Πείνα και παραγωγή τροφίμων στη Νικαράγουα: πώς τρέφουμε τους ανθρώπους;, του Rohan Rice

Πηγή: Peoples Dispatch

Η επισιτιστική ασφάλεια θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας κάθε κυβέρνησης. Ωστόσο, από το 2014 η πείνα στον κόσμο αυξάνεται σταθερά. Το 2019, θεωρείται ότι περίπου 750 εκατομμύρια άνθρωποι -περίπου ένας στους δέκα ανθρώπους- σε όλο τον κόσμο ήταν εκτεθειμένοι σε σοβαρά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας. Με τις επιπτώσεις του Covid-19 στην παγκόσμια προσφορά τροφίμων, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 840 εκατομμύρια σε λιγότερο από δέκα χρόνια.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Πείνας (Global Hunger Index – GHI) χρησιμοποιεί δεδομένα από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους πολυμερείς οργανισμούς για τον καθορισμό του επιπέδου της πείνας σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πέντε επίπεδα πείνας, που κυμαίνονται από χαμηλά (επίπεδο ένα) έως εξαιρετικά ανησυχητικά (επίπεδο πέντε). Η βαθμολογία της Νικαράγουας για την πείνα βρίσκεται σήμερα στο επίπεδο δύο, «μέτρια επίπεδα πείνας», στο δείκτη τους. Το 2000, στο αποκορύφωμα της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης στη Νικαράγουα, η χώρα βρισκόταν στο επίπεδο τρία, «ανησυχητικά επίπεδα πείνας». Από την εκλογή του FSLN το 2006, η πείνα μειώνεται με ταχείς ρυθμούς. Συνολικά, ο δείκτης δείχνει την μείωση της πείνας κατά 40,8%. Η Νικαράγουα είναι μια από τις 38 χώρες που πέτυχαν τον Αναπτυξιακό Στόχο του ΟΗΕ για τη Χιλιετία, δηλαδή τη μείωση κατά το ήμισυ του υποσιτισμού.

Αυτό είναι ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό επίτευγμα για μια σοσιαλιστική χώρα που έχει υποστεί μονομερείς κυρώσεις. Όπως είναι προφανές από τη Βενεζουέλα, οι κυρώσεις μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην πείνα, η Βενεζουέλα κατέχει επί του παρόντος την τρίτη θέση στο GHI με τα υψηλότερα επίπεδα πείνας από οποιαδήποτε χώρα στη Λατινική Αμερική. Το κεντρικό ζήτημα για τη Βενεζουέλα ήταν οι εισαγωγές τροφίμων: Η Βενεζουέλα εισάγει περίπου το 70% των τροφίμων που καταναλώνει, όντας εξαιρετικά ευάλωτη σε αποκλεισμούς, όπως αυτός που επιβάλλουν οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Το ίδιο ζήτημα αντιμετωπίζει τώρα τη σοσιαλιστική Κούβα. Ενώ τα επίπεδα της πείνας είναι εξαιρετικά χαμηλά στην Κούβα εδώ και δεκαετίες, η εξάρτησή τους από τις εισαγωγές τροφίμων τελικά τους επηρεάζει. Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 40% λόγω της πανδημίας και η Κούβα, η οποία εισάγει επίσης περίπου το 70% των τροφίμων της, αγωνίζεται απεγνωσμένα υπό τον αποκλεισμό να προμηθευτεί αρκετά για τον λαό της. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση της Κούβας αναγκάστηκε να μειώσει τις δωρεάν προμήθειες.

Η κυβέρνηση των Σαντινίστας της Νικαράγουας γνώριζε ανέκαθεν πολύ καλά πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τροφή ως μέσο για την αποσταθεροποίηση μιας αναπτυσσόμενης χώρας. Κατά συνέπεια, ξεκίνησε μια εκστρατεία «επισιτιστικής κυριαρχίας» από το 2007 για να μειώσει την εξάρτηση της Νικαράγουας από τις εισαγωγές από το εξωτερικό. Πρόκειται για αξιοσημείωτη επιτυχία και η Νικαράγουα εκτιμάται τώρα ότι παράγει περίπου το 80% του συνόλου των τροφίμων που καταναλώνει. Ως αποτέλεσμα, δεν αντιμετωπίζει μια τέτοια επισιτιστική κρίση.

Το μοντέλο επισιτιστικής κυριαρχίας της Νικαράγουας αξίζει να διερευνηθεί, καθώς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επανάστασης των Σαντινίστας. Απεικονίζει ένα σύστημα παραγωγής τροφίμων το οποίο είναι εντελώς αντιθετικό στη βιομηχανική τροφική αλυσίδα που έχει προκαλέσει αυτές τις εκτεταμένες ανισότητες στα επίπεδα της πείνας και έχει καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον.

Επισιτιστική κυριαρχία και γεωοικολογία

Η Νικαράγουα αποτελεί μια περίπτωση μελέτης για το πώς η επιδίωξη της επισιτιστικής κυριαρχίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων πείνας στην κοινωνία. Η επισιτιστική κυριαρχία είναι ένα σύστημα που διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι έχουν συνεχή πρόσβαση σε άφθονα, υγιή και προσιτά τρόφιμα που παράγονται τοπικά. Ο Marlen Sánchez του παγκόσμιου αγροτικού κινήματος La Via Campesina στη Νικαράγουα, προτείνει ότι η επισιτιστική κυριαρχία είναι μια «ιστορική διαδικασία», βασισμένη στα δικαιώματα των ιθαγενών και στην προστασία της γης, του νερού και της ζωής. Το περιγράφει ως ένα εγγενώς αντικαπιταλιστικό σύστημα παραγωγής τροφίμων. Ενώ η παροχή επαρκών τροφίμων για όλους είναι στον πυρήνα των κινημάτων επισιτιστικής κυριαρχίας, η Fanny Boeraeve του Πανεπιστημίου της Λιέγης και άλλοι έχουν προτείνει ότι για να είναι αποτελεσματική η επισιτιστική κυριαρχία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βιώσιμες μεθόδους γεωργικής παραγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβάθμιση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων υπήρξε η κύρια αιτία για την πολιτισμική παρακμή σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, το να μάθουμε πώς θα διατηρήσουμε υψηλή γεωργική παραγωγή προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον είναι ίσως το αίνιγμα της εποχής μας. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης υπάρχουν δύο κυρίαρχα μοντέλα παραγωγής, η γεωργική βιομηχανία και η γεωοικολογία. Η Νικαράγουα χρησιμοποιεί και τα δύο επιδιώκοντας επισιτιστική κυριαρχία, αλλά λόγω μιας σειράς από μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ιθαγενείς εκτάσεις και συνεταιρισμούς, ο Sánchez υποδεικνύει ότι η Νικαράγουα είναι εγγενώς μια αγροοικολογική κοινωνία.

Η αγροοικολογία είναι μια βιώσιμη μορφή γεωργίας που συνδυάζει τη σύγχρονη γνώση και τις εγχώριες πρακτικές για την καλλιέργεια τροφίμων. Ο Sánchez περιγράφει την αγροοικολογία ως έναν από τους κύριους πυλώνες της επισιτιστικής κυριαρχίας. Συμβάλλει στην αποκατάσταση των εδαφών που έχουν καταστραφεί από την εντατική γεωργία μέσω της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, στην ανάπτυξη ελέγχων επιβλαβών οργανισμών (χωρίς χημικά προϊόντα), την προστασία και βελτίωση της υγείας του εδάφους και χρήση τοπικών, ανανεώσιμων πηγών. Στην κτηνοτροφία, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα, την υγεία και τον σεβασμό του ζώου. Η αγροοικολογία έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι αυξάνει τη θρεπτική αξία των τροφίμων.

Στη Νικαράγουα, η αγροοικολογία διδάσκεται τώρα σε γεωργικά ινστιτούτα με επικεφαλής το La Via Campesina. Το Λατινοαμερικανικό Ινστιτούτο Αγροοικολογίας (IALA) Ixim Ulew, που βρίσκεται στο Σάντο Τόμας της Νικαράγουα ήταν το πρώτο που εφάρμοσε αυτό το πρόγραμμα. Το σχολείο ιδρύθηκε το 2017 και δέχθηκε την πρώτη του σειρά μαθητών το 2018. Το La Via Campesina εργάζεται σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών Νικαράγουα (ATC), η οποία εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες αγρότες και ως οργάνωση, ήταν αναπόσπαστο μέρος της επανάστασης των Σαντινίστας το 1979.

Οι φοιτητές του IALA Ixim Ulew, των οποίων τα δίδακτρα επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση, φέρνουν αυτά που μαθαίνουν πίσω στην κοινότητά τους για να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα. Το ημερήσιο πρόγραμμά τους χωρίζεται σε τρία μέρη: 1) θεωρητική μάθηση στο ινστιτούτο 2) πρακτική κατάρτιση δεξιοτήτων στο ινστιτούτο 3) εργασία στην κοινότητα. Ο Carlos Alberto Rodriquez Valera είναι Βενεζουελάνος, αλλά ζει στη Νικαράγουα. Είναι μέλος της IALA και της ATC. Έτσι εξηγεί την ιδέα της επισιτιστικής κυριαρχίας:

«έχουμε ένα κοτόπουλο, έχουμε ένα μοσχάρι, έχουμε διαφοροποιημένες καλλιέργειες με τις οποίες όχι μόνο προστατεύουμε τους εαυτούς μας από οποιαδήποτε ιμπεριαλιστική επίθεση, αλλά επίσης προστατεύουμε τους εαυτούς μας από φυσικές καταστροφές. Γιατί αν η βροχή επηρεάσει τα φασόλια μου, μου μένει το καλαμπόκι μου. Ή αν αυτές οι δύο καλλιέργειες επηρεαστούν, έχω ένα δέντρο αβοκάντο, ή το κοτόπουλο μου. Το να έχω τόσες πολλές διαφορετικές καλλιέργειες μου επιτρέπει να μοιραστώ με τον γείτονα: Τους δίνω ένα κοτόπουλο, μου δίνουν ένα αβοκάντο. Αυτός είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να εξηγηθεί η επισιτιστική κυριαρχία.»

Όλο και περισσότεροι μικροκαλλιεργητές της Νικαράγουα υιοθετούν την αγροοικολογία ως μέρος του κινήματος επισιτιστικής κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών όπως ο Συνεταιρισμός Γυναικείου Καφέ Gloria Quintanilla, ένας συνεταιρισμός all-women’s coffee. Αυτό το σύστημα παραγωγής τροφίμων είναι τόσο κοινωνικό όσο οτιδήποτε άλλο. Επειδή η γεωοικολογία δεν εξαρτάται από την ακριβή γεωργική τεχνολογία, επιτρέριει σε περισσότερα μέλη της κοινωνίας να συμμετάσχουν σε αυτήν. Αυτό με τη σειρά του διευρύνει την επισιτιστική κυριαρχία η οποία από μόνη της μετριάζει τα επίπεδα της πείνας.

Η αγροοικολογική γεωργία αποτελεί μέρος του «διατροφικού δικτύου των αγροτών». Για να εξηγηθεί ο ορισμός που προτάθηκε από την ομάδα ETC, το διατροφικό δίκτυο των αγροτών περιγράφεται ως: «μικροί παραγωγοί, συνήθως οικογενειακοί ή γυναικείοι, που περιλαμβάνουν αγρότες, κτηνοτρόφους, βοσκούς, κυνηγούς, συλλέκτες, αλιείς και αστικούς και περιαστικούς παραγωγούς. Ο ορισμός μας δεν περιλαμβάνει μόνο εκείνους που ελέγχουν τους δικούς τους πόρους παραγωγής, αλλά και εκείνους που εργάζονται για άλλους για να παράγουν και να παρέχουν τρόφιμα, και που έχουν συχνά στερηθεί τη γη τους». Η εναλλακτική λύση στο δίκτυο των αγροτών είναι η αγροτική επιχείρηση. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του μοντέλου παραγωγής τροφίμων της Νικαράγουας.

Αγροτικές επιχειρήσεις στη Νικαράγουα

Τα επίπεδα της πείνας σε όλο τον κόσμο είναι ακόμη πιο τρομακτικά όταν κάποιος κατανοήσει ότι το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως πηγαίνει χαμένο. Ο Vijay Prashad αποκαλεί το αυτό «διατροφικό απαρτχάιντ», ένα από τα τρία απαρτχάιντ της εποχής μας (διαβάστε στα ελληνικά). Χρησιμοποιεί τη λέξη «απαρτχάιντ» καθώς είναι αδύνατο να αποσυνδέσει την πείνα από συστήματα παραγωγής τροφίμων που είναι τόσο άνισα αναπτυγμένα σε όλο τον κόσμο που αποτελουν μια μορφή απαρτχάιντ. Αυτή η ανομοιομορφία βρίσκει τις ρίζες της στην καπιταλιστική αγροτική επιχείρηση που κυριαρχεί στην παγκόσμια προμήθεια και διανομή τροφίμων.

Η βιομηχανία αγροτροφίμων (Agribusiness), η οποία περιλαμβάνει ισχυρές αλλά πολύ λίγες πολυεθνικές εταιρείες (TNC), διαχειρίζεται τη βιομηχανική τροφική αλυσίδα. Αυτό είναι το μοντέλο της γεωργίας που παράγει τρόφιμα για το κέρδος. Επιχειρεί να ελέγξει την παραγωγή και τη διανομή τροφίμων και ζωοτροφών μέσω μιας χούφτας πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές εστιάζουν στο να κερδίζουν χρήματα από την παραγωγή τροφίμων, αντί να παρέχουν υγιεινή διατροφή στους ανθρώπους και να προστατεύουν τη γη που χρησιμοποιείται. Το αγροτικό εμπόριο έχει τις ιδεολογικές και οικονομικές ρίζες του στην αποικιοκρατία, η οποία από την ίδρυσή της καταχράστηκε το εργατικό δυναμικό του Παγκόσμιου Νότου ώστε αυτό να παράγει τρόφιμα για τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Η αγροτική οικονομία όχι μόνο είναι ανήθικη, αλλά και αναποτελεσματική. Η βιομηχανική τροφική αλυσίδα τροφοδοτεί μόνο το 30% του παγκόσιου πληθυσμού, αλλά χρησιμοποιεί το 75-80% της γης και το 80% των αλιευόμενων υδάτων. Καταναλώνει επίσης το 90% της συνολικής καύσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται από τον γεωργικό τομέα.Το αγροτικό διατροφικό δίκρυο είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Παρότι έχει πρόσβαση μόνο στο 20-25% της γης και στο 20% των αλιευμάτων, παραράγει το 70% των διαθέσιμων τροφίμων του κόσμου.

Η βιομηχανική τροφική αλυσίδα δεν είναι απλώς αναποτελεσματική, αλλά είναι και προβληματική για πολλούς λόγους. Οι TNC, συχνά διώχνουν τους αυτόνομους, αυτόχθονες ιθαγενείς από την γη τους και την παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων και την ετατρέπουν για να θρέψουν ελάχιστους ανθρώπους. Αν η αγροοικολογία αποτελεί κοινωνική πρακτική, η βιομηχανία αγροτροφίμων είναι αντικοινωνική. Σε πολλές οικογένειες καλλιεργούν για να επιβιώσουν, η βιομηχανία αγροτροφίμων τους αρνείται αυτό το δικαίωμα μονοπωλώντας σταδιακά τη γη και τα αλιεύσιμα ύδατα.

Η βιομηχανία αγροτροφίμων βλάπτει επίσης το περιβάλλον. Όχι μόνο η καταστροφή των δασών από τις πολυεθνικές για την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια επιδεινώνει την εξάπλωση των ζωονοσογόνων ασθενειών (όπως το Covid-19), αλλά η διατάραξη αυτών των περιβαλλόντων, δηλαδή του εδάφους, επιταχύνει την κλιματική αλλαγή απελευθερώνοντας περισσότερο άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Μέσω της μονοπολιτισμικής παραγωγή βιομηχανικής καλλιέργειας, επιδεινώνουν επίσης τις ασθένειες των καλλιεργειών, όπως τη σκουριά του καφέ, η οποία πλήττει δυσανάλογα τους μικρούς γεωργούς.

Σε όλη τη Λατινική Αερική, η ζημία πoυ προκαλείται από τη βιομηχανία είναι ευρεία. Η ήπειρος χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως παγκόσμιο αγρόκτημα από μια χούφτα πολυεθνικές. Το 80% των αποδασωμένων εδαφών στη Λατινική Αμερική χρησιμοποιείται απλώς για την καλλιέργεια ζωοτροφών, ιδίως βοοειδών και χοιροειδών. Δηλαδή, η καλλιέργεια αυτών των αποδασωμένων εδαφών δεν καταναλώνεται ούτε καν άμεσα από τους ανθρώπους.

Στη Νικαράγουα, υπάρχουν τρεις αξιοσημείωτες πολυεθνικές παρούσες, όλες εκ των οποίων αποτελούν μέρος της πολύ ελίτ ομάδας πολυεθνικών που ελέγχουν ολόκληρη τη βιομηχανική τροφική αλυσίδα. Η πρώτη είναι η Corteva, η οποία ανήκει στην DowDuPont και με μέσο εισόδημα άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα «βιοοχύρωσης» στη Νικαράγουα. Αυτή είναι η επιλεκτική εκτροφή και τροποποίηση των καλλιεργειών (κυρίως κασάβα, φασόλια και καλαμπόκι) για να ενισχυθούν ορισμένα χαρακτηριστικά, συνήθως η μακροζωία, για να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις της καπιταλιστικής αγοράς. Για να μονοπωλήσουν τη βιομηχανία, οι αγρότισσες-παραγωγοί αποτέλεσαν τους καθορισμένους στόχους τους, καθώς ήταν πιο επιρρεπείς στην επισιτιστική ανασφάλεια.

Η δεύτερη είναι η Sygenta, που ανήκει στη ChemChina, με μέσο εισόδημα άνω των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτελούν το πρόγραμμα FRIJOLNICA το οποίο: «παρέχει στους καλλιεργητές εισροές, τεχνολογίες, πρόσβαση σε πιστώσεις και τεχνική υποστήριξη, ώστε να μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους». Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η προώθηση των προϊόντων της Sygenta που σας εγκλωβίζουν στη χρήση των προϊόντων Sygenta: Η Sygenta ανέπτυξε σπόρους, για παράδειγμα, που ανταποκρίνονται μόνο σε ζιζανιοκτόνα που παράγονται από το Sygenta. Με δικά τους λόγια, το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ειδικά για να αντιμετωπίσει τις «γεωγραφικές, αγρογεωλογικές, και πολιτιστικές» μορφές παραγωγής φασολιών, και να τις αντικαταστήσει με τον τρόπο της Syngenta. Ωστόσο, η ισχύς των τοπικών αγροοικολογικών τεχνικών έχει αποδείξει την αξία της, καθώς οι αποδόσεις μεταξύ των καλλιεργητών του FRIJOLNICA και των παραδοσιακών καλλιεργητών είναι σχεδόν οι ίδιες. Όπως και η Corteva, η Sygenta έχει στοχεύσει ειδικά τους μικρούς κατόχους γης και τους αγρότες σε συνεταιρισμούς για να διαλύσει το διατροφικό δίκτυο των αγροτών και να αποδυναμώσει την τοπική αλληλεγγύη.

Η τελευταία μεγάλη αγροτική επιχείρηση που υπάρχει στη Νικαράγουα είναι η Cargill, μια ιδιωτική αμερικανική εταιρεία τροφίμων με έσοδα άνω των 114 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Cargill παράγει το 65% των κοτόπουλων της Νικαράγουα και διαθέτει ένα κέντρο διανομής της χώρας, με εμβαδόν 68.000 τετραγωνικών μέτρων.

Όπως και οι άλλες δύο πολυεθνικές εταιρείες, η Cargill θέλει να διαταράξει τον ιστό της αγροτικής τροφής και ελπίζει να μετατρέψει τους κοινοτικούς παραγωγούς σε ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις: «Όταν οι αγρότες λένε, ‘Ήμουν παραγωγός, τώρα είμαι επιχειρηματίας’, τότε είναι που πραγματικά καταλαβαίνουν», σχολιάζει η Maria Nelly Rivas, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της Cargill. «Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους στις κοινότητές τους, επειδή τώρα βλέπουν τις προσωπικές τους δυνατότητες να πετύχουν.» Η Rivas έχει δηλώσει συγκεκριμένα ότι βλέπει την εταιρεία ως γέφυρα μεταξύ των ΗΠΑ και της Νικαράγουας και έχουν αναλάβει μια αποστολή με ψυχή και μυαλό για να το διασφαλίσουν αυτό. Σε συνεργασία με το CARE, έχουν χτίσει κουζίνες σε μερικά σχολεία της Νικαράγουας και έχουν διδάξει τα παιδιά να μαγειρεύουν τα προϊόντα Cargill, αποκτώντας εξάρτηση και πίστη στο εμπορικό σήμα μεταξύ της επόμενης γενιάς.

Πώς ταΐζουμε τους ανθρώπους;

Η κυβέρνηση του FSLN έχει κάνει πάρα πολλά για να καταπολεμήσει την πείνα στη Νικαράγουα. Μέσω του Sandinismo, χιλιάδες κάτοικοι της Νικαράγουας έχουν αποκτήσει δικαιώματα γης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι αυτόχθονες κοινότητες κέρδισαν δικαιώματα γης και η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα – όλα αυτά προστατεύονται βάσει του νόμου της Νικαράγουας. Η εκστρατεία για την επισιτιστική κυριαρχία έχει γρήγορα μειώσει τα επίπεδα πείνας και ταυτόχρονα προστάτευσε την επανάσταση των Σαντινίστας από τους ιμπεριαλιστικούς αποκλεισμούς των τροφίμων. Το 60% των κατοίκων της Νικαράγουας ζουν από τη γεωργία και οι περισσότεροι από αυτούς είναι μικροκαλλιεργητές, ως μέρος του διατροφικού ιστού των αγροτών που παρέχουν φυσικά το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων της Νικαράγουας. Αλλά το σύστημα τροφίμων της, όπως και η οικονομία της, είναι ένα σύστημα συμβιβασμού. Η Νικαράγουα έκανε επίσης παραχωρήσεις στις αγροτικές επιχειρήσεις: επιτρέπει στις νεοαποικιακές πολυεθνικές να λειτουργούν, αν και υπό ορισμένους ελέγχους, και ορισμένοι τοπικοί αγρότες αρχίζουν να χρησιμοποιούν ανήθικες μεθόδους καλλιέργειας όπως η τεχνητή γονιμοποίηση.

Αυτό που είναι προφανές, ωστόσο, είναι ότι η Νικαράγουα έχει αναπτύξει ένα μοντέλο που λειτουργεί για τον λαό. Είναι αυτήν τη στιγμή σε ένα σταυροδρόμι, όπου η αγροοικολογία δεν μπορεί να προσφέρει αρκετή τροφή σε ολόκληρη την κοινωνία. Ίσως με την πάροδο του χρόνου ο τομέας αυτός να αναπτυχθεί περαιτέρω και να δούμε τον αφανισμό όλων των πολυεθνικών εταιρειών στη Νικαράγουα. Ή, μπορεί η Νικαράγουα να διατηρήσει αυτό το μεικτό μοντέλο για να θρέψει τον λαό της. Ο λαός της Νικαράγουας θα αποφασίσει και θα έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίσει το μέλλον του. Ούτως ή άλλως, η Νικαράγουα παραμένει μια ολοκληρωμένη περίπτωση μελέτης για την επισιτιστική κυριαρχία και την ανακούφιση της πείνας.

Αυτό το άρθρο συντάχθηκε σε συνεργασία με την Εκστρατεία Αλληλεγγύης της Νικαράγουας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Νοέμβριο του 2021, οι κάτοικοι της Νικαράγουας θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές τους. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει μια εκστρατεία για να προσπαθήσουν να εκτοπίσουν την κυβέρνηση του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος FLSN. Αυτό το άρθρο είναι μέρος μιας σειράς ετών που επιδιώκει να παρουσιάσει την αλήθεια της Νικαράγουας υπό την κυβέρνηση των Σαντινίστας.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s