Ανακαλύπτοντας την κρίση: Εργασία φροντίδας στην εποχή του κορoνoϊού

Τριηπειτωτική: Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών(φάκελος Μαρτίου 2021)

Η πανδημία έχει οξύνει και μεταμορφώσει προϋπάρχουσες ανισότητες, αναδιαμορφώνοντας τις διαδικασίες που διατηρούν και εγγυώνται τη ζωή. Τα δίκτυα εργασίας περίθαλψης σε γειτονιές εργατικής τάξης [1] παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, όπως και εκείνοι που τους καθοδηγούν, παρά την ελάχιστη κοινωνική και οικονομική αναγνώριση ότι τους απονέμεται. Σε όλο τον κόσμο, νέες μορφές οργάνωσης γεννιούνται για να επαναπροσδιορίσουν και να δημιουργήσουν τις διαδικασίες για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής.

Βασισμένη σε μια κατανόηση της ανάγκης να πολιτικοποιηθεί η πραγματικότητα που αποσαφηνίστηκε από την πανδημία, η Τριηπειρωτική: Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών και η συλλογικότητα Mapeos Feministas («Φεμινιστικός Χάρτης») δημιούργησε το «Ανακαλύπτοντας την κρίση», ένα podcast που διερευνά την άνιση επίδραση της πανδημίας σε διαφορετικά σώματα και χώρους μέσω ενός φεμινιστικού φακού. Ξεκινήσαμε να αναλύουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας μέσα από τα μάτια των φεμινιστριών βάσης στα περιθώρια της κοινωνίας που υποστηρίζουν και δημιουργούν δίκτυα, χτίζουν υποδομές βάσης και αγωνίζονται για να κάνουν ορατή την εξάρτησή μας ο ένας από τον άλλο και το περιβάλλον μας. Σε αυτόν τον φάκελο, συστηματοποιήσαμε αυτό το έργο και ερευνήσαμε τις αντιστάσεις που προέκυψαν από ένα ευρύ φάσμα εμπειριών και των πραγματικοτήτων. Σήμερα, αυτές οι πραγματικότητες αντιμετωπίζουν την εμβάθυνση της εκμετάλλευσης, τη λεηλασία και τη βία, καθώς και την κατάρρευση της οικονομίας, της υγείας και της επισιτιστικής ασφάλειας. Η έρευνα αυτή διαρθρώθηκε γύρω από τρεις βασικούς τομείς: κοινότητες, σπίτια και οικιακές εργασίες και εργασίες φροντίδας. Σε όλους αυτούς τους τομείς, η εμπορευματοποίηση, οι ιδιωτικοποιήσεις, η προκαρτέλ και η φεμινιστική εργασία εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους.

Οι ιδέες μας, η κατανόηση και η προσπάθειά μας να κάνουμε αυτό το έργο προέρχονται από τη δέσμευση για συνεργατική μάθηση μέσω ακρόασης και διαλόγου. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για τους ανθρώπους και τους αγώνες των ανθρώπων που μας ενέπνευσαν να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τις πραγματικότητες τους.

Ailén Possamay, ο κόσμος δεν έχει σταματήσει. συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη ζωή, 2019.

Μέρος 1: Η εργασία κοινωνικής φροντίδας είναι βασική εργασία

Ένας νέος χάρτης εργασίας, νεοφιλελευθερισμού και αντίστασης
Κατά τη διάρκεια της διεθνούς φεμινιστικής απεργίας στην Αργεντινή το 2017, οι γυναίκες εργαζόμενοι της λαϊκής οικονομίας [2] διέδωσαν το σύνθημα «Αν οι ζωές μας είναι άχρηστες, να παράγουν χωρίς εμάς». Μέσα από αυτό το σύνθημα, αναβίωσαν και αναθεώρησαν τη φεμινιστική συζήτηση της δεκαετίας του 1960 και του ’70 για την αόρατη εργασία στις κοινωνίες μας. Δραστηριότητες οι οποίες, αν και είναι θεμελιώδεις για την παραγωγή και την αναπαραγωγή της ζωής, δεν αναγνωρίζονται ή αμείβονται πάντα. [3]

Αλλά πολλά έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του 1970. Η μισθωτή εργασία έχει γίνει πιο περιορισμένη και οι γυναίκες και οι ΛΟΑΤ + έχουν διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία οικονομικών στρατηγικών επιβίωσης για τις οικογένειές τους. Πολλές από αυτές τις στρατηγικές επικεντρώνονται στις ανάγκες των γειτονιών της εργατικής τάξης και στην αναπαραγωγή της ζωή μέσα από τη φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων (είτε σε βρεφική ηλικία είτε σε γηρατειά) έως ολόκληρο το πλαίσιο που εγγυάται βασικές υπηρεσίες για την επιβίωση και την αστικοποίηση αγροτικών και αστικών περιοχών, όπως τρόφιμα, ρούχα, στέγαση, ακόμα και νερό.[4] Η Deolinda Carrizo του Αγροτικού Κινήματος Santiago Η del Estero (MOCASE) μίλησε για τη δική της εμπειρία:

Έπρεπε να πάμε να δουλέψουμε μαζί με τα παιδιά μας και να ανεχτούμε το βλέμμα αγανάκτησης καθώς κοσκινίζαμε σακούλες σκουπιδιών. Έπρεπε να ανοίξουμε τις πόρτες των σπιτιών μας, ώστε τα παιδιά στη γειτονιά να μπορούν να έχουν ένα σνακ και έπρεπε να δημιουργήσουμε ollas populares [κοινοτικά κουζίνες].[5]

Αυτές οι στρατηγικές, που γεννιούνται από τις δικές μας διαδικασίες οργάνωσης στις γειτονιές μας, έχουν την ιδιαιτερότητα να επικεντρώνονται στην κατασκευή κοινωνικών υποδομών.

Αυτές οι εμπειρίες δημιουργούνται ως απάντηση στη νεοφιλελεύθερη απαλλοτρίωση, η οποία επιβαρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Είναι οι γυναίκες που μπαίνουν για να καλύψουν το κενό που δημιουργεί το κράτος όταν κόβονται οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι προστασίες. Τα δίκτυα αλληλεγγύης της κοινότητας παρέχουν μια πλατφόρμα για τον συντονισμό των απαιτήσεων που σχετίζονται με την εργασία, το δικαίωμα σε καθαρό περιβάλλον χωρίς βία και το δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την τροφή και την αρόσιμη γη.

Κοινότητα στο επίκεντρο
Η ανάγκη απομάκρυνε τις γυναίκες από το σπίτι, αλλά η πολιτικοποίηση των αναγκών τους τις οδήγησε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους στην κοινότητα. Η κοινότητα είναι ο τόπος από τον οποίο αναπτύσσονται οικονομικές, πολιτικές και στρατηγικές φροντίδας. Αυτές οι λαϊκές και φεμινιστικές οικονομίες παράγουν τρόφιμα, μονοπάτια, ασφαλτοστρωμένους δρόμους, αποχετευτικά συστήματα και σπίτια. Αλλά, πάνω απ’ όλα, παράγουν αγώνες, όνειρα και δίκτυα συναισθηματικής φροντίδας για την επιβίωση. Με τα λόγια της Janet Mendieta της Κεντρικής Ένωσης Εργαζομένων της Αργεντινής (CTA):

Εμείς, οι γυναίκες, που οργανώνουμε και εκτελούμε εργασίες φροντίδας, υποστηρίζουμε τις οικογένειές μας με μυριάδες τρόπους. Όχι μόνο τους παρέχουμε φαγητό, μαγειρεύουμε και σερβίρουμε το φαγητό, αλλά συχνά υποστηρίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα.

Δίκτυα που δημιουργήθηκαν από την κοινότητα των τρανσέξουαλ για να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις και τον στιγματισμό αποτελούν μέρος αυτής της κοινοτικής εργασίας. Η αλληλεγγύη τους κρατά ζωντανούς, όπως εξηγεί ο Luz Bejerano του Transgender Movement of Argentina ( Movimiento Transexual Argentino ):

Μια τρανσέξουαλ σύντροφος άνοιξε το υπαίθριο εστιατόριό της σε μια από τις πιο συντηρητικές πόλεις όπου υπάρχει η περισσότερη βία με βάση το φύλο και πατριαρχική βία. … Παρά τις διακρίσεις και ό, τι άλλο έπρεπε να αντιμετωπίσει, έφτασε εκεί για να είναι σε θέση να βοηθήσει τους τρανσέξουαλ και τα παιδιά και να τους δώσει ένα σνακ και κάτι για φαγητό.

Η γυναικεία και ουσιαστική φύση της κοινοτικής εργασίας
Οι ανισότητες που ενέχονται στον καταμερισμό της εργασίας βάσει φύλου αναπαράγονται επίσης από νέες χωρικές διαμορφώσεις της εργασίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα – αλλά και σε αντίσταση – του νεοφιλελευθερισμού. Με τον καταμερισμό εργασίας βάσει φύλου εννοούμε την ιστορική, κοινωνική και πολιτική διαδικασία μέσω της οποίας οι ικανότητες, οι δεξιότητες, η αξία ή / και η εργασία έχουν ανατεθεί σύμφωνα με βιολογικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο φύλο. Αυτό μεταφράζεται σε μια συγκεκριμένη κατανομή της εργασίας που είναι θεμελιώδης για την κοινωνική οργάνωση σύμφωνα με βιολογικά χαρακτηριστικά.

Στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες, αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από την άνιση αξία και αναγνώριση που αποδίδεται σε ορισμένα είδη εργασίας έναντι άλλων, το οποίο έχει συγκεκριμένες συνέπειες στην άνιση κατανομή εξουσίας σε ορισμένα σώματα έναντι άλλων. Σε αυτήν τη διαδικασία, οι τομείς της παραγωγής εμπορευμάτων και της αναπαραγωγής της ζωής χωρίστηκαν σε μια ιεραρχία, τοποθετώντας την τελευταία σε δευτερεύουσα θέση. Οι γυναίκες ήταν «επίσημα» επιφορτισμένες με όλες τις πτυχές της αναπαραγωγής. Οι άνδρες, από την άλλη πλευρά, ήταν επιφορτισμένοι με τον «έξω κόσμο» της παραγωγικής εργασίας, των σπουδών, της πολιτικής και του νόμου. Στην πορεία, η κατανόηση ότι η εργασία χωριζόταν μεταξύ «ανδρών στο χώρο εργασίας και γυναικών στο σπίτι» έγινε κοινή λογική. Αυτή η δυναμική είναι ένα σημαντικό σημείο για την κατανόηση της υποταγής της κοινωνικής δύναμης των γυναικών στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες.

Η κοινότητα, ως μια εκτεταμένη εγχώρια σφαίρα, διατηρείται μέσω του έργου των γυναικών και των LGBTQ + ανθρώπων. Η Shirly Britchez του Λαϊκού Κινήματος για Αξιοπρέπεια ( Movimiento Popular La Dignidad ) μίλησε για αυτό το σημείο:

Η συντριπτική πλειοψηφία μας είναι γυναίκες … και η πλειοψηφία μας δεν είχε δουλειά. Οι αποκαλούμενες νοικοκυρές, αυτό το είδος εργασίας δεν αναγνωρίστηκε ποτέ παρότι είναι επίσης μια μορφή εργασίας, έτσι, καλύτερα να το πούμε, δεν είχαμε επίσημη εργασία. Είχαμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να προωθήσουμε την πολιτική μας εκπαίδευση και να εκπαιδευσουμε τους εαυτούς μας. Ξεκινήσαμε τα Σαββατοκύριακα επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς ήμασταν απασχολημένες με άλλες εργασίες, όπως το να είμαστε πωλήτριες σε υπαίθριες αγορές ή να κάνουμε οικιακές εργασίες. Αξιοποιήσαμε την πολιτική μας εκπαίδευση και κατάρτιση χρόνο με το χρόνο. Τώρα εργαζόμαστε στη γειτονιά μας, έχουμε δουλειά, και είμαστε όλες γυναίκες.

«Μετακινούμε τον κόσμο, τον σταματάμε», μια παρέμβαση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 8ης Μαρτίου, βάσει μιας φωτογραφίας που τράβηξαν σύντροφοι από το Κίνημα Αποκλεισμένων Εργαζομένων, La Plata, Αργεντινή. Colectivo Wacha

Σε αυτές τις κοινότητες, η αναπαραγωγική εργασία προσεγγίζεται συλλογικά. Μέσω της πολιτικοποίησής της, δίνεται νέο νόημα σε αυτά τα καθήκοντα ως κοινωνικά απαραίτητο έργο. Ωστόσο, αυτή η εργασία εξακολουθεί να διανέμεται άνισα και συνεχίζει να γίνεται κυρίως από γυναίκες. Όπως εξήγησε η Janet Mendieta, «Είναι κυρίως έτσι επειδή ζούμε σε ένα πατριαρχικό σύστημα και ακόμη περισσότερο επειδή ζούμε σε μια γειτονιά εργατικής τάξης. Η δουλειά αυτή ήταν πάντα από τις γυναίκες. Έχουμε πάντα την ευθύνη να γνωρίζουμε πώς να μαγειρεύουμε και να καθαρίζουμε ». Οι δραστηριότητες, οι διαδικασίες και τα κοινοτικά δίκτυα είναι θεμελιώδη για τη διατήρηση της ζωής σε περιοχές που έχουν καταστραφεί. η Britchez ανέλυσε αυτό το σημείο. «[Η δουλειά μας] είναι απαραίτητη επειδή είμαστε αυτοί που ζούμε εδώ στη γειτονιά, γνωρίζουμε τι χρειάζεται, γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα, ζουμε δίπλα στους γείτονές μας κάθε μέρα και νοιαζόμαστε για όσους το χρειάζονται.»

Χωρίς αυτά τα βασικά δίκτυα και υποδομές δεν υπάρχει ζωή, ούτε αγορές, ούτε φαγητό στο σπίτι, εμβόλια, μάσκες ή κοινωνικές αποστάσεις. Η Silvia Campo του Encuentro de Organizaciones (που σημαίνει «ευρύ δίκτυο κοινωνικών οργανώσεων») εξήγησε ότι «Ανδεν κάναμε αυτή τη δουλειά, θα ξεκινήσαμε από το μηδέν. Δεν θα υπήρχε καθάρισμα στη γειτονιά, όλα θα ήταν αναποδογυρισμένα, πολλά από τα παιδιά και τους γείτονες θα ήταν χωρίς δείπνο το βράδυ, ή ένα ποτήρι γάλα το απόγευμα. θα υπήρχε ένα γεύμα λιγότερο ανά ημέρα. «

Αυτή η απο κοινού εξύφανση της εργασίας προκαλεί έναν ισχυρό μετασχηματισμό για όσους εμπλέκονται. Το έργο που είναι απαραίτητο για την οργάνωση των συνθηκών διαβίωσης, οδηγεί στη δημιουργία στρατηγικών αντίστασης που αμφισβητούν και μεταμορφώνουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες βασίζεται αυτό το σύστημα. Σε αυτές τις συλλογικές διαδικασίες, παράγεται κάτι περισσότερο από τη φροντίδα: «αυτοί είναι χώροι όπου σκεφτόμαστε βαθιά τον τρόπο που ζούμε… όπου οι άνθρωποι και η ομάδα στη γειτονιά αμφισβητούν το σύστημα κυριαρχίας, καταπίεσης, πατριαρχίας. Αυτό που έχουμε είναι ένας ευρύς, ανοιχτός χώρος για την κοινότητα », εξήγησε η Analia Jara της La Enramada (που σημαίνει «πλεγμένα κλαδιά »).

Αναγνώριση και αμοιβή
Αυτές οι λαϊκές φεμινιστικές οικονομίες δεν λαμβάνουν πάντα την αναγνώριση που τους αξίζει, παρόλο που γνωρίζουμε ότι το έργο τους είναι απαραίτητο για την κοινότητα και ότι είναι πάντα σε ετοιμότητα. Συχνά δεν τους αποδίδεται, παρά το γεγονός ότι είναι βασικοί πυλώνες στην κοινότητα. Για πολλά χρόνια, αγωνίζονται για κοινωνική και οικονομική αναγνώριση για αυτό το έργο. Η Janet Mendieta επεκτάθηκε σε αυτό το σημείο:

Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είμαστε ουσιαστικοί εργαζόμενοι και έπειτα ότι πρέπει να αναγνωριστούμε με τους μισθούς για τη δουλειά μας επειδή εργαζόμαστε πολύ περισσότερο από ό, τι πρέπει. Κάνουμε πολλή δουλειά για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της υγείας. Δουλεύουμε ως μαγείρισσες σε κυλικεία και σε εστιατόρια. και κανένα από αυτά δεν αναγνωρίζεται ούτε καθίσταται ορατό. Εάν δεν γίνει ορατό, σίγουρα δεν θα αναγνωριστεί ή δεν θα αμείβεται.

Αυτές οι γυναίκες δίνουν νέο νόημα στο σύνθημα «αυτό που αποκαλούν αγάπη είναι απλήρωτη εργασία», το οποίο εμφανίστηκε σε τοιχογραφίες σε όλη την Αργεντινή κατά τη διάρκεια των διεθνών φεμινιστικών απεργιών. Όπως είπε η María Benitez της Federación de Organizaciones de Base («Ομοσπονδία Οργανώσεων Βάσης»), «Αυτό που δίνουμε είναι απλήρωτη εργασία. Κανείς δεν εκτιμά τη δουλειά μας ως γυναίκες, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που λένε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. «

Επαναπροσδιορισμός των εργασιών κοινωνικής φροντίδας
Η πανδημία μάς έχει δείξει περισσότερο από ποτέ ότι η ανισότητα και η επισφάλεια είναι η πραγματικότητα για την πλειονότητα της κοινωνίας. Οι γειτονιές της εργατικής τάξης που τηρούσαν την «απομόνωση της κοινότητας» και όχι την ατομική απομόνωση προσπάθησαν να ξεπεράσουν τις υλικές ανισότητες και να εγγυηθούν την πρόσβαση στα δικαιώματα μέσω αυτής της συλλογικής κατασκευής στρατηγικών και δικτύων. Για παράδειγμα, οι γυναίκες και τα άτομα LBTQ + στη πρώτη γραμμή λειτουργούν κοινωνικές κουζίνες. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς οι ανάγκες έχουν αυξηθεί δραματικά ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η πείνα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Όπως εξήγησε ο Luz Bejerano:

Είχαμε 200 τρανσέξουαλ συντρόφους εγγεγραμμένους στην κουζίνα της κοινότητας πριν… ξαφνικά, από την πανδημία, υπάρχουν περισσότεροι από 500 σύντροφοι στην περιοχή που άρχισαν να μας καλούν επειδή χρειάζονται φαγητό από τότε που έχασαν την πηγή εισοδήματός τους . Ο δήμος δεν τους παρέχει επισιτιστική βοήθεια και άλλη υποστήριξη, κάτι το οποίο έχει εκθέσει το κλείδωμα.

Παίρνουν τα υλικά, προετοιμάζουν και διανέμουν τρόφιμα και διαχειρίζονται τις δυσκολίες συμμόρφωσης με τα μέτρα κλειδώματος. Η Lucero Ayala του Λαϊκού Κινήματος για Αξιοπρέπεια εξηγεί πώς έβλεπαν τον εαυτό τους να είναι υποχρεωμένοι να διαφοροποιήσουν τα καθήκοντά τους και να δημιουργήσουν τα δικά τους πρωτόκολλα, βασιζόμενες στην φράση «φροντίζουμε ο ένας τον άλλον»: «Στη γειτονιά, είμαι κοινοτική συνήγορος υγείας. Καθαρίζω τους δρόμους και υποστηρίζω επίσης τις κουζίνες της κοινότητας βοηθώντας τους συντρόφους να συγκεντρώνουν συσκευασμένα γεύματα, εξηγώντας πώς πρέπει να τηρούμε τα πρωτόκολλα, δίνοντας πληροφορίες».

Εκατοντάδες συνήγοροι υγείας πραγματοποιούν επισκέψεις στα σπίτια για να ανιχνεύσουν τον ιό, να παρακολουθήσουν τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια του κλειδώματος και να πραγματοποιήσουν εκστρατείες στη γειτονιά για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να φροντίσουν τον εαυτό τους και επικοινωνούν τις απαντήσεις με τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Η Silvia Campo εξήγησε ότι:

Ψάχνουμε επίσης πληροφορίες για το πού υπάρχουν κρούσματα COVID και σε ποιες γειτονικές … [και] τη φροντίδα που πρέπει να ληφθεί για να αποφευχθεί η μόλυνση από τον ιο. Επίσης, διαδίδουμε πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες που οι κλινικές υγείας παρακολουθούν το κοινό, τις ημέρες που διανέμουν γάλα, τις ημέρες που εμβολιάζουν τα παιδιά, που οι άνθρωποι πρέπει να πάνε εάν έχουν συμπτώματα, που μπορούν να καλέσουν για να αναζητήσουν ή να λάβουν ιατρική φροντίδα και πού μπορούν να λάβουν πληροφορίες.

Ailén Possamay, Οικιακή ανυπακοή / Αυτό που αποκαλούν αγάπη είναι άμισθη εργασία, Concepción, Χιλή, 2019.

Είναι επίσης αυτές οι γυναίκες σταματούν την έξωση των γειτόνων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πληρωμές μισθωμάτων ενόψει της σπάνιας απασχόλησης και των νέων προκλήσεων να τα φέρουν εις πέρας με ήδη υπαρχοντα οικονομικά επίπεδα διαβίωσης. Η Britchez αφηγείται αυτές τις προσπάθειες με περισσότερες λεπτομέρειες:

Οι γείτονές μας μας είπαν ότι αντιμετώπιζαν έξωση λόγω των πληρωμών ενοικίου. Γνωρίζουμε καλά ότι δεν έχουν δουλειά. Δεν μπόρεσαν να πληρώσουν ενοίκιο και οι ιδιοκτήτες ζήτησαν είτε να πληρώσουν ενοίκιο ή εκδιωχθούν και θα θα έπρεπε να βρουν άλλο μέρος για να ζήσουν. Έτσι, οργανωθήκαμε γύρω από αυτό το ζήτημα μεταξύ μας και στη κοινότητα για να μπορέσουμε να πάμε στο σπίτι και να μιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες και να τους πούμε ότι δεν μπορούν να διώξουν οικογένειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Εκατοντάδες υποστηρικτές για τα δικαιώματα των γυναικών και μέλη φεμινιστικών δικτύων συνόδευσαν γυναίκες και ΛΟΑΤΚ + άτομα που αντιμετώπιζαν βία στο πλαίσιο του κλειδώματος. Αναδημιούργησαν συναντήσεις και χώρους εμπιστοσύνης με πολλούς τρόπους. Η Lourdes Durán της φεμινιστικής συνέλευσης του Soldati ( Asamblea Feminista de Soldati ) εξήγησε ότι «Το φεμινιστικό δίκτυο οργανώνει τον τρόπο παρέμβασης σε περιπτώσεις βίας με βάση το φύλο, δημιουργώντας ένα κοινό πρωτόκολλο σε όλη τη γειτονιά για την προστασία των γυναικών που είναι θύματα έμφυλης βίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση».

Όλα αυτά τα δίκτυα, οι εργασίες και οι οργανωτικές διαδικασίες έχουν αποδειχθεί ακόμη πιο ουσιαστικές από ποτέ για την αντιμετώπιση της κρίσης που εντείνεται από την πανδημία. Με την υποστήριξη κοινοτικών πρακτικών που έχουν αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου για την οργάνωση κοινωνικών αγαθών, οι κηδεμόνες της κοινότητας σε αυτά τα κοινοτικά δίκτυα υποστήριξης δείχνουν ότι τώρα περισσότερο από ποτέ η διατήρηση της ζωής απαιτεί αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη. Αλλά εφιστούν επίσης την προσοχή σε αυτό το έργο κοινοτικής φροντίδας, το οποίο δεν είναι πάντα ορατό και σχεδόν ποτέ δεν αμείβεται, και στο οποίο γυναίκες και LGBTQ + παίζουν ηγετικό ρόλο.

Μέρος 2: Το σπίτι ως τοποθεσία αγώνων

Κάθε σπίτι είναι πολιτικό
Σε όλη την ιστορία, ο φεμινισμός είχε το καθήκον να πολιτικοποιήσει αυτό που έχει ήδη κανονικοποιηθεί και έχει οργανωθεί για να αλλάξει τη διαμόρφωση του σπιτιού και των σχέσεων μέσα σε αυτό. Από τη δεκαετία του 1970, το σύνθημα «το προσωπικό είναι πολιτικό» χρηχμοποιείται ως βασική φράση μεταξύ των φεμινιστών για να αμφισβητήσει ό, τι υποτίθεται ότι κρύβεται στη λεγόμενη ιδιωτική σφαίρα.

Επιπλέον, το νοικοκυριό υπήρξε ανέκαθεν μια οικονομική μονάδα: μέσα σε αυτό, υπάρχει παραγωγή και ανταλλαγή. Το ποιος παράγει και ποιος ανταλλάσσει το προϊόν αυτού του έργου έχει αλλάξει σε όλη την ιστορία παράλληλα με τις μεταβαλλόμενες ιδέες της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας μέχρι να φτάσει στην οικοδόμηση της τρέχουσας ταξινόμησης του τυπικού νοικοκυριού. [6] Όπως το έθεσε η Paula Aguilar του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Αργεντινής (CONICET):

Αυτό που αναμένεται είναι ότι το ιδανικό οικογενειακό νοικοκυριό αποτελείται από έναν πάροχο – τον άνδρα – και μια νοικοκυρά που είναι πρόθυμη να μεγαλώσει τα παιδιά και να φροντίσει τις δουλειές. Στην έννοια του σπιτιού, υπάρχει μια ουτοπία της κοινωνικής ζωής. Ωστόσο, τα όρια του νοικοκυριού έρχονται αντιμέτωπα με πολλές κριτικές, αντιστάσεις, προκλήσεις και εντάσεις. Είναι αυτός ο μόνος δυνατός τρόπος οργάνωσης της θρέψης της ζωής;

Παρά αυτήν την στερεοτυπική εικόνα, την οποία βλέπουμε να αναπαράγεται σε διαφημίσεις, το νοικοκυριό έχει σχεδιαστεί ως ένας δικός του κόσμος από τη δημόσια πολιτική και σε όλα τα πεδία. Η Aguilar εξηγεί ότι:

Το σπίτι έχει ιστορικά διαμορφωθεί ως συμβολικός και υλικός πυρήνας της σύγχρονης οικιακής ζωής. Δεν είναι το ίδιο με την οικογένεια. Οι ιδιότητες και η μέθοδος οργάνωσης που έχει υιοθετήσει το σπίτι υπερβαίνει τους δεσμούς συγγένειας. Ένα σπίτι μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες οικογένειες και αυτό μπορεί επίσης να διαφέρει ανάλογα με την κοινωνική τάξη, την περιοχή και τα έθιμα.

Η ευθύνη της φροντίδας και της οικιακής εργασίας ποικίλλει σημαντικά σε κάθε είδος σπιτιού. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, το κλείδωμα ενίσχυσε την οικογενειακή ευθύνη της φροντίδας και των δεσμών γενικά. Η ελάχιστη επαφή με άλλους που απαιτείται από το κλείδωμα έχει περιορίσει κάθε μορφή οργάνωσης φροντίδας που υπερβαίνει τα φυσικά όρια του σπιτιού και ανάγκασε την ιεράρχηση ορισμένων σχέσεων έναντι άλλων.

Η πανδημία θέτει την αλληλεξάρτηση μας στο προσκήνιο και επαναπροσδιορίζει ποιος γίνεται μέρος των σπιτιών μας: αυτό που ονομάζουμε οικογένεια δημιουργείται με πολλούς τρόπους. Σε ένα από τα πολλά παραδείγματα αυτής της πραγματικότητας, όταν η Pamela Cutipa, μια εργάτρια του σεξ, δεν μπόρεσε να πάει στη δουλειά τις πρώτες εβδομάδες του κλειδώματος, εκδιώχθηκε από το σπίτι της. Ήταν η Margarita , μια οικιακή εργαζόμενη, που της πρόσφερε ένα μέρος για να ζήσει.

Η οικονομική εξάρτηση και η στεγαστική ανασφάλεια είναι πραγματικότητες και περιορισμοί που συνεχώς επανεμφανίζονται στις ιστορίες χιλιάδων γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ασφαλές σπίτι κατασκευάζεται πέρα από τους τοίχους του σπιτιού τους. Tα δίκτυα είναι που πλεγμένα μαζί προστατεύουν, συντροφεύουν και μεταμορφώνονται. Ωστόσο, τα μέτρα αποκλεισμού περιορίζουν τις πιθανότητες εξεύρεσης υποστήριξης έξω από το σπίτι όταν αυτά τα σπίτια είναι επισφαλείς χώροι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Casa Anfibia («Αμφιβόλος Οίκος»), μια κοινωνική οργάνωση αφιερωμένη στην κατασκευή φεμινιστικών κατοικιών και χώρων, τροφίμων και υποστήριξης, δεν αμφιταλαντεύτηκε όταν πώς να αντιμετωπίσει μια περίπτωση βίας που συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένα από τα μέλη της, η Ileana Fusco, εξήγησε την προσέγγισή τους με περισσότερες λεπτομέρειες:

Δεν υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε την έξοδο από τη έμφυλη βία αν δεν σκεφτούμε για τη στέγαση, για το σπίτι, για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το νοικοκυριό, για το ποιος μου δίνει τη δυνατότητα να έχω αυτό το σπίτι. Αυτή τη στιγμή, ήμασταν εμείς οι σύντροφοι που οργανωθήκαμε και, με αυτό που είχαμε -που ήταν τεχνικές δεξιότητες- και με άλλους συντρόφους στην ίδια γειτονιά, αποφασίσαμε να χτίσουμε ένα σπίτι.

Ο καταμερισμός της εργασίας βάσει φύλου
Τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού , η βασική εργασία φροντίδας πέφτει δυσανάλογα στα σώματα των γυναικών και των LGBTQ + ατόμων. Όπως επισημαίνει η Silvia Federici στην «Πατριαρχία του Μισθού» (2018), η οικιακή εργασία είναι πολύ περισσότερο από τον καθαρισμό του σπιτιού. Είναι να υπηρετούν σωματικά, συναισθηματικά και σεξουαλικά εκείνους που κερδίζουν μισθό.

Αυτό είναι σαφές στην περίπτωση της Rita, ενός από τις 1,4 οικιακές εργαζόμενες που απασχολούνται σε ιδιωτικές κατοικίες στην Αργεντινή. [7] Η Rita είναι εβδομήντα ετών και είναι εργαζόμενη στο σπίτι για τους ηλικιωμένους τα τελευταία σαράντα χρόνια. Η δουλειά της έχει θεωρηθεί απαραίτητη από την αρχή της πανδημίας. Δεν πήγε σπίτι της τους πρώτους δύο μήνες της πανδημίας από φόβο ότι θα μετέδισε το COVID-19 στην οικογένειά της. Παρόλο που δούλεψε όλη της τη ζωή, όπως και ο σύζυγός της, η Rita ήταν πάντα υπεύθυνη για την οργάνωση και την εκτέλεση οικιακών καθηκόντων:

Πριν από την πανδημία, η ζωή μου ήταν πολύ διαφορετική. … Μπήκα στη δουλειά το απόγευμα της Τετάρτης και έμεινα μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας και μετά επέστρεψa την επόμενη Τετάρτη. Όταν πήγα σπίτι τη Δευτέρα, άρχισα ξανά γιατί, επειδή ο σύζυγός μου δούλευε, το σπίτι ήταν χάος. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά επειδή πήγε στη δουλειά στις 4 π.μ. και έφυγε στις 8 μ.μ.

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η βιολογική οικογένεια παρεμβαίνει, παρουσιάζονται άλλες προκλήσεις, όπως συνέβη στην περίπτωση της Mariana Rojas, εργαζόμενης στον τομέα της υγείας. Η Mariana αποφάσισε να αυξήσει τις ώρες εργασίας της, επειδή αυτό απαιτούσε η πανδημία, αν και πέρασε μήνες χωρίς να δει τα παιδιά της. Όταν πήρε αυτή την απόφαση, «ο πρώην σύζυγός μου μου είπε «ναι, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν θα πάω στη δουλειά». Αλλά, παρά τη συμφωνία αυτή, επαναφέρει τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου:

Ο πρώην σύζυγός μου δεν είχε κανένα πρόβλημα. όλα ήταν όλα έτοιμα, αλλά όταν ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με το σχολείο, τα προγράμματα και όλα τα άλλα, δεν ήξερε πώς. Ήταν πάντα αφοσιωμένος μόνο στην δουλειά του και στο να είναι με τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους… Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε να ρωτάει: τι να κάνω με τα προγράμματα; Ασκήσεις για το σπίτι? Γιατί με αποκαλούν μαμά του σχολείου; Η μαμά μου έπρεπε να παρέμβει: τώρα είναι υπεύθυνη για όλα όσα έχουν να κάνουν με τη σχολική εργασία, τον προγραμματισμό, τις ιατρικές ευθύνες, τις ασκήσεις, τις συναντήσεις…

«Η αξιοπρέπεια δεν εκδιώκεται», παρέμβαση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Μαρτίου των αστέγων, 15 Ιανουαρίου 2017,
Mar del Plata, Αργεντινή. Colectivo Wacha

Για τη Mariana και την οικογένειά της, η αλλαγή ρόλων τους οδήγησε να αναρωτηθούν και να μιλήσουν για το τι είχε γίνει κανονικοποιημένο: «οι δεσμοί μεταξύ της οικογένειας πρέπει να ήταν διαφορετικοί», είπε, και όχι «θα φροντίσω εγώ αυτό και θα φροντίσεις εσυ αυτό»‘. Ο καταμερισμός των ευθυνών ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου. Δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα. Ένας γείτονας, μια θεία, μια γιαγιά. αυτός είναι που γενικά έρχεται να βοηθήσει.

Όταν οι φεμινίστριες ρωτούν η μια την άλλη για τις σχέσεις που διατηρούν τη ζωή, ταυτόχρονα αναρωτιόμαστε, ποια ζει; Όπως περιγράφει η Marta Dillon, λεσβία, δημοσιογράφος και φεμινίστρια ακτιβίστρια:

Για μένα, η οικογένεια έχει να κάνει με δεσμούς φροντίδας και πώς οι πράξεις μας επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Δεν είναι κάτι μονολιθικό. Είναι κάτι που είναι πάντα σε κίνηση. Δεν είναι μόνο η αγάπη που κάνει μια οικογένεια – Είναι αγάπη και αμοιβαία φροντίδα, να μοιράζονται τις ευθύνες μεταξύ τους. Η δημιουργία μιας κοινότητα στοργής και κοινής ευθύνης. … Η ανατροφή παιδιών και η φροντίδα είναι καθήκοντα που μπορούν να αναληφθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει να είμαστε σε θέση να σκεφτόμαστε τη φροντίδα των ανθρώπων με πιο συλλογικό τρόπο.

Η καθημερινή πρόκληση είναι να οικοδομήσουμε κοινωνικές και συναισθηματικές σχέσεις που να στηρίζουν τη ζωή των άλλων που δεν είναι οργανωμένες γύρω από τις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας ή τα κέρδη των λίγων. Αυτή η πρόκληση ενσωματώνεται στο σύνθημα που λέει ότι θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα «στους δρόμους, στις πλατείες και στα φύλλα».

Μέρος 3: Το κορίτσι ρομπότ

Ότι δεν ονομάζεται δεν φαίνεται
Λίγη αναγνώριση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτή η κοινωνική αναπαραγωγή κάλυψε τη συσσώρευση κεφαλαίου στους αόρατους και γυναικείους χώρους όπου οι γυναίκες εκτελούν δουλειές στο σπίτι και φροντίδα. [8] Θεωρείται ως έλλειμμα, πρόβλημα ή δαπάνη, τόσο οι άνδρες όσο και οι πολιτείες έχουν αποφύγει να αντιμετωπίσουν αυτό το είδος εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ή φυσικό το γεγονός ότι η οικιακή εργασία και η φροντίδα χαρακτηρίζονται από βία και ανισότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντιθέτως, είναι κοινωνικές κατασκευές που προκύπτουν από ένα παράδειγμα που ορίζεται από μια ψευδή έννοια αυτάρκειας και που αρνείται την ευαλβτότητα και την αλληλεξάρτηση ως έμφυτες συνθήκες ζωής σε όλες τις παραλλαγές της.[9] Αυτή είναι η «αόρατη πλευρά» που συντηρεί ολόκληρο το κοινωνικοοικονομικό σύστημα. [10]

Το γεγονός ότι η εργασία και οι εργαζόμενοι που είναι οι πιο απαραίτητοι για να μπορεί η κοινωνία να λειτουργήσει είναι η λιγότερο αναγνωρισμένη προκαλεί αγανάκτηση: όπως επεσήμανε η Evelyn Cano της Εργατικής Συλλογικότητας Nordelta, Αργεντινή ( Colectivo de Trabajadoras de Nordelta , Argentina), «όλες αυτές οι δουλειές, το να υπάρχουν καθαρά ρούχα, η προετοιμασία του φαγητού, το μεγάλωμα παιδιών, είναι ζωτικά απαραίτητες και η πανδημία το έδειξε αυτό. » Πίσω από το «κορίτσι ρομπότ», όπως το έθεσαν οι Quintana και Roco (2019), υπάρχουν γυναίκες και LGBTQ + άτομα με τη δική τους ζωή, συναισθήματα και έργα.

Η εργασία στο σπίτι και στη φροντίδα ήταν πάντα υποτιμημένη, ιδιωτικοποιημένη και ανεπίσημη. [11] Ακόμα και όταν αυτή η εργασία πληρώνεται, διατηρεί αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία επιδεινώνονται περαιτέρω μέσω άνισων κανονισμών και νόμων καθώς και τη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ελάχιστη κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική, πολιτική και θεσμική αναγνώριση αυτού του έργου επιδεινώνει την κοινωνική ανισότητα σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (2016), το 80% των οικιακών και νοσηλευτικών εργαζομένων σε όλο τον κόσμο είναι γυναίκες, η πλειοψηφία στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική και σχεδόν το 90% εργάζεται στην άτυπη οικονομία χωρίς κοινωνική προστασία. Αυτή η ανισότητα έχει ως επί το πλείστον καθορισει αυτη την εργασία, όπως εξηγεί η Evelyn Cano:

Η προκαταληψη της σχέσης μεταξύ οικιακής εργασίας και γυναικών έχει ως φυσική συνέπεια το 97% του τομέα αυτού να είναι γυναίκες. αυτό θα πρέπει να μιλάει από μόνο του. Δεν έχουμε συνδικαλιστικά δικαιώματα και το 75% από εμάς εργάζεται κάτω από το τραπέζι χωρίς νομική προστασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εργατικού ατυχήματος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί σε εμάς.

Ως αποτέλεσμα, είπε, ως οικιακη εργαζόμενη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, «κόλλησα τον κορονοϊό καθαρίζοντας το σπίτι κάποιου άλλου… η κατάστασή μας επιδεινώθηκε και αυτό συμβαίνει επειδή εργαζόμαστε σε εντελώς άτυπες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας μας κάνουν ό,τι θέλουν».

Τα νομικά κενά, οι παραλείψεις και οι αμφισημίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της κοινωνικής τύφλωσης, η οποία επιτρέπει -μέσω δράσης ή παράλειψης- μια πληθώρα καταχρήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως εξηγεί η Pilar Gil Pascual των Μη Οικόσιτων Εργαζομένων (Trabajadoras No Domesticadas):

Οι οικιακοί βοηθοί δεν γνωρίζουμε πού να ξεκινα η δουλειά μας ή πού τελειώνει, διότι δεν είναι γραμμένο στον νόμο όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν πολλά πράγματα που «ξεχνιούνται» … όπως να ρυμθίσουν τη νυχτερινή βάρδια. Η εργασία αυτή αυτό είναι πολύ λιγότερο ρυθμισμένε από άλλα είδη εργασίας, και δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης. Εξαρτώμαστε συνεχώς από την καλή θέληση όσων μας προσλαμβάνουν.

Εργασία σπιτιού και φροντίδας από μια διαθεματική προοπτική
Η οικιακή εργασία και η φροντίδα εκθέτουν τη βαρβαρότητα του ρατσισμού που διαπερνά τις κοινωνίες μας. [12] Οι φτωχές γυναίκες και οι έγχρωμοι LGBTQ + φέρουν το βάρος αυτής της διεστραμμένης πραγματικότητας. Στην τρέχουσα συστημική κρίση, βλέπουμε πώς το κεφάλαιο διαχειρίζεται, για άλλη μια φορά, την ενίσχυση των τόπων κυριαρχίας και εκμετάλλευσής του. Η πατριαρχική βία, ο φασισμός και ο ρατσισμός επαναπροσδιορίζονται ως μηχανισμοί και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Πολλαπλές μορφές καταπίεσης είναι το νόμισμα και το προϊόν ενός ιστορικού χρέους που έχει επιδεινωθεί από την πανδημία, απομόνωση, αντικειμενοποίηση, διάκριση και κατάχρηση ζωής, σωμάτων και θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Διαφορετικές εκδηλώσεις βίας τέμνονται και αλληλεπικαλύπτονται, προσκολλώντας στα σώματα αυτών των εργαζομένων. Η Mercedes της Εργατικής Συλλογικότητας Nordelta της Αργεντινής μίλησε για τη δική της εμπειρία με αυτήν τη βία:

Τίποτα άλλο δεν με ενδιέφερε. δεν είχε σημασία αν με απολύσουν … Δεν μπορούσα πλέον να αντέξω την ταπείνωση και τις διακρίσεις που υπέστησα όταν πήγαινα και εκτελούσα αυτό που αποκαλούν «ουσιαστική» εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για πολλές γυναίκες εργαζόμενες, αυτή η υποβάθμιση επιδεινώνεται περαιτέρω από τον ιστορικό αντίκτυπο της αποικιοκρατίας. Αυτή η κυριαρχία βαρύνει κάθε άτομο και υποκείμενο με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι ακόμη πιο έντονοι όταν πρόκειται για γυναίκες μετανάστριες που υφίστανται ρατσιστικά και βίαια κυκλώματα σύγχρονης δουλείας. Όπως εξήγησε η Rafaela Pimentel Lara της Domestic Territory – Madrid, «Οι μετανάστριες φέρνουν αυτόν τον ρατσισμό σαν βάρος… Ο τρόπος που εκτελείται αυτή η εργασία από μαύρες γυναίκες, αυτόχθονες γυναίκες θυμίζει δουλεία. Όσον αφορά τους μετανάστες, η εργασία τους δεν αναγνωρίζεται. » Η Mercedes επεκτάθηκε σε αυτό το σημείο, καλώντας την προσοχή μας στη σχέση μεταξύ της ρύθμισης των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της έκθεσης των μεταναστών στη βία στα χέρια των εργοδοτών τους:

Δούλεψα με συντρόφους μετανάστες στους οποίους παρέχονται καταλύματα από τους εργοδότες τους και η διάκριση στην οποία υφίστανται είναι διπλάσια από αυτή που αντιμετωπίζουμε. Δεν τους αφήνουν να ξεκουραστούν, εκμεταλλεύονται την κατάστασή τους επειδή είναι μόνοι τους… Με έχουν ρωτήσει χιλιάδες φορές για κορίτσια και όταν με ρωτούν, λένε, «αν είναι από την Παραγουάη ή το Περού, αυτό είναι καλύτερο» και στον εαυτό μου λέω «… φυσικά, γιατί αν είναι μετανάστριες, θα μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε ακόμη περισσότερο»

Αυτές οι γυναίκες εργαζόμενες βρίσκονται στις πρώτες γραμμές της εργασίας περίθαλψης και του «αδύναμου κρίκου» σε μια αλυσίδα ευαλωτότητας, βίας και κακοποίησης. Στην παγκόσμια οικονομία, η ανασφάλεια και η βία δεν αγνοούνται μόνο, αλλά ενθαρρύνονται ενεργά για τη διατήρηση των οικονομικών ιεραρχιών.

Η εργασιακή, κοινωνική και οικονομική βία είναι πραγματικότητες που είναι πολύ γνωστές για τους μετανάστες εργαζόμενους σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Η Delia, μια φεμινίστρια μετανάστρια και μέλος του Ni Una Migrante Menos («Καμία μετανάστρια εργαζόμενη λιγότερη»), μίλησε για αυτήν την πραγματικότητα:

Η εκμετάλλευση που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι θα επιδεινωθεί πολύ. Εάν δεν έχουμε δουλειά τώρα, σίγουρα δεν θα έχουμε αργότερα. Τότε φυσικά θα καταλήξουμε να δεχτούμε ό, τι μπορούμε να πάρουμε: τους μισθούς που προσφέρουν, τους όρους που μας επιβάλλουν. Θα καταλήξουμε να το αποδεχτούμε γιατί πρέπει να επιστρέψουμε με χρήματα στις οικογένειές μας. Και όσες από εμάς που είμαστε μετανάστριες χρειαζομαστε κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα για να τα στείλουμε στις οικογένειές μας ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. … Σίγουρα πολλοί από αυτούς που επέστρεψαν στην Αργεντινή μετά τη μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες, θα μεταναστεύσουν ξανά. Αλλά θα μεταναστεύσουν σε χειρότερες συνθήκες από πριν.

Θα μεταναστεύσουν σε χειρότερες συνθήκες, επειδή οι συνθήκες ζωής γίνονται όλο και πιο επισφαλείς, καθώς τα δικαιώματα των εργαζομένων υποχώρησαν ως αποτέλεσμα των δεινών των τοπικών οικονομιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι με τη λιγότερη προστασία είναι αυτοί που απασχολούνται. Παρ ‘όλα αυτά, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν και να συγκρατούν τη διεστραμμένη λογική της προόδου του κεφαλαίου, του οποίου ο ρόλος στην εμβάθυνση των κρίσεων είναι απολύτως σαφής.

Ailén Possamay, Ανώνυμο, González Catán (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή), 2019.

Η μετανάστευση είναι μια στρατηγική επιβίωσης, αλλά είναι επίσης μια πολυδιάστατη και μη γραμμική πορεία που παρουσιάζεται σε εκείνους που αποφασίζουν να ξεφύγουν από τη σεξουαλική, οικονομική, θεσμική και οικογενειακή βία. Η οικιακή εργασία είναι συχνά η μόνη επιλογή για όσους ακολουθούν αυτό το μονοπάτι και που αναζητούν την ευκαιρία να επιτύχουν οικονομική αυτονομία, να αποκτήσουν μια νομικά αναγνωρισμένη εργασιακή κατάσταση και να ανακτήσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτενέργειά τους. Στους συλλογικούς χώρους εργασίας, βρίσκουν την αδελφοσύνη, τη φιλία και το acuerpamiento, τη συλλογική ενέργεια που αντιστέκονται. [13] Σε αυτούς τους χώρους, είναι σε θέση να φτάσουν πέρα από τις θυσίες και τις υποχρεώσεις και να βρουν μάθηση, απόλαυση και συλλογικότητα.

Παρά τις πολλαπλές διαδικασίες εκμετάλλευσης στις οποίες εκτίθενται αυτοί οι εργαζόμενοι, χιλιάδες σύντροφοι έχουν δημιουργήσει δυναμική και χειραφετική αντίσταση. Όπως λένε οι εργάτριες που καθαρίζουν ιδιωτικά σπίτια στο Μπουένος Άιρες, «η Πατριαρχία πρέπει να τρέμει. Δεν είμαστε οικιακες ή κατοικίδια. Δεν είμαστε υποταγμένες ή αφοσιωμένες. Είμαστε μη εξημερωμένες». Σε αυτό, οι συντροφισσες από την Domestic Territory προσθέτουν: «Κάνουμε τον κόσμο να γυρίζει και θα αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, επειδή η αλλαγή της οικιακής εργασίας και της φροντίδας θα ήταν επανάσταση στις ρίζες του». Κινεί, οργανώνει και αναδιοργανώνει τα πράγματα.

Μέρος 4: Γενιές που ταράζουν τη φωλιά της σφήκας

Οι δεκαετίες του νεοφιλελευθερισμού φαίνεται να επιβαρύνουν πάντα τα ίδια σώματα. Η κρίση της κοινωνίας που βασίζεται στους μισθούς δεν μετέβαλε την άνιση κατανομή της εργασίας, ούτε την αναγνώρισε ως αναπόσπαστο στοιχείο όλων των ζωών – παρά το πώς οι φεμινίστριες έχουν πολιτικοποιήσει εδώ και καιρό αυτήν τη συζήτηση.

Στεκόμαστε στους ώμους των συντρόφων που από καιρό κουνάνε τη φωλιά της σφήκας για να ρίξουν φως στον θεμελιώδη ρόλο της οικιακής εργασίας και της εργασίας φροντίδας στη διατήρηση και αναπαραγωγή των κοινωνιών μας. Οι αγώνες εκείνων που ήρθαν πριν από εμάς είναι σημεία αναφοράς για όσους από εμάς επιδιώκουμε να αναζωογονήσουμε αυτές τις συζητήσεις σήμερα, από τον αγώνα για την αναγνώριση της οικιακής εργασίας και τη δημιουργία της Διεθνούς Εκστρατείας Μισθού για Οικιακές Εργασίες (IWFHC) στη δεκαετία του 1970 έως διαπιστευμένες εργαζόμενους της Κοινωνικής Πρόνοιας (ASHA) στην Ινδία που μάχονται για προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό(PPE), αναγνώριση και αμοιβή και τις νοσοκόμες στη Νότια Αφρική που αγωνίζονται για τεσ, PPE, και καλύτερη διαχείριση της υγείας.[14] Αυτοί είναι οι αγώνες που ο Thomas Sankara υπερασπίστηκε στη Μπουρκίνα Φάσο, όπου δημιούργησε μια ημέρα αλληλεγγύης, όπου οι άνδρες έπρεπε να εκτελούν οικιακή φροντίδα ως έναν τρόπο για να ωθήσει μια ατζέντα πέρα από τα τείχη του προσωπικού και να πολιτικοποιήσει τη δυναμική και την εργασία μέσα στο σπίτι, καθώς και τη βία και την ανισότητα που την υποστηρίζουν. Αυτοί είναι οι αγώνες που γράφονται στα συντάγματα της Βενεζουέλας και του Ισημερινού, για να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα, τα οποία αναγνωρίζουν τις οικιακές εργασίες ως μέρος της οικονομικής δραστηριότητας.

Η πανδημία αποκάλυψε μια πραγματικότητα που εδώ και πολύ καιρό αναπτύσσεται, στην οποία οι ανισότητες, οι αδικίες και οι ασυμμετρίες ενσωματώνονται βίαια στην τάξη της κοινωνίας. Η καταπίεση των σωμάτων και της ζωής που εκτίθενται σε ατελείωτες εργάσιμες ημέρες, είτε αμειβόμενες είτε μη αμειβόμενες, εντός ή εκτός του σπιτιού, έγιναν ακόμη χειρότερες. Το κλείδωμα, η γενική απομόνωση και ο περιορισμός της κίνησης είχαν καταστροφικές συνέπειες για όσους βασίζονται στο να συνεργάζονται μαζί καθημερινά, σε εκείνους των οποίων τα εργασιακά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται και σε εκείνους που πλήττονται από έλλειψη στέγασης ή ανασφάλεια γης. Η υπόθεση του κλειδώματος ως παγκόσμια απάντηση στην κρίση της υγείας ενίσχυσε περαιτέρω την οικογενειακή λογική που ενίσχυσε τα πρότυπα βίας, καταπίεσης και εκμετάλλευσης.

Σε δύσκολους καιρούς, τα δίκτυα που διατηρούν τη ζωή ενισχύονται, η αντίσταση προσαρμόζεται στην μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και η αλληλεγγύη τίθεται σε εφαρμογή. Οι συγκρούσεις γίνονται ακουστές, τα κοινά τραύματα γίνονται ορατά και άλλες μορφές συγγένειας δημιουργούνται γύρω από την πολιτική και τη γη και όχι από το αίμα. Αντιμέτωπες με αυτό το σύστημα απομόνωσης, πολλές γυναίκες και άτομα LGBTQ + εμπλέκονται σε διαφορετικούς χώρους καιτους επανανοηματοδοτούν σε χώρους αγώνων: ένα πάρκο όπου φέρνουν το άτομο που φροντίζουν, μια κοινοτική κουζίνα, μια γωνιά του δρόμου στη γειτονιά, στάση λεωφορείου, γωνιακό κατάστημα και πόρτες του σχολείου γίνονται τάφροι για συλλογική οικοδόμηση.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, αυτό που αποκαλούμε σπίτι είναι πολιτικοποιημένο. Τα σύνορά του γίνονται ρευστά και μεταβαλλόμενα. Η κυρίαρχη εικόνα ενός «ευτυχισμένου σπιτιού» αποκαλύπτεται ως κεντρικός χώρος για τη διαιώνιση της πατριαρχικής βίας. Ο άδικος καταμερισμός της εργασίας βάσει φύλου μέσα στο σπίτι αναπαράγεται έξω από αυτό. Για να το αλλάξουμε αυτό, πρέπει να επανεξετάσουμε τα θεμέλιά του, να ενισχύσουμε τα δίκτυα συναισθηματικής φροντίδας και να επαναπροσδιορίσουμετη εξουσία της πατριαρχικής οικογένειας. Η αμφισβήτηση αυτού που ονομάζουμε σπίτι και των ρόλων μέσα σε αυτό είναι αναπόσπαστο μέρος της αμφισβήτησης αυτών των διαδικασιών και δυναμικών, καθώς και η διεύρυνση των ορίων του σπιτιού. Πρέπει να διευρύνουμε τα όρια του σπιτιού και να αναδημιουργήσουμε άλλα είδη ευθυνών και σχέσεων.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια αυτού του φακέλου, εντοπίσαμε ορισμένα κοινά θέματα: τον θυληκοποίηση και την αύξηση της εργασίας φροντίδας για τη διατήρηση αυτού που παραμελείται από άλλους -σε σπίτια, γειτονιές και χώρους εργασίας- αφενός και, αφετέρου, τη καθημερινή αντίσταση που δίνει νέο νόημα στις συνθήκες και τις καταστάσεις που γεννιούνται από συλλογικές υπηρεσίες. Οι ρουτινα, η σιωπή και η σκληρότητα έρχονται αντιμέτωπες με γέλιο, αγκαλιές, ακόμα και χορό και τραγούδι. Με τις παρεμβολές των μορφών αντίστασης, άλλοι πιθανοί κόσμοι αναδημιουργούνται και διαμορφώνονται. Η φεμινιστική και συλλογική διάγνωση του πεδίου αυτής της κρίσης προσφέρει εργαλεία για την οικοδόμηση της νέας ζωής που επιθυμούμε.

Μάρα Βαλντές, Δεν υπάρχουν ισχυρότερες γυναίκες από αυτές που υποστηρίζουν η μία την άλλη, επαρχία Μπουένος Άιρες, 2020.

Ευχαριστίες

Αυτός ο φάκελος δημιουργήθηκε από τη συλλογική ομάδα Mapeos Feministas παράλληλα με το Tricontinental: Institute for Social Research (Αργεντινή). Βασικοί συντελεστές αυτού του φακέλου είναι οι φεμινιστριες μαχητές της βάσης Ana Julia Bustonas (φιλόσοφος, καθηγητρια και ερευνητής), Camila Baron (οικονομολόγος και συνεργάτρια του φεμινιστικού παραρτήματος Página 12 , Magdalena Roggi (κοινωνιολόγος, καθηγητρια και λαϊκη εκπαιδευτικός). Josefina Roco (καθηγήτρια Διεθνών και Διαπολιτισμικών Σπουδών) και Maisa Bascuas (πολιτική επιστήμονας, καθηγητρια και ερευνητής στο Tricontinental: Institute for Social Research).

Οι κηδεμόνες της κοινότητας με τους οποίους εξετάσαμε το έργο συλλογικής φροντίδας και τις προκλήσεις της κατά την προετοιμασία αυτού του φακέλου περιλαμβάνουν: Janet Mendieta (Κεντρική Ένωση Αργεντινών Εργαζομένων / Central de Trabajadores Argentino ), Lucero Ayala και Shirly Britchez (Popular Movement for Dignity / Movimiento) Popular La Dignidad ), María Benitez (Ομοσπονδία Οργανισμών Βάσης ), Lourdes Durán (Φεμινιστική Συνέλευση του Soldati ), Analía Jara ( La Enramada, που σημαίνει «πλεγμένα κλαδιά»), Luz Bejerano (Movimiento Transexual Argentino ), και Silvia Campo (Encuentro de Organizaciones , που σημαίνει «ευρύ δίκτυο κοινωνικών οργανώσεων»).

Κλειδί για τη συζήτηση για το σπίτι ως τόπο αγώνα είναι: Rita Cabrera; Pamela Cutipa (εργάτρια σεξ) Mariana Rojas (μέλος του οργανισμού Nuestra América , ή «Η δική μας Αμερική »). Marta Dillon (δημοσιογράφος και μέλος του Ni Una Menos ή «Καμία γυναίκα λιγότερη») · Estefi Barone; Sofia De Luca Bustos; Paula Aguilar του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικής και Τεχνολογικηςς Έρευνας της Αργεντινής (CONICET) · Rocío Liébana ( Mala Junta / «Bad Influence»); Ileana Fusco ( Casa Anfibia ); και Rubi Fagioli ( Colectiva Caracola / «Snail Collective»).

Η συζήτηση για το «κορίτσι ρομπότ» δημιουργήθηκε σε διάλογο με τις οικιακες εργαζομενους και φροντιστές στην Αργεντινή, τη Βολιβία και την Ισπανία. Evelyn Cano και Mercedes (Συλλογή Εργαζομένων Nordelta, Αργεντινή) Delia Colque ( Ni Una Migrante Menos, Bolivia / Καμια μετανάστρα γυναίκα λιγότερη – Βολιβία); Pilar Gil Pascual και Liz Quintana ( Trabajadoras No Domesticadas, Euskal Herría / Unestesticated Workers – Basque Country); και Rafaela Pimentel Lara (Domestic Territory – Madrid) ήταν απαραίτητες για την ανοικοδόμηση των ευρύτερων καταστάσεων, εμπειριών και φροντίδας συναισθημάτων και οικιακών εργαζομένων σε διάφορα μέρη της Αργεντινής, της Βολιβίας και της Ισπανίας.

Βιβλιογραφία

Carrasco, Cristina, ed. Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y politica [With Our Own VoiceThe Feminist Economy as a Theoretical and Political Bet]. Madrid: La Oveja Roja, 2014.

Carrasco, Cristina, Cristina Borderías, and Teresa Torns, eds. El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas [Carework: History, Theory, and Politics]. Madrid: Catarata, 2011.

Colectivo IOÉ. Mujer, inmigración y trabajo [Women, Immigration, and Work]. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, 2001.

Federici, Silvia. Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle. Brooklyn/Oakland: Common Notions/PM Press, 2012.

Federici, Silvia. Patriarchy of the Wage: Notes on Marx, Gender, and Feminism. Oakland: PM Press, 2021.

Federici, Silvia and Arlen Austen. Wages for Housework – The New York Committee 1972-1977: History, Theory, Documents. Brooklyn: Autonomedia, 2017.

Fraser, Nancy. ‘Contradictions of Capital and Care’. New Left Review no. 100 (July/August 2016).

Gago, Verónica. La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo [Feminist Power. Or the Desire to Change Everything]. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019.

Gonzalez Reyes, María, Emma Gascó, and Yayo Herrero. La vida en el Centro: Voces y relatos ecofeministas [Life in the Centre: Ecofeminist Voices and Reports]. Madrid: Libros en Acción, 2019.

International Labour Organisation. ‘Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics’. Geneva: International Labour Organisation, 2016. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—soc_sec/documents/publication/wcms_458933.pdf

James, Selma and Mariarosa Dalla Costa. The Power of Women and the Subversion of the Community, 3rd edition. Bristol: Falling Wall Press, 1975.

Larguía, Isabel and John Doumolin. Towards a Science of Women’s Liberation: An Analysis from Cuba. London: Red Rag Collective, 1971.

Moscoso, Mafe. ‘Guayaquil, the “Colonial” Virus’. The Rosa-Luxemburg-Stiftung, 5 April 2020. https://www.rosalux.de/en/news/id/42128/guayaquil-the-colonial-virus?cHash=07291282855243cfc38f57cca1a41c09

Navarro Trujillo, Mina and Raquel Gutiérrez. “Claves para pensar la interdependencia desde la Ecología y los Feminismos” [Keys for Thinking about Interdependence through Ecology and Feminism]. Bajo el Volcán, no. 28, March–August 2018.

Ministry of Labour, Employment and Social Security (Buenos Aires). Condiciones de empleo, trabajo y salud de Trabajadoras Domésticas de Casas Particulares. Resultados de la ECETSS 2018 [Labour, Employment, and Health Conditions for Domestic Workers in Private Homes: Results from the ECETSS 2018]. April 2018. http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ecetss/ecetss_casas-particulares.pdf

Ministry of Labour, Employment and Social Security (Buenos Aires). Condiciones de empleo, trabajo y salud de Trabajadoras Domésticas de Casas Particulares. Resultados de la ECETSS 2020 [Labour, Employment, and Health Conditions for Domestic Workers in Private Homes: Results from the ECETSS 2020]. April 2020.

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ecetss/ecetss_casas-particulares.pdf

Parello Rubio, Sonia. Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación [Woman, Immigrant, and Worker: Triple Discrimination]. Barcelona: Anthropos, 2003.

Pérez Orozco, Amaia. Subversion feminista de la economia [Feminist Subversion of the Economy]Madrid: Traficantes de Sueños, 2014.

Quintana, Liz y Roco, Josefina. “Trabajo doméstico | Detrás de la chica robot” [Domestic Work: Behind the Robot Girl]. El salto, 31 December 2019. https://www.elsaltodiario.com/trabajo-domestico/columna-abolicion-cuarto-servicio

Roco, Josefina. Trabajadoras no Domesticadas. Diagnóstico Participativo y Plan de Acción Integral [Undomesticated Workers: Participative Diagnostic and Comprehensive Action Plan]. Bilbao: Mundubat Fundazioa, 2018.

Rubin, Gayle. ‘The Traffic in Women: Notes on the “Political Economy” of Sex’. In Toward an Anthropology of Women, edited by Rayna R. Reiter, 157–210. New York: Monthly Review Press, 1975.

Tricontinental: Institute for Social Research. CoronaShock and Patriarchy. 5 November 2020. https://www.thetricontinental.org/studies-4-coronashock-and-patriarchy/

Tricontinental: Institute for Social Research. Health Is a Political Choice. 9 June 2020. https://www.thetricontinental.org/dossier-29-healthcare/

PowerPaola, Χωρίς τίτλο, αρχικά δημοσιεύτηκε στην Página 12, Las Doce extra, Φεβρουάριος 2020.

Σημειώματα

[1]Το barrio popular μεταφράζεται σε αυτό το κείμενο ως «γειτονιά εργατικής τάξης». Ο όρος popular σημαίνει «δημοφιλές» ή «των ανθρώπων», αλλά επειδή αυτή η κυριολεκτική μετάφραση δεν έχει την ίδια ρευστότητα, εδώ επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «εργατική τάξη», το πλησιέστερο συνήθως χρησιμοποιούμενο υποκατάστατο σε αυτό το πλαίσιο. Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιήσαμε τους όρους «λαϊκος» (όπως «λαϊκό φεμινιστικο» για να μεταφράσουμε το feminista popular ).

[2]Ο όρος «λαϊκή οικονομία» αναφέρεται σε στρατηγικές οικονομικής διαβίωσης που οι φτωχοί εργαζόμενοι που αποκλείονται από την επίσημη αγορά εργασίας οργανώνονται για να εγγυηθούν την αναπαραγωγή της ζωής τους, όπως η εργασία ως πωλητές δρόμου, η συλλογή ανακύκλωσης και σκουπίδια, αστική γεωργία κ.λπ.

[3] Federici and Austen, Wages for Housework; James and Dalla Costa, The Power of Women and the Subversion of the Community; Larguía and Doumolin, Towards a Science of Women’s Liberation; Federici, Revolution at Point Zero.

[4] Gago, La potencia feminista.

[5] Excerpt from a speech from Deolinda Carrizo of the MOCASE during the launch of the Secretariat of Women and Diversities of the Union of Workers of the Popular Economy (UTEP), 8 March 2020. Translator’s note: Olla popular often refers to a single pot used to provide food for the people, sometimes in the corner of a park or plaza.

[6] Fraser, ‘Contradictions of Capital and Care’.

[7] Ministry of Labour, Employment and Social Security (Buenos Aires), Condiciones de empleo, trabajo y salud de Trabajadoras Domésticas de Casas Particulares, April 2020.

[8] Roco, Trabajadoras no Domesticadas.

[9] Navarro Trujillo and Gutiérrez, “Claves para pensar la interdependencia desde la Ecología y los Feminismos”; Gonzalez Reyes, Gascó, and Herrero, La vida en el Centro.

[10] Carrasco, ed. Con voz propia.

[11] Carrasco, Borderias, and Torns, eds. El trabajo de cuidados.

[12] Moscoso, ‘Guayaquil, the “Colonial” Virus’; Parello Rubio, Mujer, inmigrante y trabajadora; Colectivo IOÉ, Mujer, inmigración y trabajo.

[13] Acuerpamiento is a term used to refer to the collective political act of bodies, or cuerpos, in order to provide the political energy to resist and defeat multiple oppressions.

[14] Tricontinental: Institute for Social Research, CoronaShock and Patriarchy; Tricontinental: Institute for Social Research, Health Is a Political Choice.

Εικόνα φόντο: Ailén Possamay, Αυτό που αποκαλούν αγάπη είναι μη αμειβόμενη εργασία , Μπουένος Άιρες, 2019.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s