Εκθεση του Kim Jong Un στο 8ο Συνέδριο του Ε. Κ. Κορέας (μέρος 2ο): Για την οικονομική πρόοδο στη σοσιαλιστικη οικοδόμηση

Πηγή: Rodong

Διαβάστε το 1ο μέρος της έκθεσης σχετικά με τα επιτεύγματα της υπό εξέταση περιόδου

Είναι ένα σημαντικό καθήκον που έχει θέσει το 8o Συνέδριο του WPK είναι να καθορίσει με σαφήνεια τον σωστό προσανατολισμό και την αποστολή του αγώνα που στοχεύει στη σταθερή επίτευξη νέων νικών στην σοσιαλιστική οικοδόμηση και να λάβει σημαντικά μέτρα για τον σκοπό αυτό.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης, ο Ανώτατος Ηγέτης ανέλυσε και επανεξέτασε το έργο της οικονομικής και πολιτιστικής οικοδόμησης, της οικοδόμησης της άμυνας, της κρατικής και κοινωνικής διοίκησης, και των οργανώσεων των εργαζομένων κατά την υπό εξέταση περίοδο, εστιάζοντας κυρίως στα λάθη και τα διδάγματα, και προχώρησε στην πρόταση σημαντικών καθηκόντων για την επίτευξη νέας προόδου και ανάπτυξης στο μέλλον.

Πρώτα από όλα, προέβη σε μια αυστηρή και λεπτομερή ανάλυση της εφαρμογής της πενταετούς στρατηγικής για την εθνική οικονομική ανάπτυξη και σε ένα νέο μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Η έκθεση επέκρινε δριμύτατα το γεγονός ότι οι στόχοι για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας απείχαν πολύ από την εφαρμογή τους και, κατά συνέπεια, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών δεν μπόρεσε να βελτιωθεί σημαντικά, λόγω της αποτυχίας στην επαναστατική βελτίωση του οικονομικού έργου υπό τις παρατεταμένες σοβαρές εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες και ενόψει απροσδόκητων προκλήσεων. Ασχολήθηκε επίσης με την ύφεση σε διάφορους τομείς και τις αιτίες της.

Αναλύοντας τους υποκειμενικούς και αντικειμενικούς παράγοντες που επηρέασαν την εφαρμογή της πενταετούς στρατηγικής για την εθνική οικονομική ανάπτυξη, επεσήμανε ως πρώτο αντικειμενικό παράγοντα τις συνέπειες των πιο βάρβαρων κυρώσεων και το εμπάργκο από τις ΗΠΑ και άλλες εχθρικές δυνάμεις.

Εκτός αυτού, οι σοβαρές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα κάθε χρόνο και η παγκόσμια κρίση υγείας που ξέσπασε πέρυσι και παρατάθηκε, ήταν σοβαρά εμπόδια στο οικονομικό έργο, όπως αναλύθηκε.

Η έκθεση ανέφερε ότι λόγω αυτών των εμποδίων, οι κρατικές επενδύσεις και οι προμήθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σημαντικών οικονομικών τομέων στην πενταετή στρατηγική για την εθνική οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούν να υλοποιηθούν σωστά.

Προέβη σε ανάλυση και αξιολόγηση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος σχετικά με την αιτία της μη εκπλήρωσης της πενταετούς στρατηγικής για την εθνική οικονομική ανάπτυξη κατά την υπό εξέταση περίοδο, επισημαίνοντας με αυστηρότητα ότι δεν θα μπορούσε παρά να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, αν κάποιος αποδώσει την αποτυχία του σε μόνο σε αντικειμενικές συνθήκες, τότε δεν θα μένει να κάνει τίποτα και η δράση και ο ρόλος της κινητήριας δύναμης θα θεωρηθούν περιττά, ενώ θα είναι αδύνατον να επιταχυνθεί ο επαναστατικός αγώνας και το έργο της οικοδόμησης εκτός εάν καταργηθούν οι ευνοϊκοί εξωτερικοί παράγοντες.

Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση, στην οποία η πενταετής στρατηγική για την εθνική οικονομική ανάπτυξη δεν είχε καθοριστεί σωστά με βάση επιστημονικούς υπολογισμούς, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν κατάφεραν να διαδραματίσουν τον ρόλο της προώθησης του οικονομικού έργου της χώρας και το έργο της αναπροσαρμογής και της ενίσχυσης του οικονομικού συστήματος δεν είχε γίνει σωστά.

Η έκθεση αναφέρεται στο συμπέρασμα ότι η οικονομία της χώρας δεν μπορεί ποτέ να ενισχυθεί χωρίς να ανατραπούν οι εσφαλμένες ιδεολογικά θέσεις, η ανεύθυνη προσέγγιση στην εργασία, η ανικανότητα και ο απαρχαιωμένος τρόπος εργασίας που επικρατούσαν μέχρι τώρα.

Τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αποφασιστική αλλαγή του συνολικού έργου του Κόμματος και του κράτους ώστε να προσανατολιστεί και να ενθαρρύνει την καινοτομία, την τολμηρή δημιουργία, την σταθερή πρόοδο και την αποφασιστική κατάργηση του απαρχαιωμένου συστήματος εργασίας, του παράλογου και αναποτελεσματικού τρόπου εργασίας και τα εμπόδια που διαταράσσουν την πορεία μας, η έκθεση σημειώνει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ενισχύσουμε τον αγώνα μας για σοσιαλιστική οικοδόμηση, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των μελλοντικών μακροπρόθεσμων στόχων της εθνικής οικονομίας, σε μια μεγάλη επαναστατική προσπάθεια που αποσκοπεί στο να φέρει ουσιαστική ευημερία στους ανθρώπους.

Η έκθεση αποσαφήνισε τη στρατηγική για τον αγώνα στον οικονομικό τομέα κατά την προσεχή πενταετία.

Υπογράμμισε ότι η οικονομική στρατηγική του Κόμματός μας επί του παρόντος είναι για την αναπροσαρμογή και την ενίσχυση που στοχεύει στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας μας χωρίς να επηρεάζεται από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή, αποκαθιστώντας και αναπροσαρμόζοντας το οικονομικό έργο και τις οργανικές σχέσεις μεταξύ των τομέων και προωθώντας το έργο για την εδραίωση των αυταρκών ιδρυμάτων.

Ο γενικός προσανατολισμός του πενταετούς σχεδίου για την εθνική οικονομική ανάπτυξη είναι να τεθούν γερά θεμέλια για την αναζωογόνηση της συνολικής εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, με την επικέντρωση των προσπαθειών στους κύριους κρίκους σε ολόκληρη την αλυσίδα οικονομικής ανάπτυξης.

Τα κύρια καθήκοντα του νέου πενταετούς σχεδίου αποσκοπούν στην επικέντρωση των επενδύσεων στη μεταλλουργία και τη χημική βιομηχανία ως βασικών κρίκων, ώστε να ομαλοποιηθεί η παραγωγή σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας, να εδραιωθούν τα υλικά και τα τεχνικά θεμέλια του γεωργικού τομέα και να παρασχεθούν αρκετές πρώτες και άλλες ύλες στην ελαφριά βιομηχανία για αυξημένη παραγωγή καταναλωτικών αγαθών.

Η έκθεση έφερε προς συζήτηση το νέο πενταετές σχέδιο το οποίο είχε ως στόχο να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων με βάση την παρούσα κατάσταση και την δυναμική της εθνικής οικονομίας.

Το νέο πενταετές σχέδιο προϋποθέτει κυρίως ότι το υπουργικό συμβούλιο, ως το οικονομικό αρχηγείο της χώρας, θα εφαρμόσει σωστά τις ευθύνες για το οικονομικό έργο, θα επιταχύνει δυναμικά το έργο ενίσχυσης της βασικής γραμμής ζωής και ακεραιότητας της οικονομίας της χώρας, θα βελτιώσει οπωσδήποτε την οικονομική της διαχείριση, θα προωθήσει ενεργά την ομαλοποίηση της παραγωγής, της ανακάινισης και της τοπικής προμήθειας πρώτων και άλλων υλικών μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας και θα προσανατολίσει τις εξωτερικές οικονομικές δραστηριότητες προς την ενίσχυση των βάσεων και των δυνατοτήτων της αυτάρκους οικονομίας.

Και το νέο σχέδιο αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις για την τελειοποίηση της αυτάρκους δομής της εθνικής οικονομίας, μειώνοντας το ποσοστό εξάρτησης από τις εισαγωγές και σταθεροποιώντας τη ζωή των ανθρώπων λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες.

Ο κύριος στόχος και το θέμα του σχεδίου είναι, όπως πάντα, η ανεξαρτησία και η αυτάρκεια.

Από τις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης επανάστασής μας και από τις επείγουσες απαιτήσεις της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, η αυτάρκεια κατά την περίοδο του νέου μακροπρόθεσμου σχεδίου θα πρέπει να εξελιχθεί σε πανεθνική, προγραμματισμένη και επιστημονική αυτάρκεια.

Ο ανώτατος ηγέτης Kim Jong Un στην έκθεσή του αναφέρθηκε λεπτομερώς στους μεγάλους οικονομικούς τομείς και στα θέματα που σχετίζονται με την αναπροσαρμογή και την ανάπτυξή τους.

Η έκθεση την έθεσε ως προϋπόθεση για την ενίσχυση της οικονομικής κατασκευής και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων για την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βασικής δύναμης της αυτοδύναμης οικονομίας.

Το σημαντικότερο καθήκον που αντιμετωπίζει η βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη νέα πενταετή περίοδο προγραμματισμού είναι να αναπροσαρμόσει και να ενισχύσει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στο σύνολό τους και να τις επεκτείνει σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ διεξάγει αυξημένη προσπάθεια παραγωγής για να καλύψει τις άμεσες απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να εγγυηθεί τη σταθερή ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την υλική και πολιτισμένη ζωή των ανθρώπων.

Η έκθεση ανέφερε τα σχέδια για την επικέντρωση των προσπαθειών του κράτους στην κατασκευή παλιρροιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες στρατηγικές και την σοναρή έναρξη της ίδρυσης της βιομηχανίας πυρηνικής ενέργειας για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και των υποκειμενικών και αντικειμενικών αλλαγών στο μέλλον.

Έδωσε έμφαση σε σημαντικά ζητήματα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας άνθρακα, ένα φυλάκιο για την ανάπτυξη της αυτάρκους οικονομίας.

Αναφέρθηκαν τα ζητήματα δυναμικής προώθωσης του έργου της εντατικής προμήθειας εξοπλισμού, υλικών, εργασίας και κεφαλαίων στη βιομηχανία άνθρακα, εξασφαλίζοντας περισσότερες εκσκαφές και δίνοντας προτεραιότητα στην αναζήτηση και το άνοιγμα τούνελ για τη βιομηχανία άνθρακα, καταβάλλοντας προσπάθειες στην ανάπτυξη της βιομηχανίας μαλακού άνθρακα, προωθώντας το έργο της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ανθρακωρύχων ως προτεραιότητα για την αύξηση της παραγωγής άνθρακα και τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική χρήση του άνθρακα.

Η έκθεση καθόρισε τη βιομηχανία των μηχανημάτων ως έναν σημαντικό τομέα που καθοδηγεί το σύνολο των οικονομικών τομέων, και παρουσίασε τον άμεσο προσανατολισμό της ανάπτυξής της αφού εξέτασε την παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει η βιομηχανία μηχανών της χώρας και τις αιτίες της.

Το βασικό καθήκον που αντιμετωπίζει η βιομηχανία των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια του νέου πενταετούς προγράμματος είναι να καταστεί μια βιομηχανία με σταθερά θεμέλια και να στραφεί σε μια βιομηχανία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και στη δημιουργία.

Η βιομηχανία μηχανημάτων θα πρέπει να αναπτύξει και να παράγει σύγχρονα και υψηλής απόδοσης μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων μηχανών, οχημάτων, οικοδομικών μηχανημάτων, ηλεκτρικών μηχανημάτων, υδραυλικών μηχανημάτων και μηχανημάτων για ορυχεία.

Η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί σημασία στη εξορυκτική βιομηχανία και να την υποστηρίξουμε για χάρη της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Το βασικό καθήκον της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι να ενισχύσει και να επεκτείνει τα θεμέλια παραγωγής της και να καλύψει τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας για μη σιδηρούχα μέταλλα και μη μεταλλικά ορυκτά κατά τη νέα πενταετή περίοδο προγραμματισμού.

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να προωθηθεί ρεαλιστικά το έργο της οικοδόμησης των δυνάμεων γεωλογικής αναζήτησης και της αποτελεσματικής ανάπτυξης και χρήσης των υπόγειων φυσικών πόρων της χώρας με ενιαίο τρόπο, και να επεκταθεί η παραγωγική ικανότητα των ορυχείων, των μεταλλουργείων και των εργοστασίων εξορυκτικής βιομηχανίας.

Η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη ο τομέας της δασοκομίας να ενισχύσει τα δικά του υλικά και τεχνολογικά θεμέλια και να ικανοποιήσει την ανάγκη της εθνικής οικονομίας για ξυλεία , διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία παραγωγής και αναδάσωσης.

Ο προσανατολισμός της ανάπτυξης των τομέων των βασικών βιομηχανιών που αναφέρονται στην έκθεση δείχνει τον επιστημονικό και καινοτόμο τρόπο που οδηγεί δυναμικά τη συνολική οικονομική οικοδόμηση ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες και τη δύναμη της οικονιμικής αυτάρκειας και παρέχει επίσης μια σταθερή πολιτική εγγύηση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τα περιβάλλοντα.

Η έκθεση αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση στις μεταφορές και στα καθήκοντα για την επίτευξη βελτίωσης σε αυτές.

Ο βασικός στόχος των σιδηροδρομικών μεταφορών κατά τη νέα πενταετή περίοδο προγραμματισμού είναι η προώθηση του εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων, η βελτίωση των μεταφορών με επαναστατικό τρόπο και συνεπώς η ικανοποιητική κάλυψη της ανάγκης για σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ο τομέας των σιδηροδρομικών μεταφορών πρέπει να προχωρήσει με προγραμματισμένο και σταθερό τρόπο, με το έργο της διασφάλισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, καθιστώντας τους βαρέων καθηκόντων, την αύξηση των τμημάτων των τυποποιημένων σιδηροδρόμων και, επιπλέον, ανακαίνιση όλων των σιδηροδρόμων.

Ταυτόχρονα, τα έργα για την ανακαίνιση του μετρό της Πιονγιάνγκ και των σταθμών του πρέπει να προωθηθούν και να αυξηθεί αποφασιστικά το επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας του.

Σε ότι αφορά τις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές χρειάζεται να συνεχίσουν να κατασκευάζονται μεγάλα φορτηγά πλοία προσαρμοσμένα στην παγκόσμια τάση ανάπτυξης της τεχνολογίας ναυπήγησης πλοίων, να οικοδομήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αυτοκίνητων μεταφορών και να θέσουν τη διοίκηση μεταφορών στη βάση της πληροφορικής, ώστε να αντιμετωπθιστεί η καταπόνηση στην μεταφορά.

Είναι απαραίτητο να παραχθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός μέσων μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των νέων τύπων μετρό, τρόλεϊ, τραμ και λεωφορείων, για την προώθηση της ευκολίας των ανθρώπων.

Η έκθεση αξιολόγησε την αξιοσημείωτη εξέλιξη και τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν στον κατασκευαστικό τομέα κατά την υπό εξέταση περίοδο, επεσήμανε μια σειρά από αποκλίσεις και έθεσε νέα καθήκοντα και στόχους.

Τα βασικά καθήκοντα που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός τομέας κατά τη διάρκεια της νέας πενταετούς περιόδου προγραμματισμού είναι η μαζική εκτέλεση κατασκευών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής κατοικιών, ώστε να παρέχονται στους ανθρώπους υψηλότερες πολιτισμένες συνθήκες διαβίωσης και να αλλάζει ριζικά την εμφάνιση της χώρας.

Ο κατασκευαστικός τομέας πρέπει να προωθήσει ισχυρά ταυτόχρονα τα δύο αυτά μέτωπα: την βιομηχανική κατασκευή για την ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων της χώρας και την κατασκευή για την κάλυψη των υλικών και πολιτιστικών αναγκών των ανθρώπων.

Επικεντρώνοντας τις προσπάθειές μας στην κατασκευή 50.000 διαμερισμάτων στην Πιονγιάνγκ, θα πρέπει να καθοριστούν τα ετήσια σχέδια για την κατασκευή 10.000 διαμερισμάτων κάθε χρόνο, ξεκινώντας από αυτό το έτος, οργανώνοντας σχολαστικά την κατασκευαστική λειτουργία και καθοδήγηση για την υλοποίηση των σχεδίων και επομένως επιλύοντας οριστικά το ζήτημα της κατοικίας για τους πολίτες της Πιονγκγιάνγκ.

25.000 σπίτια θα πρέπει να χτιστούν στην περιοχή Komdok, ένα κορυφαίο παραγωγό μη σιδηρούχων ορυκτών, όπου ζει ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων, χτίζοντας μια πόλη εξόρυξης που δεν θα συγκρίνεται με καμία στον κόσμο.

Είναι επιτακτική ανάγκη η κατασκευή ισχυρών επαγγελματικών κατασκευαστικών μονάδων και η ενεργή ανάπτυξη και παραγωγή εξοπλισμού και εργαλείων που απαιτούνται για την κατασκευή στα εργοστάσια κτιριακών κατασκευών.

Η έκθεση έθεσε τα καθήκοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας δομικών υλικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρακτικής κατάστασης στην οποία η κατασκευή προχωρά με πρωτοφανή ταχύτητα.

Τα βασικά καθήκοντα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία δομικών υλικών κατά τη νέα πενταετή περίοδο προγραμματισμού είναι η επίτευξη του στόχου παραγωγής 8 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου και η εξασφάλιση αυτάρκειας των υλικών φινιρίσματος.

Είναι απαραίτητο να ανακαινίσουμε τα υπάρχοντα εργοστάσια τσιμέντου και, ταυτόχρονα, να χτίσουμε νέα εργοστάσια τσιμέντου μεγάλης χωρητικότητας στις περιοχές με τις ευνοϊκές συνθήκες για την προμήθεια και μεταφορά υλικών και ηλεκτρικής ενέργειας, και έτσι να επεκτείνουμε περαιτέρω την ικανότητα της χώρας στην παραγωγή τσιμέντου .

Είναι επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε σκληρά για να καλύψουμε τις απαιτήσεις για υλικά φινιρίσματος που καθορίζουν την εμφάνιση των κτιρίων μέσω οικιακής παραγωγής, να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την παραγωγή εξωτερικών και άλλων χρωμάτων με τοπικά διαθέσιμες πρώτες ύλες, να αυξήσουμε την ποιότητά τους και να αναπτύξουμε την τεχνολογία για την παραγωγή υλικών στέγης.

Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σταθερά στις προετοιμασίες για την παραγωγή δομικών υλικών στο πλαίσιο ενός καλά μελετημένου σχεδίου για την κατασκευή περισσότερων κτιρίων μηδενικών εκπομπών άνθρακα και μηδενικής ενέργειας σύμφωνα με την παγκόσμια τάση της αρχιτεκτονικής ανάπτυξης και οι επαρχίες θα πρέπει να παράγουν διάφορα δομικά υλικά σε μεγάλες ποσότητες κατασκευάζοντας διάφορες κερδοφόρες βάσεις παραγωγής οικοδομικών υλικών που βασίζονται στις τοπικά διαθέσιμες πρώτες ύλες τους.

Η έκθεση εκθέτει τα καθήκοντα για τον τομέα των επικοινωνιών να κάνει αδιάκοπα βήματα προς τα εμπρός και σε καινοτομίες ως μια θετική απάντηση στις απαιτήσεις των καιρών.

Το πεδίο θα πρέπει να ενισχύσει την τεχνική ανανέωση της υποδομής του και να εξασφαλίσει την επόμενη γενιά κινητών επικοινωνιών το συντομότερο δυνατό, αναπτύσσοντας τη σχετική τεχνολογία.

Είναι απαραίτητο να αναπροσαρμοστούν τα δίκτυα καλωδιακής μετάδοσης και καλωδιακής τηλεόρασης, να τεθεί η σχετική τεχνολογία σε υψηλότερο επίπεδο και να παρασχεθούν πλήρεις συνθήκες στους ανθρώπους σε όλα τα μέρη της χώρας, από πόλεις έως απομακρυσμένα ορεινά χωριά, για να απολαύσουν μια καλύτερη πολιτιστική και ψυχαγωγική ζωή.

Η έκθεση το έθεσε ως πολύ επείγον ζήτημα σήμερα για την ανάπτυξη του κρατικού εμπορίου και τη διατήρηση του σοσιαλιστικού χαρακτήρα των δημόσιων υπηρεσιών τροφοδοσίας και κοινωνικής πρόνοιας, και έθεσε τα καθήκοντα για την αποκατάσταση του εμπορίου μας, σύμφωνα με το όνομά του, σε δραστηριότητες δημόσιας υπηρεσίας που θα υποστηρίζουν τη ζωή των ανθρώπων και θα προωθούν την υλική τους ευημερία.

Τα σημαντικά καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσουμε δίχως αποτυχία σε ότι αφορά το εμπόριο μας είναι να αποκαταστήσουμε τον ηγετικό ρόλο και τον έλεγχο του κράτους στις συνολικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εμπορίου και να διατηρήσουμε τη φύση του σοσιαλιστικού εμπορίου για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων.

Οι εμπορικές μονάδες πρέπει να θέσουν τις δραστηριότητές τους σε ανθρωποκεντρική, πολιτιστική, μοντέρνα και διαφοροποιημένη βάση με μια σωστή στρατηγική διαχείρισης, και έτσι να δημιουργήσουν μια νέα σοσιαλιστική κουλτούρα υπηρεσιών με το δικό μας στυλ.

Η έκθεση παρουσίασε τη διαχείριση της γης και την προστασία του οικολογικού περιβάλλοντος ως σημαντικές υποθέσεις για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων και τη βελτίωση του τοπίου της χώρας ως ένα έργο στρατηγικού βάρους για το μέλλον της χώρας.

Τα καθήκοντα που αντιμετωπίζει ο τομέας της διαχείρισης γης στη νέα πενταετή περίοδο προγραμματισμού είναι να σημειώσουν αποφασιστική πρόοδο στην ανάπτυξη της γης και την προστασία του οικολογικού περιβάλλοντος, προχωρώντας σταθερά με το έργο της μετατροπής ολόκληρης της χώρας σε μια σοσιαλιστική παραμυθένια χώρα, μια όμορφη γη ως ταιριάζει στην εποχή του Εργατικού Κόμματος.

Η έκθεση επεσήμανε τα ζητήματα της κατανόησης της συνολικής κατάστασης του οικολογικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των δασών, της αντιμετώπισης των εποχιακών και ετήσιων μεταβολλών τους σωστά και γρήγορα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής ανάλυσης, θεσπίζοντας σωστούς νόμους και κανονισμούς για την προστασία της γης και το περιβάλλον και την αυστηρή εφαρμογή τους, αποτρέποντας τις φυσικές καταστροφές μέσω μιας εντατικής εκστρατείας αναδάσωσης και διατήρησης των υδάτων, καταβάλλοντας συνεχώς μεγάλες προσπάθειες για την κατασκευή και διαχείριση των οδών, και προωθώντας σε μεγάλο βαθμό έργα ανατολικής και δυτικής παράκτιας βελτίωσης μέσω εθνικής κινητοποίησης για την προστασία της ζωής και ασφάλεια των ανθρώπων, την διατήρηση της γης και την εκτόνωση των παράκτιων περιοχών της χώρας, όπως ταιριάζει σε ένα ναυτικό έθνος.

Η έκθεση υπογράμμισε τη σημασία της διαχείρισης της πόλης που σχετίζεται άμεσα με τη ζωή των ανθρώπων από το Α έως το Ω και θέτει σχετικές εργασίες.

Ο τομέας της διαχείρισης της πόλης θα πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα για την επισκευή σπιτιών, να επεκτείνει την ικανότητα παραγωγής πόσιμου νερού βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητά του και να κατασκευάσει περισσότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων νέου τύπου για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί αποφασιστικά το επίπεδο σχεδιασμού τοπίου, να φυτρώσουν πάρκα και χώροι αναψυχής και να φυτεύονται καλά είδη δέντρων, λουλουδιών και να γίνει φυτοκάλυψη σε καλή ρύθμιση, ώστε να ομορφύνουν τις πόλεις.

Η έκθεση, βασισμένη σε μια λεπτομερή ανάλυση του εξωτερικού οικονομικού έργου και των υποκειμενικών και αντικειμενικών συνθηκών και του περιβάλλοντος της χώρας, έθεσε κατευθυντήρια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της διαμόρφωσης μιας επιστημονικής στρατηγικής για τον εξωτερικό οικονομικό τομέα και της υλοποίησής της.

Έθεσε την προώθηση του τουρισμού ως σημαντική δέσμευση για την παροχή στους ανθρώπους μας μιας πιο πολιτισμένης ζωής και για να δείξουμε στον κόσμο την συνεχιζόμενη βελτιωση της εμφανισης της χώρας μας.

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν τουριστικά αξιοθέατα, να βελτιωθούν οι μέθοδοι διαφήμισης σε αυτά και να οργανωθούν διαφοροποιημένα τουριστικά μαθήματα και καθοδήγηση.

Επίσης σημαντικό είναι να μετατρέψουμε την περιοχή του βουνού Kumgang σε ένα σύγχρονο τουριστικό θέρετρο του δικού μας στιλ.

Η έκθεση προχώρησε στην απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ξενοδοχείου Haegumgang σε μια αποβάθρα του λιμανιού του Kosong και την κατασκευή κτηρίων με το δικό μας τυπικό αρχιτεκτονικό στυλ, το οποίο θα συμβαδίζει με το όμορφο τοπίο του βουνού Kumgang και θα ταιριάζει με τη αισθητική και τα συναισθήματα των ανθρώπων μας.

Σύμφωνα με το γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της τουριστικής περιοχής του βουνού Kumgang, το έργο για την κατασκευή της παραλιακής τουριστικής περιοχής του λιμανιού Kosong, της τουριστικής περιοχής ορειβασίας Pirobong, της περιοχής του παράκτιου πάρκου Haegumgang και μια περιοχή αθλητισμού και πολιτισμού − που θα είναι όλα με την παραδοσιακή τεχνοτροπία − πρέπει να συντάσσονται σε ετήσια βάση και σταδιακά κατά τη νέα πενταετή περίοδο προγραμματισμού.

Η έκθεση την έθεσε ως σημαντικό καθήκον για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης.

Η εθνική μας οικονομία είναι αυτόνομη και προγραμματισμένη που εξυπηρετεί τους ανθρώπους.

Ο αυτάρκης, προγραμματισμένος και ανθρωποκεντρικός χαρακτήρςς της εθνικής οικονομίας πρέπει να ενισχυθεί. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι λειτουργίες με τις οποίες τι κράτος οργανώνει τις οικονομικές υποθέσεις και να διασφαλίσει την ενοποιημένη διαχείριση των προϊόντων με την αρχή της διασφάλισης ότι η καρποφορία των οικονομικών δραστηριοτήτων διοχετεύεται στην προώθηση της ευημερίας του λαού.

Η θεμελιώδης απαίτηση και κατεύθυνση για τη βελτίωση της διαχείρισης της σοσιαλιστικής οικονομίας είναι να θέσουμε τις λαϊκές μάζε, τους κυρίους της κοινωνίας, στο επίκεντρο όλων των σκέψεων και να δώσουμε προτεραιότητα στις απαιτήσεις και τα συμφέροντά τους.

Η έκθεση τόνισε επίσης την ανάγκη να διατηρηθεί η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας ως το κλειδί για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης.

Βασιζόμενοι στη θεμελιώδη απαίτηση και την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαχείρισης της σοσιαλιστικής οικονομίας, τα κρατικά όργανα οικονομικής καθοδήγησης πρέπει να αναπροσαρμόσουν και να ενισχύσουν ουσιαστικά την οικονομία.

Η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρότερης πειθαρχίας όσον αφορά τη διασφάλιση ενιαίας καθοδήγησης του κράτους στο οικονομικό έργο, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος ενοποιημένων στατιστικών, την έναρξη ενός κατάλληλου έργου για την ενίσχυση της στήριξης της εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση των συνθηκών που πρέπει να φέρουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις σχετικά με τις διαχειριστικές τους δραστηριότητες.

Οι παραγωγικές δυνάμεις πρέπει να αναδιανέμονται με ορθολογικό τρόπο, έτσι ώστε η οικονομική αποδοτικότητα να μπορεί να αυξηθεί σε ολόκληρο το βασίλειο της εθνικής οικονομίας, να εντοπιστούν αδύναμοι δεσμοί στην αλυσίδα κάθε οικονομικού τομέα και να ενισχυθούν οι τομείς που είναι απαραίτητοι για την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί ο προγραμματισμός και να γίνει σωστή χρήση των οικονομικών μοχλών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής, νομισματικής και διαχείρισης των τιμών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση της οικονομίας.

Η επιστημονική ανάλυση και οι σαφείς πολιτικές που ανέφερε η έκθεση σε σχέση με την επικρατούσα κατάσταση των μεγάλων οικονομικών τομέων και την αναπροσαρμογή και την ανάπτυξή τους χρησιμεύουν ως ένα ισχυρό όπλο πρακτικής σημασίας για την ενοποίηση των υλικών και τεχνικών θεμελίων της αυτόνομης οικονομίας και την προώθηση της οικονομικής οικοδόμησης με προγραμματισμένο και σταθερό τρόπο, ανεξάρτητα από την αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον.

Ο Ανώτατος Ηγέτης δήλωσε στην έκθεση την αμετάβλητη αποφασιστικότητα του Κόμματος να προωθήσει σημαντικά την επίλυση των προβλημάτων τροφίμων, ενδυμάτων και στέγασης των ανθρώπων με οποιοδήποτε κόστος και να επιφέρει απτές αλλαγές και καινοτομίες, οι οποίες θα ωφελήσουν τους ανθρώπους στην πραγματικότητα, στην νέα περίοδος προγραμματισμού.

Η έκθεση καθορίζει προληπτικά μέτρα για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής, ώστε να επιλυθεί αποφασιστικά το πρόβλημα της προσφοράς τροφίμων για τους ανθρώπους.

Ο κεντρικός στόχος στον αγροτικό τομέα στο πενταετές σχέδιο είναι η επίτευξη του στόχου της παραγωγής σιτηρών που έχει ήδη θέσει το Κόμμα και η ενοποίηση των υλικών και τεχνικών θεμελίων για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας.

Προκειμένου να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή, είναι σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για την παραγωγή σπόρων, την επιστημονική καλλιέργεια, την αυξημένη παραγωγή σε χωράφια χαμηλής απόδοσης, την καλλιέργεια νέας γης και την αποκατάσταση παλιρροιών, ενώ αναπτύσσεται η γεωργία, η κτηνοτροφία και η καλλιέργεια φρούτων, η άρδευση και η μηχανοποίηση της γεωργίας ως σημαντική στρατηγική προτεραιότητα.

Η έκθεση υπογράμμισε τις πολιτικές της λήψης επιστημονικών και τεχνικών μέτρων και την τοποθέτηση υλικών και τεχνικών θεμελίων για την εξασφάλιση της αύξησης της γεωργίας, ακόμη και σε δυσμενείς κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες, ενισχύοντας το ζήλο των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα για παραγωγή και ενισχύοντας την κρατική βοήθεια στην αγροτική οικονομία.

Οι κύριοι στόχοι που έχουν τεθεί για τον γεωργικό τομέα είναι ζητήματα ύψιστης σημασίας για το κράτος που πρέπει να επιτευχθούν ανεξάρτητα από το κόστος, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτάρκεια στην προμήθεια τροφίμων και, συνεπώς, να ενισχυθεί η σοσιαλιστική οικοδόμηση.

Η έκθεση αναφέρθηκε στη σημασία της ελαφριάς βιομηχανίας που κατέχει το μεγάλο μερίδιο στην παροχή μιας εύπορης και πολιτισμένης ζωής στους ανθρώπους, καθώς και στην κατεύθυνση της ανάπτυξής της.

Το ελαφρύ βιομηχανικό πεδίο θα πρέπει να εντείνει την αναμόρφωσή του, ενώ θεωρείται ως σωτήρια και κύρια κατεύθυνση της ανάπτυξης για να αξιοποιηθούν τοπικά διαθέσιμοι πόρους για πρώτες και άλλες ύλες και να ανακυκλωθούν χρησιμοποιημένα υλικά/ Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί σταθερά ενισχύοντας τους αδύναμους τομείς και διαδικασίες και δημιουργώντας όσους μέχρι σήμερα αγνοούνται.

Τονίστηκαν επίσης τα ζητήματα της αύξησης της ποιότητας των προϊόντων με βάση την αρχή της προτεραιότητας της ποιότητας σε σχέση με την ποσότητα και η κατεύθυνση των προσπαθειών στην ανάπτυξη νέων ειδών προϊόντων.

Η έκθεση καθόρισε την αλιευτική βιομηχανία ως έναν από τους τρεις τομείς που σχετίζονται άμεσα με τη διατροφή των ανθρώπων.

Η αλιευτική βιομηχανία πρέπει να εκσυγχρονίσει τα αλιευτικά σκάφη, να θέσει την αλιεία σε επιστημονική βάση και να δημιουργήσει σταθμούς αλιείας και ναυπηγεία επισκευής πλοίων.

Είναι απαραίτητο να αυξάνεται συστηματικά η παραγωγή θαλασσινών, διατηρώντας και διαδίδοντας τους υδρόβιους πόρους του έθνους με προγραμματισμένο τρόπο και ξεκινώντας μια μαζική τάση για την υδατοκαλλιέργεια.

Στην έκθεση αναφέρθηκαν σημαντικά ζητήματα πολιτικής για αυτόνομη και πολυμερή ανάπτυξη πόλεων και κομητειών.

Είναι η συνεπής στρατηγική πολιτική που διατηρεί το Κόμμα μας στη σοσιαλιστική οικοδόμηση για να εδραιώσει την επαναστατική του θέση και να αναπτύξει την αγροτική οικονομία και άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων με τις πόλεις και τις κομητείες ως βάσεις.

Οι πόλεις και οι κομητείες αποτελούν σταθμούς για την εκτέλεση των πολιτικών του Κόμματος, περιφερειακές βάσεις που καθοδηγούν την αγροτική οικονομία και άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας, και ισχυρούς πυλώνες που υποστηρίζουν τη συνολική ανάπτυξη της χώρας.

Ο γενικός στόχος που ορίζεται από την έκθεση είναι να μετατρέψει κάθε πόλη και κομητεία σε μια στρατηγική βάση ενός πολιτισμένου και ευημερούντος σοσιαλιστικού κράτους και μιας ανεπτυγμένης περιοχής που διατηρεί τα εγγενή χαρακτηριστικά της.

Οι πόλεις και οι κομητείες πρέπει να καθορίσουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές και τους μακροπρόθεσμους στόχους τους σύμφωνα με τα περιφερειακά χαρακτηριστικά τους με ρεαλιστικό τρόπο και να τις επιτελούν επίμονα με προγραμματισμένο τρόπο και σε ετήσια βάση.

Είναι απαραίτητο να διοχετευθούν οι προσπάθειες για την ανάπτυξη των σοσιαλιστικών αγροτικών κοινοτήτων, κρατώντας ψηλά το σύνθημα «Πρόοδος για μια νέα νίκη!» έτσι ώστε να επιτευχθεί πολιτιστική πρόοδος που θα χαρακτηρίζει τις αγροτικές περιοχές, μια νέα ανάπτυξη του δικού μας στυλ.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος για την αγροτική οικοδόμηση είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ της εργατικής τάξης και της αγροτιάς, τα κενά μεταξύ βιομηχανίας και γεωργίας και των διαφορών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών προωθώντας τις τρεις επαναστάσεις στις αγροτικές περιοχές και εφαρμόζοντας διεξοδικά το πρόγραμμα σχετικά με το σοσιαλιστικό αγροτικό ζήτημα · Ο άμεσος στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα στο έργο του μετασχηματισμού των εργαζομένων στον αγροτικο τομεα σε επαναστατικό και εργατικό επίπεδο, να ενισχύσει την κρατική στήριξη στις αγροτικές περιοχές και να οικοδομήσει τις αγροτικές κοινότητες με ισορροπημένο τρόπο, ώστε να έχουν δικά τους περιφερειακά χαρακτηριστικά.

Η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη για το Κόμμα και το κράτος να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προσπάθεια δημιουργίας θέσεων αγροτικού περιεχομένου.

Το έθεσε ως συνεκτική πολιτική απαίτηση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας χρησιμοποιώντας τις πρώτες και άλλες ύλες που διατίθενται στις αντίστοιχες περιοχές σύμφωνα με τα περιφερειακά χαρακτηριστικά.

Είναι επίσης απαραίτητο να προχωρήσουμε στο έργο της αλλαγής της εμφάνισης της πόλης και του νομού και να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης της πόλης, την αναδάσωση, τη διατήρηση των υδάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αναφέρθηκαν στην έκθεση το καθήκον για τις επιτροπές των πόλεων και των κομητειών και των λαϊκών επιτροπών να γίνουν ένας ισχυρός κινητήρας που προωθεί την ανάπτυξη των περιφερειών τους, κύριος της τοπικής οικονομίας και διαχειριστής που είναι υπεύθυνος για την επιβίωση των ανθρώπων στις περιοχές τους.

Ο Ανώτατος Ηγέτης διευκρίνισε επίσημα την επαναστατική άποψη ότι η εθνική αμυντική ικανότητα, ο ακρογωνιαίος λίθος για την ύπαρξη του κράτους και μια αξιόπιστη εγγύηση για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας της χώρας και του λαού και της ειρήνης, πρέπει να ενισχυεται συνεχώς.

Η έκθεση ανέλυσε το γεγονός ότι παρόλο που το Κόμμα μας και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας μας κατέβαλαν καλοπροαίρετες προσπάθειες και επέδειξαν τη μεγαλύτερη υπομονή για να αποτρέψουν την επιδείνωση της περιφερειακής έντασης λόγω της απόλυτης επιθυμίας τους να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια της κορεατικής χερσονήσου και των υπόλοιπων στον κόσμο, η εχθρική φύση της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο ΛΔΚ έχει πάει στο ακραίο σημείο, αντί να εξασθενεί.

Τίποτα δεν είναι πιο ανόητο και επικίνδυνο από το να χάνουμε το χρόνο μας χωρίς να χτίζουμε σταθερά τη δύναμή μας, ενώ γνωρίζουμε αρκετά καλά ότι τα όπλα υψηλής τεχνολογίας του εχθρού που στοχεύουν το κράτος μας αυξάνονται.

Η πραγματικότητα δείχνει ότι μόνο όταν ενισχύσουμε την εθνική μας αμυντική ικανότητα χωρίς να σταματήσουμε ούτε μια στιγμή, θα είμαστε σε θέση να συγκρατήσουμε τη στρατιωτική απειλή από τις ΗΠΑ και να επιτύχουμε ειρήνη και ευημερία στη χερσόνησο της Κορέας.

Τονίζοντας ότι η ισχυρή αμυντική ικανότητα του κράτους δεν αποκλείει ποτέ τη διπλωματία, αλλά χρησιμεύει ως ισχυρό μέσο για να το προωθήσει στη σωστή πορεία και να εγγυηθεί την επιτυχία του, η έκθεση έδωσε το αναλυτικό συμπέρασμα ότι η πραγματικότητα στην επικρατούσα κατάσταση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι σε ότι αφορά την ενίσχυση της στρατιωτικής δύναμης.

Όσο παραμένει ο ιμπεριαλισμός στη γη και ο κίνδυνος επιθετικού πολέμου από τις εχθρικές δυνάμεις εναντίον του κράτους μας, η ιστορική αποστολή των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεών μας δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει και η εθνική μας αμυντική ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί σταθεράστην κατεύθυνση νέας ανάπτυξης .

Η έκθεση ανέφερε το καθήκον για τον Κορεατικό Λαϊκό Στρατό να εξελιχθεί πιο σταθερά σε έναν επαναστατικό στρατό που βασίζεται στο Εργατικό Κόμμα της Κορέας, έναν εξελιγμένο στρατό υψηλής τεχνολογίας και έναν αξιόπιστο υπερασπιστή του κράτους μας και των ανθρώπων διατηρώντας ως γενικό καθήκον το οικοδόμημα του στρατού να διαμορφωθεί με βάση Κιμιλσονγκισμού-Κιμτζονγκιλισμού.

Η έκθεση ανέφερε το βασικό σχέδιο και τα ζωτικής σημασίας στρατηγικά καθήκοντα για την ταχεία ανάπτυξη και ενίσχυση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η πυρηνική τεχνολογία σε υψηλότερο επίπεδο και να καταστούν τα πυρηνικά όπλα μικρότερα και ελαφρύτερα για πιο τακτικές χρήσεις. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων που θα χρησιμοποιηθούν ως διαφορετικά μέσα σύμφωνα με τους σκοπούς του επιχειρησιακού καθήκοντος και τους στόχους του χτυπήματος στον σύγχρονο πόλεμο, και να συνεχίσει να προωθείται συνεχώς η παραγωγή πυρηνικών κεφαλών μεγάλου μεγέθους. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να συγκρατήσουμε, να ελέγξουμε και να χειριστούμε με δική μας πρωτοβουλία κινήσεων διάφορες στρατιωτικές απειλές στη χερσόνησο της Κορέας, οι οποίες αναπόφευκτα συνοδεύονται από την πυρηνική απειλή.

Η έκθεση έθεσε επίσης ως στόχο να επιτύχει μια προηγμένη ικανότητα για ένα χτυπήμα αντιποίνων ή ένα προληπτικό χτύπημα, αυξάνοντας περισσότερο το ποσοστό ακρίβειας και να εκμηδενίσει τυχόν στρατηγικούς στόχους σε απόσταση 15 000 χιλιομέτρων με ακρίβεια.

Και τα καθήκοντα αναλήφθηκαν για να αναπτύξουν και να εισαγάγουν υπερηχητικές κεφαλές πτήσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, να προχωρήσουν με την ανάπτυξη των ηπειρωτικών υποθαλάσσιων και υπόγειων βαλλιστικών πυραύλων με κινητήρα στερεού καυσίμου όπως έχει προγραμματιστεί και να διαθέτει ένα πυρηνικό υποβρύχιο και ένα πυρηνικό στρατηγικό όπλο υποβρύχιας εκτόξευσης το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία για την αύξηση της δυνατότητας πυρηνικής επίθεσης μεγάλης εμβέλειας.

Η έκθεση αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διασφάλισης της δυνατότητας αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών με βάση τη λειτουργία ενός στρατιωτικού δορυφόρου αναγνώρισης στο εγγύς μέλλον, και να διεξάγει με πραγματική σοβαρότητα την πιο σημαντική έρευνα για την ανάπτυξη drone αναγνώρισης και άλλων μέσων αναγνώρισης με ακρίβεια έως 500 χιλιόμετρα βάθος.

Καθόρισε ως το κύριο καθήκον που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της επιστήμης της άμυνας την άμεση προώθηση του Κορεατικου Λαϊκού Στρατού από τον συμβατικό στρατό σε μια ειδική δύναμη υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσοντας την επιστήμη και την τεχνολογία άμυνας και επινοώντας πιο προηγμένα όπλα και εξοπλισμό μάχης.

Να καταστεί ο στρατιωτικός εξοπλισμός έξυπνος, ακριβής, επανδρωμένος, υψηλής απόδοσης και να οριστεί ως προτεραιότητα η βιομηχανία πυρομαχικών και η έρευνα και ανάπτυξη να προσανατολιστούν προς τον σκοπό αυτό.

Η έκθεση ανέφερε τα καθήκοντα για την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την παλλαϊκή αντίσταση, ζήτημα ζωτικής σημασίας που δεν πρέπει ποτέ να παραμεληθεί για την σταθερή εδραίωση της εθνικής αμυντικής ικανότητας.

Τα σημαντικά καθήκοντα για την ενίσχυση της εθνικής αμυντικής ικανότητας που προτείνονται από την έκθεση είναι υποδηλωτικά της σθεναρής θέλησης και της αποφασιστικότητας να συνεχίσουν να ενισχύονται συνεχώς οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας έως ότου ο φαύλος κύκλος του χείλους του πολέμου και της διπλωματίας, της έντασης και του διαλόγου να καταργηθεί μια για πάντα και λέξεις όπως η απειλή και ο εκβιασμός από τις εχθρικές δυνάμεις να εξαφανιστούν από αυτήν τη γη, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία η διεθνής ισορροπία δύναμης καταρρέει λόγω της απερίσκεπτης συσσώρευσης όπλων των ΗΠΑ και άλλων εχθρικών δυνάμεων.

Ο Ανώτατος ηγέτης καθόρισε στην έκθεση καθήκοντα για να ανοίξει με αυτοπεποίθηση μια λεωφόρος για την επίτευξη ευημερίας χάρη στην αυτάρκεια προωθώντας την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ο Ανώτατος Ηγέτης επισήμανε στην έκθεση τα επιτεύγματα, την εμπειρία, τα λάθη και τα μαθήματα που έγιναν στην ανάπτυξη του σοσιαλιστικού πολιτισμού κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Είναι ο εκτεταμένος στόχος του Κόμματος μας και είναι ιδανικός για να οδηγήσουμε τους ανθρώπους μας στον πολιτισμό του δικού μας στυλ τον νέο αιώνα, ανοίγοντας μια νέα εποχή εξελισσόμενης σοσιαλιστικής κουλτούρας.

Η έκθεση ανέλυσε και αξιολόγησε τις επιδόσεις των τομέων της εκπαίδευσης, της δημόσιας υγείας, της τέχνης και της λογοτεχνίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του αθλητισμού κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη όλων των μελών της κοινωνίας σε ισχυρά όντα, στην αναζωογόνηση της εν εξελίξει επανάστασης και ενισχύοντας με επιτυχία την σοσιαλιστική οικοδόμηση.

Η έκθεση επανέλαβε επανειλημμένα ότι ο γενικός στόχος να δημιουργήσουμε την εκπαίδευση εκείνη για την για τη μετατροπή της χώρας μας σε μια εκπαιδευτική δύναμη, μια δύναμη ταλέντου, προκαλώντας ριζοσπαστική βελτίωση της εκπαίδευσης τον νέο αιώνα.

Ο τομέας της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να ενημερώνει σταθερά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τις μεθόδους και το σύστημα διαχείρισης της εκπαίδευσης για να ακολουθεί την τρέχουσα τάση στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και να ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα να ενισχύει μεθοδολογικά την ικανότητα και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη μιας ριζικής στροφής στην εκπαίδευση.

Το κράτος πρέπει να αυξήσει την επένδυσή του και να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό τομέα προκειμένου να εκτελέσει δυναμικά το έργο της ανανέωσης των εκπαιδευτικών συνθηκών και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης σχολείων.

Η έκθεση ασχολήθηκε με λεπτομερή σχέδια για την παροχή στους ανθρώπους καλύτερων ιατρικών παροχών, αναπτύσσοντας τη σοσιαλιστική υγειονομική περίθαλψή μας στην πιο συμφέρουσα και προηγμένη δημόσια υγεία.

Ο τομέας της δημόσιας υγείας πρέπει ουσιαστικά να εκτελέσει το έργο της ανακαίνισης των ιδρυμάτων θεραπείας και πρόληψης και των εργοστασίων φαρμακευτικών και ιατρικών συσκευών, να δημιουργήσει τις τάξεις των ιατρών και να δημιουργήσει μια αξιόπιστη αντι-επιδημική βάση για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παγκόσμιας κρίσης υγείας.

Η έκθεση έκανε επίσης σοβαρή ανάλυση του έργου στον τομέα της τέχνης και της λογοτεχνίας, και ανέθεσε καθήκοντα για την εισαγωγή μιας νέας εποχής εξελισσόμενης τέχνης και λογοτεχνίας προσανατολισμένης στο Juche, λαμβάνοντας μια ριζική στροφή σε όλα τα μέτωπα της τέχνης και της λογοτεχνίας.

Οι αξιωματούχοι της δημιουργικής καθοδήγησης, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες στον τομέα της τέχνης και της λογοτεχνίας θα πρέπει να επιδείξουν πνεύμα εργασίας για να παράγουν καλά έργα που ενσωματώνουν τον χαρακτήρα του Juche, την εθνική ταυτότητα και τον εκσυγχρονισμό, τις χαρακτηριστικές παραστάσεις και να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση σε μακροπρόθεσμη βάση με την καθιέρωση ενός κατάλληλου συστήματος και τον καθορισμό αναπτυξιακής στρατηγικής και σαφών στόχων.

Έχουν ανατεθεί καθήκοντα ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πυροδοτήσουν τις έντονες φλόγες μιας νέας επανάστασης στις εφημερίδες, τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες, τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και τις εκδόσεις, όπως απαιτείται από τη νέα περίοδο δραστικής αλλαγής και την άνοδο στη σοσιαλιστική οικοδόμηση, ώστε να διεξαχθούν εκστρατείες στα με΄σα ενημέρωσης με στόχο να ενσταλάξουν βαθιά σε όλους τους ανθρώπους τον πυρήνα των ιδεών, των γραμμών και των πολιτικών του Κομματικού Συνεδρίου και να τους εμπνεύσουν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Κομματικού Συνεδρίου, και σε ότι αφορά τον τομέα της φυσικής κουλτούρας και του αθλητισμού να διπλασιάσουν τις προσπάθειες η χώρα μας να ενταχθεί στις τάξεις των προηγμένων αθλητικών εθνών σύμφωνα με το κύρος και τη θέση του αξιοπρεπούς κράτους μας.

Οι καινοτόμοι προσανατολισμοί για την οικοδόμηση του σοσιαλιστικού πολιτισμού είναι μια αντανάκλαση του μεγαλοπρεπούς σχεδίου για τη δημιουργία ενός νέου, πολιτισμού κορεατικού στυλ , φέρνοντας μια μεγάλη επανάσταση σε όλους τους τομείς του σοσιαλιστικού πολιτισμού με τις επιτυχίες, τις εμπειρίες, τα λάθη και τα μαθήματα που αποκτήθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο ως εφαλτήριο για επανεκκίνηση και άλμα προς τα εμπρός.

Η έκθεση έδωσε έμφαση στην πραγματοποίηση μιας επαναστατικής αλλαγής στην ψυχική και ηθική ζωή του λαού, προωθώντας την εξάλειψη των μη σοσιαλιστικών, αντι-σοσιαλιστικών πρακτικών και τη διεξοδική καθιέρωση του σοσιαλιστικού τρόπου ζωής σε ολόκληρη τη χώρα ως επιχείρηση που περιλαμβάνει ολόκληρο το Κόμμα, το κράτος και την κοινωνία.

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν μια ευγενή και πολιτισμένη νέα ζωή βασιμένη στο δικό μας στυλ και να διεξάγουν μια ισχυρή μαζική εκστρατεία κατά των πρακτικών που έρχονται σε αντίθεση με τον σοσιαλιστικό τρόπο ζωής, έχοντας κατά νου την πίστη στον σοσιαλισμό και την αγάπη και την εμπιστοσύνη σε ότι μας ανήκει.

Στην έκθεσή του, ο Ανώτατος Ηγέτης έθεσε καθήκοντα για περαιτέρω εδραίωση του κρατικού κοινωνικού συστήματος ως απάντηση στην πραγματικότητα που μαρτυρεί μια ριζική άνοδο της θέσης της Δημοκρατίας μας και της επανάστασης που εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο.

Η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθρωποκεντρικής φύσης του κράτους που ταιριάζει στον εγγενή χαρακτήρα του στυλ σοσιαλιστικού μας συστήματος, στην πραγματοποίηση του ενοποιημένου, επιστημονικού και στρατηγικού ελέγχου του και στην πλήρη εδραίωση ενός επαναστατικού πνεύματος τήρησης του νόμου σε ολόκληρη την κοινωνία, όπως απαιτείται από την οικοδόμηση ενός σοσιαλιστικού κράτους δικαίου, και κάλεσε τα δικαστικά, ανακλητικά, δημόσια και κρατικά όργανα ασφαλείας να εκπληρώσουν την ιερή αποστολή και καθήκον που ανέλαβαν για την υπεράσπιση του συστήματος, της πολιτικής και των ανθρώπων ως αξιόπισοι υπερασπιστές του σοσιαλιστικού συστήματος.

Ο Ανώτατος Ηγέτης στην έκθεσή του παρουσίασε τα σημαντικά καθήκοντα για την ενίσχυση των οργανώσεων των εργαζομένων, των δεσμών μεταξύ του Κόμματος και των μαζών και των οργανώσεων τους, σε ισχυρές πολιτικές δυνάμεις για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού.

Η έκθεση υπογράμμισε την ανάγκη οι οργανώσεις των εργαζομένων να διατηρήσουν σταθερά την εσωτερική τους εργασία σύμφωνα με το καθήκον τους ως οργανώσεων που είναι επιφορτισμένες με την ιδεολογική εκπαίδευση, να οπλίσουν σταθερά όλα τα μέλη τους με τις επαναστατικές ιδέες του Κόμματος και, συγκεκριμένα, την ανάγκη προετοιμασίας των νέων ως αξιόπιστος διάδοχος και αποθεματικό του Κόμματος.

Η έκθεση, η οποία έδειξε τον δρόμο προς τη δραματική πρόοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, χρησιμεύει ως μαχητικό έμπνευση που εμπνέει δυναμικά το λαό σε μια νέα νίκη στο επόμενο στάδιο, δίνοντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα και τη δύναμη του στυλ σοσιαλισμού μας στις συνολικές κρατικές υποθέσεις , συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης της οικονομίας, της εθνικής άμυνας, του πολιτισμού και της επιστήμης και της τεχνολογίας, στην επικρατούσα κατάσταση.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s