Η πολυεθνική Αμερική προωθεί τη δίκαιη κατανομή του πλούτου μεταξύ των λαών. Η ατομική και συλλογική περιουσία είναι μέρος των ιστορικών οικοδομήσεων των κοινωνιών μας, επομένως, πρέπει να τις αναγνωρίσουμε και να τις σεβαστούμε. Απώτερος στόχος της οικονομίας δεν θα πρέπει να είναι η συσσώρευση του κεφαλαίου αλλά η ευημερία και η ευημερία του ανθρώπινου όντος και της Μητέρας Γης.

Για την ταυτότητά μας, για την αξιοπρέπειά μας, για την ενότητα του λαού μας,

Ζήτω η Πολυεθνική Αμερική!

ΕΒΟ ΜΟΡΑΛΕΣ ΑΙΜΑ
Πρόεδρος του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας 2006-2019

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ GUERNICAEU ΜΕΣΩ PAYPAL

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s